Pierwsza edycja Kongresu Vaccine Forum

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.09.2021

22 października 2021 roku odbędzie się Kongres Vaccine Forum. Jest to pierwsza edycja wydarzenia w całości dedykowanego tematyce szczepień ochronnych, która ma na celu zmianę świadomości oraz budowanie pozytywnej komunikacji w tym obszarze.  

Kongres odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął minister zdrowia.  

Organizatorzy wydarzenia w nowej ciekawej formule będą mówić o tym jak stworzyć przestrzeń do budowania zaufania do szczepień, jak komunikować wiedzę na temat szczepień ochronnych oraz jak budować mądrą, skuteczną i przyjazną dla pacjenta politykę pro-szczepienną.

Udział w Kongresie potwierdzili między innymi:
-Anna Goławska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
-Sibilia Quilici, Executive Director, Vaccines Europe
– prof. Adam Antczak, Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w  Łodzi
– prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
– prof. Mariusz Bidziński, konsultant krajowy ds. ginekologii onkologicznej
– prof. Teresa Jackowska, Konsultant krajowy ds. pediatrii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
– prof. dr hab. Paweł Łuków, bioetyk, Uniwersytet Warszawski
– prof. Aneta Nitsch-Osuch, Konsultant wojewódzki ds. epidemiologii
– prof. dr hab. n. hum. Michał Rusinek, felietonista, językoznawca, Wydział Polonistyki UJ
– dr hab. n. med. Piotr Rzymski, Zakład Medycyny Środowiskowej UM w Poznaniu
– dr Tomasz Sobierajski, socjolog, badacz, metodolog z Zakładu Mikrosocjologii  i Ewaluacji ISNS UW
– Ola i Piotr Stanisławscy, Crazy Nauka
– Piotr Żakowiecki, starszy analityk ds. zdrowotnych, Polityka INSIGHT 

W ramach pierwszej edycji Kongresu Vaccine Forum zostanie rozstrzygnięty konkurs VACC Award w kategoriach: instytucja publiczna /organizacja społeczna, firma oraz dziennikarz / twórca nowych mediów. 

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie instytucji oraz organizacji, które promują działalność profilaktyczną, firm przyjaznych szczepieniom swoich pracowników w miejscu pracy oraz osób przekazujących wiarygodne i merytoryczne treści na temat szczepień ochronnych.  

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie swoim patronatem. 

Informacje oraz rejestracja na wydarzenie dostępna jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej notuje rekordowe wzrosty

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.09.2021

Według prognoz wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w roku 2021 wzrośnie o 17 procent, czyli osiągnie 27,7 mld zł. Oznacza to najwyższą dynamikę od wielu lat. Do wzrostu najbardziej przyczynią się tak zwane wydatki FFS (fee-for-service) – płatności dokonywane przez pacjentów bezpośrednio po wykonaniu usługi. Był to najbardziej dotknięty przez kryzys gospodarczy spowodowany pandemią segment prywatnej opieki zdrowotnej.

Nieco mniejszy wzrost zanotują wydatki na abonamenty i prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

Jak wynika z analiz dokonanych przez ekonometryków i analityków rynku PMR, negatywny wpływ każdej kolejnej fali pandemii koronawirusa jest coraz mniejszy. W związku z tym wydatki Polaków na usługi i produkty nie związane bezpośrednio z Covid-19, również te dokonywane w sektorze opieki zdrowotnej, nie są tak ograniczane, jak w okresie poprzednich okresach wzrostów zachorowań.

Obecnie najbardziej  prawdopodobnym scenariuszem jest ten, który zakłada wystąpienie tzw. czwartej fali, przy jednoczesnym braku wprowadzenia obostrzeń na skalę ogólnopolską, tak jak to miało miejsce podczas poprzednich trzech fali pandemii.

Zagadnienia te były tematem II Forum Private Healthcare 2022,  które odbyło się 16 września 2021 roku w Warszawie. Przedstawiciele świadczeniodawców, ubezpieczycieli, jak również producentów sprzętu medycznego, rozwiązań IT, firm z sektora farmaceutycznego, a także inwestorów, takich jak firmy private equity, spotkali się, aby omówić sytuację w sektorze i prognozy na kolejny rok.

Czytaj także: Prywatne wydatki to jedna trzecia wszystkich wydatków na ochronę zdrowia>>>

Podczas Forum zaprezentowano prognozę PMR dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej na rok 2021 i 2022, jak również wiele innych wskaźników takich jak na przykład wartość rynku telemedycznego, czy też diagnostyki obrazowej.

Z danych zaprezentowanych podczas Forum płynie jedna kluczowa teza: każdy segment rynku prywatnej opieki zdrowotnej zanotuje w 2021 wzrost, co będzie wynikiem nie tylko tzw. efektu niskiej bazy, ale również między innymi konieczności spłacenia tzw. długu zdrowotnego oraz lepszej sytuacji gospodarczej.

Z licznych dyskusji i wypowiedzi uczestników Forum wyłania się natomiast wniosek, że w najbliższym czasie największym wyzwaniem będzie wysoka inflacja, jak również niedobór kadry medycznej.

Podczas Forum PMR uczestnicy mieli szansę wziąć udział w dyskusjach panelowych. Swoją oceną lat 2020 i 2021 i planami rozwoju podzielili się w tym roku przedstawiciele między innymi następujących firm i organizacji: Lux Med, Medicover, PZU  Zdrowie, Signal Iduna i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. O innowacyjnych rozwiązaniach w diagnostyce opowiadali natomiast reprezentanci firm Siemens Healthineers, Voxel i Diagnostyka.

Przeczytaj teraz

Polacy wydadzą na prywatną opiekę zdrowotną 2 mld zł więcej niż przed pandemią

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.06.2021

Epidemia spowodowała spadek przychodów dla podmiotów z prywatnego rynku opieki medycznej, jednak w roku 2021 rynek ten wróci na ścieżkę wzrostu. Z przewidywań wynika, że Polacy wydadzą w tym roku na prywatne świadczenia zdrowotne o 2 mld zł więcej niż w roku 2019.

Wybuch pandemii, ograniczenie działalności wielu branż, wprowadzanie restrykcji wstrzymujących aktywność społeczną i gospodarczą oraz zwiększenie niepewności poskutkowały recesją sięgającą 2,7 procent PKB w ujęciu realnym w 2020 roku. W efekcie, jak wynika z najnowszego raportu PMR, nawet rynek prywatnej opieki medycznej w 2020 roku zanotował spadek o 6,3 procent.

Na rynku tym najbardziej ucierpiał segment związany z osobistymi wizytami odpłatnymi, gdyż osoby, które nie musiały pilnie poddać się procedurze medycznej lub skonsultować z lekarzem, zrezygnowały w dużej mierze z wizyt w placówkach. Spośród tego rodzaju świadczeń pandemia najbardziej dotknęła sektor usług stomatologicznych, diagnostykę obrazową oraz rehabilitację.

Czytaj także: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia>>>

Do nowej rzeczywistości trudniej było dostosować się zwłaszcza mniejszym podmiotom, które posiadają zwykle jeden strumień przychodów. Chociaż w drugiej połowie 2020 roku polski system opieki medycznej zaczął udzielać świadczeń medycznych w szerszym zakresie niż miało to miejsce w czasie lockdownu (choć nadal z pewnymi ograniczeniami), odrobienie przestoju spowodowanego koronawirusem (zaległe operacje, zabiegi i wizyty lekarskie) nie było możliwe dla wielu graczy do końca 2020 roku, między innymi z racji dalszych ograniczeń w przepustowości. Również wzrost cen usług medycznych nie był w stanie w pełni zrekompensować tej luki. Dodatkowo, system został obciążony kolejną falą zachorowań na jesieni 2020 roku.

Eksperci z PMR przewidują, że w 2021 roku rynek prywatnej opieki zdrowotnej wróci na ścieżkę wzrostu i zwiększy swoją wartość aż o ponad 10 procent. Będzie to 2 mld zł więcej niż w roku 2019. Warto zaznaczyć, że duży wpływ na tę sytuację ma brak spadku wartości na rynku leków w 2020 roku i kontynuacja wzrostu wartości tego segmentu w bieżącym, 2021 roku.

Natomiast w kolejnych latach wzrost rynku prywatnej opieki zdrowotnej napędzany będzie głównie przez konsumpcję gospodarstw domowych, wspieraną przez odbudowę dobrej sytuacji na rynku pracy. Sukcesywna poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wraz z odbudowaniem ufności konsumenckiej powinny przełożyć się na zwiększone wydatki, w tym na prywatne nakłady na zdrowie. Nie bez znaczenia jest malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym oraz rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym, będących znaczącą grupą konsumentów wyrobów i usług związanych z ochroną zdrowia.

Czynnikiem ryzyka pozostaje również ostateczna realizacja planu zakładającego zwiększenie nakładów publicznych na ochronę zdrowia w całym horyzoncie prognozy, wedle określonego w ustawie ich udziału w PKB. Z uwagi na substytucyjny charakter, zakładany wzrost wydatków na publiczną służbę zdrowia powinien być czynnikiem ograniczającym tempo wzrostu prywatnych wydatków konsumentów.

Czytaj także: Kadry i ich wynagrodzenia tematem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych>>>

Co jeszcze zmieni się na rynku prywatnej ochrony zdrowia? Jakie trendy będą obecne w sektorze usług stomatologicznych oraz diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej?

16 września 2021 roku, w Warszawie będzie miało miejsce PMR Forum Private Healthcare 2022, jedyne w Polsce spotkanie najważniejszych graczy na rynku prywatnej opieki zdrowotnej:
⦁ firm świadczących prywatne usługi medyczne,
⦁ firm oferujących abonamenty medyczne,
⦁ firm ubezpieczeniowych,
⦁ liderów technologicznych.

Podczas wydarzenia skupimy się na przyszłych kierunkach rozwoju biznesu:
⦁ najatrakcyjniejszych specjalizacjach medycznych,
⦁ telemedycynie,
⦁ diagnostyce,
⦁ najnowszych technologiach stosowanych w medycynie,
⦁ obszarach potencjału dla nowych technologii,
⦁ niszach pozostałych do zagospodarowania na rynku.

To właśnie podczas tego spotkania, będziemy rozmawiać o przyszłości rynku, obecnych trendach oraz zaprezentujemy dane z raportu „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2021”. Zapraszamy do spotkania w gronie ekspertów -> https://private-healthcare-forum.com/

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli to wydarzenie swoim patronatem.

Przeczytaj teraz

Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.06.2021

Należy częściej korzystać z zasobów i możliwości prywatnego systemu ochrony zdrowia, nie tylko wtedy gdy jest bardzo źle, na przykład gdy pojawia się zagrożenie związane z pandemią. Mam nadzieję, że wyciągniemy z tego doświadczenia wnioski, aby lepiej spożytkować siłę sektora prywatnego w działaniach na rzecz pacjentów – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej podczas sesji inauguracyjnej VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. 

Anna Rulkiewicz przypomniała, że prywatny sektor ochrony zdrowia od początku pandemii, czyli od wiosny 2020 roku, włączał się w walkę z Covid-19, oferując wykonywanie testów, zapewniając opiekę medyczną, a później także aktywnie uczestnicząc w programie szczepień. 

Jesienią 2020 roku działania dotyczące wspólnej z sektorem publicznym walki z pandemią podjęła w szerszym zakresie grupa podmiotów, z inicjatywy Pracodawców Medycyny Prywatnej. Wówczas to oddano do dyspozycji pacjentów covidowych prawie 2400 łóżek w prywatnych szpitalach. 

-Bardzo się cieszę z tej mobilizacji, która dotyczyła obu stron – zarówno publicznej jak i prywatnej. Jednak powinniśmy wyciągnąć z tego doświadczenia odpowiednie wnioski i zapytać – jak dalej będzie wyglądała nasza rola w systemie ochrony zdrowia – mówiła Anna Rulkiewicz. 

Czytaj także: Szpital Gajda-Med realizuje Teleplatformę Pierwszego Kontaktu>>>

Sektor prywatny jest częścią systemu ochrony zdrowia w Polsce od wielu lat i cały czas oferuje pełną opiekę zdrowotną pacjentom, a pandemia po raz kolejny pokazała, że może on być istotnym wsparciem dla systemu publicznego, z którym na równi może realizować istotne cele. To jedna z nauk, która powinna być wyciągnięta z okresu pandemii.  

-Centralizacja, jako element Nowego Ładu, nie jest optymistyczną perspektywą i mam tutaj pewne obawy. Wierzę w konkurencję, kiedy to pacjenci mają wybór, a podwyższana składka zdrowotna trafia do systemu ochrony zdrowia. Mało także jest w tej koncepcji konkretnych informacji na temat jakości w ochronie zdrowia – dodała prezes Rulkiewicz. 

Podkreśliła także istotny problem związany z brakiem personelu medycznego oraz z profilaktyką i odpowiedzialnością każdego za własne zdrowie i konieczność dbania o nie na co dzień.  

Do doświadczeń związanych z pandemią oraz ujawnionych w tym czasie problemów systemu ochrony zdrowia nawiązywali także inni uczestnicy panelu.  

Na temat panelu dotyczącego e-zdrowia czytaj tutaj: Telemedycyna pomoże w nadrabianiu zaległości zdrowotnych>>>

Bartosz Łukasz Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, przytoczył dane na temat zwiększonej, w porównaniu do roku 2019, liczby skarg i zastrzeżeń pacjentów, które dotarły do biura Rzecznika w roku 2020. W roku 2019 było 66 tysięcy zgłoszeń telefonicznych, natomiast w 2020 roku – 110 tysięcy takich zgłoszeń.  

Wszystkich skarg pacjentów, które trafiły do biura Rzecznika w roku 2019, było 86 tysięcy, w roku 2020 natomiast – 135 tysięcy. Największa liczba zgłoszeń dotyczyła dostępności do świadczeń.  W dużej mierze dotyczyło to podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tej działalności medycznej, która zawsze była najlepiej oceniana przez pacjentów. Główne zastrzeżenie dotyczyły braku możliwości dodzwonienia się do placówek i utrudnionego dostępu do świadczeń. Skargi dotyczyły także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz odwoływania zabiegów w szpitalu. 

Pojawiały się także skargi dotyczące naruszania praw pacjenta, między innymi kwestii odwiedzin w szpitalach, pożegnania się z pacjentami przebywającymi na oddziałach intensywnej terapii czy pobytu rodziców z dzieckiem na oddziale szpitalnym. Były także skargi dotyczące jakości świadczeń 

-W Nowym Ładzie zawarte zostały także zmiany dotyczące jakości w systemie ochronie zdrowia, między innymi przepisy w sprawie akredytacji dla placówek medycznych oraz monitorowania zdarzeń niepożądanych – mówił Bartosz Chmielowiec. 

Efektem okresu pandemii jest między innymi tzw. dług zdrowotny, który jak wynika z szacunków może być spłacany od 3 do 5 lat, a jego koszt w skali światowej może wynosić 3 biliony dolarów. 

-Składa się on z kilku czynników, jeden wynika ze zmniejszonej dostępności do porad medycznych w okresie epidemii oraz z odwoływania zabiegów szpitalnych, drugi element to powikłania po chorobie Covid-19, a trzeci to wieloletnie zaniedbania w zakresie profilaktyki – mówił Andrzej Fal z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. 

Czytaj także: Bez diagnostyki nie ma dobrego leczenia >>>

Jako jedną z metod na spłacenie tego długu Andrzej Fal wskazał możliwość przesunięcia części świadczeń z leczenia szpitalnego do leczenia ambulatoryjnego. 

Profesor Paweł Buszman ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego stwierdził, że dług ten został zaciągnięty już dużo wcześniej przed epidemią.  

-Wzrost zgonów obserwujemy w Polsce już od roku 2016, wśród nich dominują zgony z powodów sercowo-naczyniowych. Właśnie takie choroby i spadek liczby zabiegów w tym zakresie były powodem wzrostu śmiertelności w roku 2020 – dodał.  

Profesor Buszman mówił także o zgonach w wyniku Covid-19, których mogło być więcej niż wynika ze statystyk i że trudno obecnie dokładnie określić wszystkie związki wzrostu umieralności z pandemią Covid-19.  

Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia – Państwowego Zakładu Higieny, stwierdził, że przyczyny umieralności w latach 2020 i 2021 są jeszcze w trakcie analizy. Podkreślił jednak, że Polska weszła w pandemię w gorszym “stanie zdrowia” niż inne państwa, a nadmiarowa liczba zgonów jeszcze pogorszyła tę sytuację. 

Wspomniał także o niwelowaniu długu zdrowotnego oraz o problemach dotyczących zdrowia psychicznego u osób, które przeszły Covid-19. 

Czytaj także: Centrum Medyczne Damiana uruchomiło Centrum Zdrowia Psychicznego w Katowicach >>>

-Ważny jest dobry system gromadzenia danych zdrowotnych i epidemicznych, inwestycja w zdrowie publiczne oraz w zdrowie psychiczne, badania profilaktyczne oraz poprawa dostępności do świadczeń – wskazał jako postulaty konieczne do realizacji w celu uniknięcia problemów w razie pojawienia się kolejnej fali epidemii lub w przyszłości – nowych epidemii. 

-Generałowie zawsze przygotowują się do wojen, które były, czyli wyciągają naukę z tego, co było, po to, aby nie powtarzać tych samych błędów. Z epidemii wynikają dwa wnioski – zarządzanie epidemią, zbieranie informacji i przekazywanie wytycznych to rola centralnego organu, a realizacja należy do poszczególnych placówek. Taka jasno zdefiniowana współpraca poszczególnych elementów systemu przynosi korzyści – mówił Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. 

Dodał także, że konieczne są nakłady i inwestycje w ochronie zdrowia, większy nacisk położony na efektywne zbieranie informacji, ich analizę i budowanie wytycznych, a także budowanie zaufania społecznego w warunkach kryzysu. 

Gertruda Uścińska, prezes ZUS mówiła o wpływie epidemii na system ubezpieczeń społecznych.  

Z danych ZUS wynika, że 2020 roku pobrano 85,2 mld zł składki zdrowotnej, czyli o 1 procent mniej niż w roku 2019, a liczba płatników składek pod koniec roku 2020 była taka sama jak w roku 2019, nie odnotowano więc istotnych zmian w liczbie osób ubezpieczonych i płacących składki zdrowotne 

Poza tym wyższa śmiertelność spowodowała zmianę w obliczaniu potencjalnej długości życia (jest ona obecnie krótsza), co wpływa pozytywnie na wysokość emerytury. 

Czytaj także: Kadry i ich wynagrodzenia tematem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych>>>

Sesja inauguracyjna VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych odbyła się 14 czerwca od 9.30 do 12.00. Udział w niej wzięli także: Dominik Dziurda, dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Klaudia Rogowska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego oraz Andrzej Sośnierz, poseł na Sejm RP 

Na program VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych złożyło się kilkadziesiąt sesji w sześciu głównych blokach tematycznych, takich jak polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie, e-Zdrowie oraz edukacja.  

Do udziału w programie zaproszeni zostali specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, przedstawiciele świata nauki, polityki, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych – w tym zrzeszających pacjentów – oraz gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów i rynku ubezpieczeniowego.  

Organizatorem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP. Kongres odbywał się od 14 do 16 czerwca 2021 roku, w formule hybrydowej. 

Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli partnerem tego wydarzenia.  

Szczegółowe informacje na temat Kongresu Wyzwań Zdrowotnych znajdują się na stronie www https://www.hccongress.pl/2021/pl. 

Przeczytaj teraz

Kodeks RODO dla ochrony zdrowia – jaki jest stan obecny?

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 29.05.2021

Kodeks RODO dla ochrony zdrowia uzyskał na początku roku 2021 pozytywną opinię Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kolejnym krokiem będzie zatwierdzenie podmiotu monitorującego kodeksy postępowania. Wówczas dopiero będziemy mieć do czynienia z pełnym modelem, w jakim może funkcjonować kodeks postępowania dla danej branży.

Kodeks RODO dla ochrony zdrowia to dokument stanowiący formę samoregulacji branżowej, który po zatwierdzeniu będzie rodził określone skutki prawne. Nie odnosi się do danych pracowników ani kontrahentów, czyli do danych, które nie są danymi medycznymi. Nie dotyczy także przetwarzania danych w obrocie transgranicznym.

Wniosek dotyczący kodeksu dla branży medycznej został złożony w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych w listopadzie 2018 roku.

Kodeks powstał w wyniku prac szerokiej koalicji, składającej się między innymi z przedstawicieli Polskiej Federacji Szpitali, Telemedycznej Grupy Roboczej, Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan, Pracodawców Medycyny Prywatnej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Porozumienia Zielonogórskiego. Uwzględnia postulaty i uwagi licznych podmiotów zainteresowanych, z którymi był konsultowany.

Czytaj także: Prywatna opieka zdrowotna odrobi straty już w 2021 roku>>>

Uzyskanie pozytywnej opinii Prezesa UDODO jest elementem procesu postępowania, zgodnego z KPA. Do zatwierdzenia kodeksu potrzebny jest jeszcze akredytowany zatwierdzony podmiot monitorujący, który będzie mógł przyjmować wnioski poszczególnych podmiotów dotyczących stosowania kodeksu. Podmiot monitorujący w pewnym zakresie zastępuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, nadzoruje i wspiera placówki medyczne w zakresie stosowania kodeksu.

Gdy zostanie zatwierdzony podmiot monitorujący, kodeks zostanie zatwierdzony i wpisany do rejestru publicznego. Zostanie wówczas także przesłany do Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zatwierdzonych kodeksach będą się pojawiały w rejestrze na stronie internetowej UODO w zakładce Kodeksy i certyfikacja, dostępnej pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/426/1110.

Z kolei lista wszystkich organizacji, które zgłosiły swoje kodeksy do zatwierdzenia przez Prezesa UODO dostępna jest na stronie internetowej Urzędu pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/426/1109.

Przystąpienie do stosowania kodeksu daje gwarancję prawidłowości stosowania określonych rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez organ nadzoru. Podmioty stosujące kodeks mogą też liczyć na nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych przez niezależny podmiot monitorujący kodeks. Korzyścią ze stosowania kodeksu jest także to, że zgodnie z RODO organ nadzorczy w razie nakładania na dany podmiot kary w każdym przypadku bierze pod uwagę to, czy podmiot ten prawidłowo stosował kodeks postępowania, który został zatwierdzony przez organ nadzorczy.

Już obecnie można się przygotowywać do stosowania zasad zawartych w kodeksie i zmieniać procedury w placówkach medycznych.

Zagadnienia dotyczące kodeksu RODO dla branży medycznej były tematem konferencji, która odbyła się 25 maja 2021 roku pt. “RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”.

Organizatorem Konferencji byli: Medexpert Ligia Kornowska oraz Polska Federacja Szpitali. Partnerem prawnym była Kancelaria DZP sp. k. Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie swoim patronatem.

Więcej informacji na temat kodeksu RODO w ochronie zdrowia znajduje się na stronie www.rodowzdrowiu.pl.

Przeczytaj teraz

Prywatna opieka zdrowotna odrobi straty już w 2021 roku 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.05.2021

Wybuch pandemii koronawirusa znacząco wpłynął na funkcjonowanie niemal wszystkich sektorów gospodarki. W efekcie, jak wynika z najnowszego raportu PMR, rynek prywatnej opieki medycznej w 2020 roku zanotował spadek o 6,3 procent, co przełożyło się to na wartość 55,2 mld zł.

Warto jednak zaznaczyć, że w bieżącym roku wydatki prywatne na zdrowie przewyższą te poniesione w 2019 roku, prognozują analitycy PMR. 

Wzrost zainteresowania indywidualnymi polisami 

Według obserwacji analityków spowolnienie dynamiki w 2020 roku w kontekście abonamentów i ubezpieczeń to efekt gorszej sytuacji na rynku pracy i redukcji części stanowisk, co automatycznie anulowało część polis. To również wynik wzrostu niepewności, co mogło spowodować rezygnację części osób z dodatkowych wydatków. Poza tym w 2020 roku trudne było pozyskiwanie nowych klientów korporacyjnych, którzy odpowiadają za znaczną część rynku w tych segmentach. 

Czytaj także: Ubezpieczenia zdrowotne mają szansę rozwoju po epidemii>>>

Jednocześnie czynnikiem stymulującym rynek prywatnej opieki zdrowotnej do wzrostu było ogromne obciążenie publicznej służby zdrowia w związku z leczeniem pacjentów z COVID-19 i co było  z tym związane – większe trudności w realizacji innych usług w ramach kontraktu z NFZ, zwłaszcza w przypadku świadczeń specjalistycznych. Z tego powodu doszło do wzrostu zainteresowania indywidualnymi abonamentami oraz polisami ubezpieczeń zdrowotnych. 

Odrobienie strat w 2021 roku 

W 2021 roku prognozowany jest chwilowy, jednoroczny i niewielki wzrost stopy bezrobocia (opóźniony efekt wpływu pandemii na rynek pracy oraz wynik wsparcia rządowego, które powstrzymało bezrobocie przed wzrostem w 2020 roku), co wraz z nadal obowiązującymi restrykcjami i nadal relatywnie wysoką niepewnością może skutkować zwiększoną koniecznością ograniczania konsumpcji i zwiększania oszczędności, a w konsekwencji, ograniczania wydatków związanych ze zdrowiem w bieżącym roku (w porównaniu do sytuacji z 2019 rokiem). 

W efekcie tych czynników, jak również w wyniku powrotu pacjentów do leczenia oraz nagromadzenia się problemów zdrowotnych, spodziewane jest w 2021 roku, że rynek prywatnej opieki zdrowotnej wróci na ścieżkę wzrostu i zwiększy swoją wartość aż o ponad 10 procent. Będzie to aż 2 mld zł więcej niż w roku 2019. Warto zaznaczyć, że duży wpływ na tę sytuację ma brak spadku wartości na rynku leków w 2020 roku i kontynuacja wzrostu wartości tego segmentu w 2021 roku. 

 Jak będzie wyglądał rynek prywatnej opieki zdrowotnej w kolejnych latach? 

16 września 2021 roku, w Warszawie będzie miało miejsce PMR Forum Private Healthcare 2022, jedyne w Polsce spotkanie najważniejszych graczy na rynku prywatnej opieki zdrowotnej:  

firm świadczących prywatne usługi medyczne, 

firm oferujących abonamenty medyczne,  

firm ubezpieczeniowych,  

liderów technologicznych. 

Tematyka wydarzenia skupi się na przyszłych kierunkach rozwoju biznesu: 

najatrakcyjniejszych specjalizacjach medycznych,  

telemedycynie,  

diagnostyce,  

najnowszych technologiach stosowanych w medycynie,  

obszarach potencjału dla nowych technologii, 

niszach pozostałych do zagospodarowania na rynku.  

Uczestnicy tego spotkania podczas modułu „Kondycja i rozwój sektora” będą rozmawiać o przyszłości rynku oraz zaprezentują dane z raportu „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2021”.  

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli to wydarzenie swoim patronatem. 

Zapraszamy do spotkania w gronie ekspertów>>>

Przeczytaj teraz

Zapraszamy na konferencję “RODO w zdrowiu“ 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.05.2021

25 maja 2021 roku odbędzie się III edycja konferencji organizowanej w ramach cyklu „RODO w zdrowiu” pt. “RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”. Konferencja jest największym wydarzeniem dotyczącym ochrony danych medycznych w Polsce, biorą w niej udział liczące się organizacje branżowe, a także przedstawicieli strony publicznej.  

Pracodawcy Medycyny Prywatnej, którzy od początku prac nad kodeksem RODO dla branży medycznej aktywnie włączyli się w te działania, objęli konferencję swoim patronatem.  

– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ochroną danych osobowych w podmiotach leczniczych do udziału w tym wydarzeniu. Od samego początku aktywnie wspieramy inicjatywę tworzenia kodeksu RODO dla podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia i chcemy dzielić się swoimi doświadczeniami, do czego najlepszą okazją są spotkania organizowane przez Polską Federację Szpitali oraz kancelarię DZP. Jako krajowy lider usług diagnostyki laboratoryjnej wyrażamy nadzieję, że nasze uczestnictwo w przygotowaniu kodeksu branżowego i uczestnictwo w konferencji przyniesie wymierne korzyści dla branży medycznej w Polsce – mówi Marta Rogalska-Kupiec, wiceprezes zarządu spółki Diagnostyka. 

Czytaj także: Konferencja „RODO w sektorze medycznym”>>>

Celem Konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń związanych ze stosowaniem RODO w sektorze medycznym oraz dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa danych, skoordynowanie działań i inicjatyw dotyczących ochrony ̨ danych osobowych oraz standardów cyberbezpieczeństwa w sektorze medycznym. Jednym z celów jest także zwiększanie świadomości pacjentów i personelu ochrony zdrowia w zakresie ochrony danych osobowych.  

– Zaakceptowanie Kodeksu Branżowego RODO w ochronie zdrowia może znacząco pomóc placówkom medycznym przy dostosowywaniu się do wymogów RODO, wpłynie na minimalizację ryzyk prawnych oraz maksymalizację bezpieczeństwa danych pacjentów. Cieszę się, że jako Polska Federacja Szpitali jesteśmy jednym z inicjatorów Kodeksu. Konferencja „RODO w zdrowiu” co roku wspiera edukację w zakresie RODO w ochronie zdrowia, a w tym roku będzie między innymi prezentować ostateczne zapisy Kodeksu. Jako współorganizator serdecznie zapraszam do uczestnictwa – mówi prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. 

W trakcie Konferencji zostanie szczegółowo przedstawiony „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia”, który 23 lutego 2021 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Stosowanie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą zatwierdzonego kodeksu postępowania będzie mogło służyć do wykazania części obowiązków wynikających z RODO. Poza tym w trakcie Konferencji zostaną przedstawione zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych medycznych w środowisku cyfrowym. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za przetwarzanie danych i cyberbezpieczeństwo.  

Czytaj także: Pracodawcy RP: rekomendacje w sprawie szczepień pracowniczych>>>

 – Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych medycznych w środowisku cyfrowym to podstawa zaufania do technologii informatycznych. Już dzisiaj w sytuacji zagrożenia pandemicznego dają one niezaprzeczalne korzyści pacjentom, lekarzom i placówkom opieki zdrowotnej. Pozytywna opinia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotycząca „Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia” to kolejny krok w kierunku realizacji idei Next Health. Zapewnia ona możliwości teleopieki i zdalnych konsultacji w bezpiecznym środowisku technicznym, organizacyjnym i prawnym. Umożliwia też korzystanie ze sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, analizy wielkich zbiorów danych i Internetu Rzeczy. Wszystko to z myślą o zdrowiu pacjentów i komforcie lekarzy – wskazuje Michał Jaworski, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft. 

 – „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia” to bardzo cenna i ważna inicjatywa, służąca zwiększeniu poziomu ochrony pacjentów, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Zasługuje ona na tym większe docenienie, ponieważ dotyczy szczególnego sektora, w którym zagadnienie bezpieczeństwa danych musi uwzględniać ochronę nadrzędnych dóbr, jakimi są zdrowie i życie pacjentów. Branża ochrony zdrowia jest szczególna również dlatego, że obejmuje podmioty bardzo zróżnicowane co do formy, skali i zakresu działalności. Dla Podmiotu Monitorującego stosowanie Kodeksu ta różnorodność jest wyjątkowym wyzwaniem – dodaje Piotr Burzyk, menedżer w dziale doradztwa biznesowego, zespół zarządzania ryzykiem audytu wewnętrznego i compliance, KPMG w Polsce 

Organizatorem Konferencji jest Polska Federacja Szpitali, natomiast partnerem prawnym jest Kancelaria DZP. Partnerami Głównymi tegorocznej edycji są: Microsoft, KPMG i Diagnostyka. Partnerami Wspierającymi są Prometriq, Wolters Kluwer i Targi Salmed 

Konferencja została również objęta patronatem honorowym między innymi Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Agencji Badań Medycznych, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta.   

Konferencja jest nieodpłatna i odbędzie się w formie online 25 maja 2021 roku. W Konferencji swój udział potwierdzili: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Goławska, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Błażewicz oraz Naczelnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych Krzysztof Król. 

Osoby i organizacje zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do zapisów na stronie www.rodowzdrowiu.pl oraz do kontaktu z Ligią Kornowską, dyrektor zarządzającą Polskiej Federacji Szpitali (tel. 690 875 075, e-mail: ligia.kornowska@pfsz.org).

Przeczytaj teraz

VI Ogólnopolska Konferencja Opiekunów Medycznych 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.05.2021

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli patronatem honorowym VI Ogólnopolską Konferencję Opiekunów Medycznych. Wydarzenie odbędzie się 15 maja 2021 roku, w formule online. 

Konferencja jest corocznym wydarzeniem, podczas którego opiekunowie medyczni mają możliwość spotkania się, wymiany doświadczeń a przede wszystkim uczestniczenia w interesujących wykładach, które poruszają tematy przydatne w codziennej pracy. 

Podczas tegorocznej konferencji organizatorzy będą gościć wykładowców z różnych dziedzin związanych z ochroną zdrowia, którzy przedstawią tematy dotyczące zarówno teraźniejszych jak i przyszłych wyzwań w codziennej pracy opiekuna medycznego. 

Czytaj także: Zapraszamy na konferencję “RODO w zdrowiu“>>>

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji, materiały szkoleniowe oraz Rocznik Opiekunów Medycznych. 

Organizatorem konferencji jest Fundacja OpiekunMedyczny.com.pl oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych. 

Partnerami tegorocznej konferencji są: Diagnostyka, Alab Laboratoria i Synevo. 

Informacje o konferencji zamieszczone są na stronie – www.opiekunmedyczny.com oraz na profilu na stowarzyszenia na Facebooku https://www.facebook.com/opiekun.medyczny/ 

Przeczytaj teraz

Konferencja „RODO w sektorze medycznym”

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.04.2021

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli patronatem III edycję konferencji w ramach cyklu „RODO w zdrowiu”. Konferencja pt. “RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?” odbędzie się 25 maja 2021 roku, w formule online.

Cykl „RODO w zdrowiu” to największe wydarzenie dotyczące ochrony danych medycznych w Polsce, skupiające największe, liczące się organizacje branżowe, a także przedstawicieli strony publicznej.

I edycja „konferencji “RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? odbyła się w marcu 2018 roku, II edycja – w lutym 2019, wówczas także zapoczątkowana została kampania „RODO dla pacjenta”. Wydarzenia te Pracodawcy Medycyny Prywatnej również objęli patronatem.

W obu tych edycjach konferencji wzięło udział ponad 1000 uczestników, w tym ponad 100 przedstawicieli placówek medycznych, oraz ponad 40 panelistów (ekspertów).

Podczas tegorocznej konferencji zostanie między innymi zaprezentowany „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia”, który w lutym 2021 roku został pozytywnie zaopiniowany przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oznacza to, że podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą rozpocząć dostosowywanie się do jego postanowień.

Czytaj także: Kodeks dla branży medycznej zaakceptowany przez PUODO>>>

Projekt kodeksu został stworzony w ramach prac szerokiej koalicji, składającej się między innymi z Polskiej Federacji Szpitali, Telemedycznej Grupy Roboczej, Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan, Pracodawców Medycyny Prywatnej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Porozumienia Zielonogórskiego. Dokument uwzględnia również postulaty i uwagi licznych podmiotów zainteresowanych, z którymi był konsultowany.

Stworzenie kodeksu branżowego dla sektora ochrony zdrowia to bezprecedensowy sukces twórców tego dokumentu, którzy doprowadzili do wypracowania wspólnego stanowiska przez branżę reprezentującą różne placówki, niezależnie od ich struktury właścicielskiej czy rodzaju udzielanych świadczeń medycznych.

Kodeks ten jest tym samym jednym z najważniejszych osiągnięć polskiego sektora ochrony zdrowia w zakresie ochrony danych osobowych, stanowiąc swoistą wizytówkę Polski.

Podczas konferencji przedstawiona zostanie systematyka kodeksu i jego założenia, omówione zostaną zagadnienia dotyczące RODO w codziennej praktyce, zarówno w przypadku mniejszych jak i większych placówek medycznych.

Czytaj także: Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej spotkała się z ministrem zdrowia>>>

Poza tym podczas konferencji zostaną przedstawione zagadnienia związane z zasadami przetwarzania danych medycznych oraz z bezpieczeństwem tych danych w środowisku cyfrowym. Tematy paneli będą dotyczyły między innymi nowych zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci cyfrowej, zagadnień związanych z RODO i danymi osobowymi pacjenta w aptekach oraz w badaniach klinicznych.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za przetwarzanie danych i cyberbezpieczeństwo w tych placówkach. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorem Konferencji jest: Medexpert Ligia Kornowska oraz Polska Federacja Szpitali
Partnerem prawnym jest Kancelaria DZP sp. k.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie www.rodowzdrowiu.pl.

Przeczytaj teraz

Radzimy jak bezpiecznie wrócić do pracy w czasie epidemii

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 23.11.2020

Zasady, które powinien wdrożyć pracodawca, aby ograniczyć ryzyko szerzenia się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w miejscu pracy, były tematem webinarium, organizowanego przez Pracodawców RP i Grupę Lux Med, które odbyło się 22 maja 2020 roku.

W Polsce nie było szczytu epidemii i nie jest on oczekiwany, ale w dalszym ciągu ma miejsce „pełzająca” epidemia. Liczba zakażeń utrzymuje się na określonym poziomie, jest ona zależna od liczby wykonywanych testów, można także obserwować lokalne ogniska zakażeń.

Dlatego firmy, które w związku z „odmrażaniem” gospodarki wracają do pracy po zawieszeniu lub ograniczeniu działalności, muszą to zrobić z zachowaniem reżimu epidemiologicznego.

Przekazywane podczas spotkania ogólne wskazówki zostały opracowane przez Pracodawców RP dla wszystkich firm i zawarte są w podręczniku przygotowanym przez Grupę Lux Med.

Materiał w nim zawarty powstał w oparciu o najlepszą wiedzę, jaką dysponowali autorzy, bazujący na wskazówkach Głównego Inspektora Sanitarnego oraz opiniach ekspertów.

W podręczniku opisane zostały drogi szerzenia się wirusa SARS-CoV-2 i sposób, w jakich dochodzi do zakażenia (aerozol zawierający wirusa oraz droga kontaktowa – przez powierzchnię, na której znajduje się wirus), z czego wynikają zasady bezpiecznego postępowania w miejscu pracy.

Zasady ograniczające ryzyko zakażenia w miejscu pracy

Zachowanie dystansu fizycznego

Zasada ta jest bardzo ważna z uwagi na drogę kropelkową rozszerzenia zakażenia. Gdy odpowiedni dystans jest zachowany, ograniczany jest sposób rozprzestrzeniania się wirusa.

Podczas planowania powrotu do pracy i aranżacji przestrzeni wspólnej, trzeba brać pod uwagę zachowanie odległości 1,5- 2 metry pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy.

Gdy zachowanie odległości jest niemożliwe, wtedy można wziąć pod uwagę zamontowanie zasłon między stanowiskami pracy (w przypadku pracy w przestrzeni typu open space).

Środki ochrony osobistej

Do środków tych należą: maseczki, przyłbice, kaski czy inne osłony. Informacje zawarte w podręczniku skupiają się na maseczkach, głównie wielorazowych, a także prostych maseczkach jednorazowych.

Ważne jest to, aby, gdy się wręcza pracownikom maseczki wielorazowe, poinformować ich o tym, jak należy postępować z maseczką (jak często i w jaki sposób prać, jak przechowywać itd.).

Osłony na twarz trzeba stosować, gdy pracownik korzysta z przestrzeni wspólnej (korytarz, toaleta, pokój socjalny itd.). Gdy na stanowisku pracy utrzymane są zalecane odległości (czyli 1,5-2 metry), wtedy nie trzeba używać maseczki czy przyłbicy.

Intensywne mycie i dezynfekcja rąk

Instrukcje dotyczące mycia i dezynfekcji rąk powinny być obowiązkowe we wszystkich przedsiębiorstwach, zgodnie z zasadami sanitarnymi.

Do dezynfekcji powinien być stosowany środek, który zawiera co najmniej 60 procent alkoholu. Dobrze jest sprawdzić rejestrację takiego produktu w rejestrze Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ważna jest lokalizacja kącików do dezynfekcji rąk, które powinny znajdować się w łatwo dostępnych miejscach, tak aby nie trzeba było otwierać wielu drzwi, docierając do  nich, mogą być zlokalizowane na przykład przy wejściu do pokoju socjalnego czy do części wspólnych. Miejsce to powinno być dobrze oznakowane.

Schematy urządzenia takiego miejsca dostępne są na przykład na stronie GIS-u.

Czy należy stosować rękawiczki?

Jest to decyzja przedsiębiorcy, czy wybierze  rękawice czy dezynfekcję. Jednak ważny jest aspekt korzystania z rękawic. Jeżeli pracownicy noszą je przez cały dzień i dotykają różnych powierzchni, to wtedy rękawice stają się zagrożeniem, gdyż przenoszą wirusy.

Dopuszczana jest dezynfekcja rękawic, a zasady korzystanie z rękawic także trzeba dobrze opisać.

Rekomendujemy mycie i dezynfekcji rąk, a używanie rękawic – w określonych sytuacjach.

Dezynfekcja powierzchni

Wprowadzenie dezynfekcji powierzchni wymaga weryfikacji umów zawartych z firmami sprzątającymi, pod kątem ich treści. W umowach powinny się znaleźć zasady dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach.

Plan higieny trzeba opracować, uwzględniając obszary dotykowe, czyli miejsca, które są najczęściej dotykane, takie jak klawiatury, myszki, tablety, włączniki itp. Na te elementy trzeba zwrócić szczególną uwagę, trzeba je częściej myć i dezynfekować.

Niektóre elementy wyposażenia wymagają tylko mycia, inne tylko dezynfekcji, inne i tego i tego, każda firma indywidualnie określa takie miejsca.

Absolutnym minimum jest dezynfekcja takich miejsc raz dziennie.

Skład substancji do dezynfekcji powinien być zgodny z rekomendacjami WHO. Należy także wybrać odpowiedni preparat, w zależności od rodzaju powierzchni. Wybierając preparat, należy także zwracać uwagę na jego czas działania.

Niestandardowe metody dezynfekcji, takie jak na przykład ozonowanie lub zamgławianie, są stosowane, gdy w danym pomieszczeniu przebywała osoba zakażona wirusem.

W razie stwierdzenia zakażenia

W razie pojawienia się w firmie osób z objawami chorobowymi trzeba stworzyć pokoje izolacji, w których takie osoby można czasowo umieścić. Informacje na temat takich przypadków trzeba przekazywać do Sanepidu, który kieruje dalszym postępowaniem.

Pomiar temperatury

Jedno z pytań, zadanych przez uczestników webinaru, dotyczyło mierzenia temperatury pracownikom. Może się ono odbywać za zgodą pracownika. W podręczniku przyjęto temperaturę graniczną 37,5 stopnia C, jako tę, która powinna budzić niepokój. Jednak ocena stanu zdrowia pracownika bazuje nie tylko na aspekcie temperatury, ale także na dodatkowych objawach i kryteriach epidemiologicznych.

Klimatyzacja

Nie ma rekomendacji dotyczących częstszego czyszczenia klimatyzacji ani częstszych przeglądów tych urządzeń. Nie ma także negatywnych rekomendacji do używania klimatyzacji.

Stosowanie mat dezynfekcyjnych nie wpływa na zmniejszenie zagrożenia zakażeniem.

Prelegentami podczas webinarium byli:

Anna Rulkiewicz, Wiceprezydent Pracodawców RP, prezes Grupy Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej (moderator)

dr n. o zdr. Monika Tomaszewska, dyrektor Departamentu Pielęgniarstwa i Położnictwa Lux Med

dr n. med. Krzysztof Kurek, członek zarządu ds. medycznych Grupy Lux Med

Przeczytaj teraz

Nowe prognozy dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.11.2020

Wzrostu można się spodziewać w przypadku rynku diagnostyki laboratoryjnej, ubezpieczeń i abonamentów oraz telemedycyny, natomiast, stomatologia, diagnostyka obrazowa, turystyka medyczna oraz segment usług medycznych płatnych bezpośrednio z kieszeni pacjenta zanotują spadki.

Tak wynika z danych zaprezentowanych przez firmę PMR podczas I Forum Private Healthcare, które odbyło się 10 września 2020 roku.

W wydarzeniu wzięli udział kluczowi świadczeniodawcy, producenci sprzętu medycznego, rozwiązań IT, przedstawiciele firm farmaceutycznych oraz inwestorzy.

Swoją oceną i planami rozwoju z uczestnikami forum podzielili się przedstawiciele Lux Med – Michal Rybak, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych oraz Andrzej Osuch, dyrektor ds. transformacji biznesowej, Medicover – Artur Białkowski, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych, członek zarządu Medicover, Violetta Januszczyk, członek zarządu, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia i Piotr Soszyński, dyrektor ds. medycznego doradztwa strategicznego, a także przedstawiciele, PZU Zdrowie, Signal Iduna, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii oraz Jutro Medical.

PMR, organizator forum, zaprezentował wartości siedmiu wskaźników na rynku prywatnej opieki zdrowotnej, w tym wartości dotyczące abonamentów, ubezpieczeń, telemedycyny, stomatologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki obrazowej – wszystkie w dwóch scenariuszach, które uwzględniały wpływ sytuacji epidemiologicznej na kształtowanie się osiąganych wartości.

Z zaprezentowanych danych wynika kluczowa teza, że każdy segment rynku prywatnej opieki zdrowotnej rządzi się swoimi prawami i część z nich w dobie kryzysu wyjdzie obronną ręką, część jednak będzie mierzyć się z dość głębokimi spadkami.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej działają na rzecz systemu opieki zdrowotnej>>>

Wzrostu można się spodziewać w diagnostyce laboratoryjnej, abonamentach oraz telemedycynie. Stomatologia, diagnostyka obrazowa, turystyka medyczna oraz usługi fee-for-service będą odnotowywały spadki. Jednak działy też już w 2021 roku powrócą na ścieżkę wzrostu.

– Telemedycyna jest rewolucją – podkreślił Michał Rybak, który przytoczył dane firmy Lux Med, z których wynika, że 80 procent pacjentów jest pozytywnie nastawionych do tej formy świadczenia usług zdrowotnych. – Według lekarzy 30 procent usług można z powodzeniem wykonywać w tym trybie, dlatego będziemy ten segment rozwijać – dodał.

Artur Białkowski podkreślił, że Medicover rozwija telemedycynę od 14-tu lat i obecnie wielu pacjentów, którzy wcześniej mieli wątpliwości dotyczące tego sposobu kontaktu z placówką medyczną, przekonało się do niego.

– Obserwujemy ponad 6-krotny wzrost wykorzystania teleporady w naszym serwisie. Dostęp do badań tą drogą jest szybszy, gdyż teleporada jest udzielana od razu, pacjent nie musi na nią czekać, lekarz zleca od razu badanie i pacjent je wykonuje – mówił Artur Białkowski. – W tym zakresie system prywatny wspiera system publiczny, dlatego rozwój prywatnych placówek zdrowotnych jest w interesie nas wszystkich.

Na forum zaprezentowano również prognozy markoekonomiczne PMR, które są ważną zmienną braną pod uwagę podczas przygotowywania prognoz dla wyżej wymienionych rynków.

Podczas Forum PMR uczestnicy mieli szansę wziąć udział w dyskusjach panelowych, szukając odpowiedzi na pytania – czy polski rynek opieki zdrowotnej, również prywatnej, jest gotowy na szersze stosowanie najnowszych technologii medycznych oraz jak COVID-19 wpłynął na kształt rynku.

Z licznych dyskusji i wypowiedzi uczestników Forum wyłania się wniosek, że w najbliższym czasie największym wyzwaniem zarówno dla prywatnych jak i dla publicznych świadczeniodawców jest telemedycyna oraz realizacja świadczeń w ostrym reżimie sanitarnym. Głównym problemem w dłuższej perspektywie, o którym wiemy od lat, ale który był podkreślany również przez uczestników Forum PMR, jest niedobór kadry medycznej.

Dyskusja dotyczyła także roli prywatnego sektora w ochronie zdrowia. Michał Rybak zauważył, że obecnie polega ona na wspieraniu sektora publicznego.

– Tymczasem powinna nastąpić synergia tych rynków, tym bardziej, że jest sporo niewykorzystanego kapitału prywatnego, który mógłby wzmocnić ten rynek – mówił.

Na potrzebę symbiozy między prywatnym i publicznym systemem ochrony zdrowia zwrócił także uwagę przedstawiciel Medicovera.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie patronatem medialnym.

Przeczytaj teraz

Forum e-Zdrowia w formule online

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 17.11.2020

Piąta edycja Forum e-Zdrowia odbywa się w formule online od 17 do 19 listopada 2020 roku. W spotkaniu biorą udział eksperci z Polski i z zagranicy, między innymi z Danii, Holandii, Izraela, Wielkiej Brytanii i USA.

W trudnym czasie pandemii zadaniem Forum jest zarówno spojrzenie na nowe wyzwania, jak i pomoc w bieżącej kryzysowej sytuacji i wskazanie rozwiązań, które mogą być wykorzystane w skutecznej odpowiedzi na krytyczne potrzeby. Dotyczą one zapewnienia dostępu do opieki medycznej, w tym opieki zdalnej, i szerszego wejścia w świat wirtualizacji opieki, wsparcia działania szerokiego kręgu pomiotów odpowiadających za ochronę zdrowia, w tym szpitali, placówek opieki ambulatoryjnej oraz działających w obszarze zdrowia psychicznego a także samorządów, oraz intensyfikacji dyskusji o szerszym stosowaniu rozwiązań cyfrowych w transformacji systemu zdrowia.

Czytaj także: Mamy narzędzia do samodzielnej oceny stanu zdrowia przez pacjenta>>>

Tematem spotkania we wtorek (17 listopada 2020) było cyfrowe zdrowie w nowych czasach, w środę (18 listopada 2020) – pacjent w centrum cyfrowego systemu zdrowia, a w czwartek (19 listopada 2020) – platformy i technologie cyfrowego zdrowia.

We wtorek eksperci debatowali o kluczowych aspektach przełomu, na konkretnych przykładach szpitali w Polsce, Danii, Izraelu i Wielkiej Brytanii i prezentowali dobre praktyki z obszaru e-zdrowia wdrożone w walce  z koronawirusem.

Jedna z sesji poświęcona była cyfrowemu zdrowiu jako jednemu z priorytetów Unii Europejskiej, a paneliści reprezentujący stronę rządową, samorządową, lekarzy i pacjentów rozmawiali o kierunkach rozwoju e-zdrowia w Polsce.

Podczas drugiego dnia Forum była mowa między innymi o znaczeniu doświadczenia pacjenta w kontekście e-zdrowia, teleopiece i wirtualizacji podstawowej opieki zdrowotnej, a także o  cyfrowych rozwiązaniach w zdrowiu psychicznym.

Czytaj także: Nowoczesny laser w leczeniu urologicznym w Szpitalu Mazovia>>>

Ostatni dzień (czwartek, 19 listopada 2020) poświęcony będzie platformom i technologiom w cyfrowym zdrowiu – prezentowane będą trendy, przykłady wdrożeń z Polski i zagranicy.

Osobne sesje dotyczyć będą tematu digital therapeutics, komodyzacji urządzeń medycznych, a także skutków upowszechniania sztucznej inteligencji i BigData.

Forum e-Zdrowia to od lat istotne w Polsce wydarzenie dotyczące cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia. Spotkania i dyskusja z globalnymi liderami w obszarze e-zdrowia, między innymi Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) Europe i Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) służą wymianie światowych doświadczeń i dobrych praktyk w tej dziedzinie oraz znalezieniu optymalnych  rekomendacji wprowadzenia zmian w Polsce.

Organizatorami konferencji są – Gdański Uniwersytet Medyczny, Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia i Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej wraz z Pracodawcami RP są partnerem wydarzenia.

Udział w Forum e-Zdrowia 2020 jest bezpłatny. Link do rejestracji oraz szczegóły konferencji można znaleźć na http://forumezdrowia.pl/2020/.

Przeczytaj teraz

Publikujemy poradniki dla lekarzy i pacjentów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.05.2020

Publikujemy materiały przydatne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych za pomocą systemów teleinformatycznych oraz systemów łączności. Opracowane przez fundację Telemedyczna Grupa Robocza poradniki przeznaczone są dla pacjentów oraz dla lekarzy.

Zdalne konsultacje z lekarzem to najważniejsza potrzeba w sytuacji zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem. Telemedycyna, która do tej pory rozwijała się w Polsce powoli i stopniowo, nagle stała się koniecznością. Jednak wielu lekarzy ma wątpliwości, jak dokładnie należy postępować udzielając teleporad, na nową formę świadczeń nie są też przygotowani wszyscy pacjenci. Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza opracowała poradniki dla lekarzy i pacjentów, które dostarczą potrzebnych obecnie wskazówek.

Dlaczego telemedycyna stała się taka ważna?

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, co oznacza, że najłatwiej zarazić się nim wskutek bliskiego kontaktu z zakażoną osobą. Należy więc unikać miejsc, w których przebywa  wielu ludzi, na przykład środków transportu publicznego czy poczekalni w placówkach medycznych. Dlatego też przed wyjściem z domu do przychodni lub szpitala warto rozważyć, czy zamiast osobistej wizyty, która naraża nas i innych na zakażenie, nie wystarczy zdalny kontakt z lekarzem w ramach teleporady.

Korzystanie z tej formy pomocy w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem jest zalecane między innymi przez ministra zdrowia, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Wiele podmiotów leczniczych zapewnia obecnie możliwość telemedycznej porady, uruchomiona została nawet specjalna infolinia – dzwoniąc pod numer 800 190 590 pacjent może uzyskać profesjonalne wsparcie w walce z koronawirusem. Forma zdalnej konsultacji z lekarzem zmniejsza ryzyko zakażenia, stanowiąc dodatkowy element walki z epidemią.

Udzielanie porad telemedycznych  nie jest powszechnym rozwiązaniem w polskim systemie ochrony zdrowia i wielu lekarzy nie ma jeszcze dużego doświadczenia w jego wykorzystywaniu lub nawet nie miało z nim do tej pory do czynienia. W związku z tym pojawiło się wiele pytań dotyczących tego, jak poprawnie udzielać profesjonalnych porad medycznych przez telefon i komputer, jak potwierdzić tożsamość pacjenta, czy w ten sposób można wystawić mu receptę i zwolnienie z pracy, jak się zachować, jeśli pacjent nagle zasłabnie itd. To ważne i praktyczne kwestie, które nie powinny zostawiać miejsca na wątpliwości.

Konsultacja telemedyczna – pełnoprawne świadczenie zdrowotne

Także część pacjentów może nie wiedzieć, czym jest telemedycyna i jak powinno się zachowywać podczas rozmowy z lekarzem. Warto wyraźnie podkreślić, że konsultacja telemedyczna stanowi pełnoprawne świadczenie zdrowotne, które powinno być udzielane na takich samych zasadach, jak tradycyjna porada w gabinecie lekarza. Jedyna zmiana dotyczy formy samej komunikacji. Oznacza to, że pacjentowi przysługują wszelkie gwarancje jego praw, w tym prawo do poufności informacji o stanie jego zdrowia.

Przygotowane przez Fundację Telemedyczna Grupa Robocza poradniki dla lekarzy oraz pacjentów w prosty, komunikatywny sposób wyjaśniają, jak poprawnie udzielać i uczestniczyć w telemedycznych poradach.

Telemedyczna Grupa Robocza to organizacja pozarządowa skupiająca liderów rynku usług telemedycznych, największych dostawców technologii telemedycznych oraz czołowych ekspertów z dziedziny e-zdrowia. Publikacje powstały w związku z sygnałami o wątpliwościach dotyczących tego, czy i jak należy udzielać porad telemedycznych.

Opracowany przez ekspertów fundacji materiał adresowany do lekarzy ma wskazywać podstawowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności z poszanowaniem aktualnie obowiązującego prawa, w szczególności praw pacjenta i ochrony danych osobowych. Zawarte w nim informacje odpowiadają na najczęstsze wątpliwości lekarzy, jakie sygnalizowane są Telemedycznej Grupie Roboczej.

Materiał adresowany do pacjentów ma natomiast zachęcać do korzystania z telemedycyny oraz udzielać wskazówek, jak poprawnie zachowywać się podczas teleporady.

Publikacje do pobrania:

Poradnik dla pacjenta>>>

Poradnik dla lekarza>>>

Poradnik dla lekarza – wersja skrócona>>>

Telemedycyna w 10-ciu krokach>>>

Patronami publikacji są między innymi Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Izba Gospodarcza Farmacja Polska, Polska Federacja Szpitali, Forum e-Zdrowia, Komisja Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Publikacje dostępne są także bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej http://telemedycyna-poradnik.pl/.

Przeczytaj teraz

Wsparcie dla podmiotów z sektora telemedycyny

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.05.2020

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli patronatem medialnym webinarium dotyczące wsparcia podatkowego, z którego mogą skorzystać podmioty oferujący usługi oraz rozwiązania informatyczne w sektorze telemedycyny.

Światowa pandemia koronawirusa to kryzys gospodarczy, ale jednocześnie konieczność szybkiego dostosowania się do nowych warunków prowadzenia działalności. Zalecenie dystansowania społecznego wymusiło zmiany w większości dziedzin życia, również w warunkach korzystania z usług medycznych. Efektem jest obserwowane od kilku tygodniu przyśpieszone upowszechnienie usług telemedycznych. Podmioty z branży bardzo szybko zaoferowały wiele rozwiązań pozwalających pacjentom na bezpieczne korzystanie z pomocy medycznej bez narażania się na ryzyko zakażenia koronawirusem.

Działalność podmiotów telemedycznych to przede wszystkim innowacje. Rozwój telemedycyny stanowi również obszar działań badawczo-rozwojowych będących jednym z elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku.

Stąd też, innowacyjne rozwiązania w wielu przypadkach pozwalają na skorzystanie z zachęt podatkowych, między innymi w postaci ulgi badawczo-rozwojowej oraz tzw. IP Box czyli możliwość stosowania obniżonej do 5 procent stawki CIT do wybranych kategorii przychodów.

Czytaj także: Telemedycyna to lepszy dostęp do specjalistów, szansa dla pacjentów i lekarzy>>>

Z drugiej strony, innowacyjny charakter usług niejednokrotnie wiąże się z wątpliwościami, co do ich klasyfikacji na potrzeby podatków. W przypadku VAT zasadnicze pytanie dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego dla wybranych lub wszystkich usług telemedycznych, a także określenia miejsca świadczenia i obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz osób fizycznych spoza Polską, w zależności od rozstrzygnięcia jaki jest charakter samej usługi, czy jest to opieka medyczna, czy usługa elektroniczna.

W przypadku działalności na rynkach międzynarodowych wątpliwości mogą dotyczyć także klasyfikacji usług dla potrzeb podatku u źródła czy też powstania zakładu zagranicznego.

Te i inne aspekty podatkowe typowe dla branży telemedycznej będą tematem webinarium, które organizuje firma doradcza MDDP.

Spotkanie poprowadzą:

Tomasz Michalik – ekspert w zakresie podatku VAT, który kieruje jednym z największych i najbardziej utytułowanych, specjalistycznych zespołów podatkowych w Polsce. Sam jest przez Chamber’s Global, International Tax Review i The European Legal 500 uznawany za wiodącego eksperta w zakresie VAT na polskim rynku. Jest jedynym polskim członkiem Grupy Ekspertów ds. VAT powołanej przez Komisję Europejską

Agnieszka Wnuk – ekspertka w podatku dochodowym od osób prawnych i międzynarodowym prawie podatkowym, a także w zakresie bezpieczeństwa podatkowego oraz opodatkowania w gospodarce cyfrowej. Ekspertka podatkowa organizacji pracodawców (m.in. BCC, Polsko-Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej czy Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska)

Webinarium „Zachęty i wyzwania podatkowe w branży telemedycznej”  rozpocznie się 21 maja 2020 roku o godzinie 16.00.

Link do rejestracji>>>

Przeczytaj teraz

Kolejna edycja wydarzenia IT w Służbie Zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.03.2020

W nowym terminie – 27 maja 2020 roku we Wrocławiu odbędzie się kolejna edycja wydarzenia IT w Służbie Zdrowia. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej.

Podczas konferencji firmy z obszaru IT zaprezentują swoje rozwiązania, które pomogą usprawnić pracę placówki, zarządzanie personelem, obniżyć koszty czy wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną. Wykłady merytoryczne przeprowadzą eksperci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Wśród tematów konferencji znajdą się zagadnienia dotyczące obiegu i dostępu do dokumentacji medycznej, ochrony informacji i medycznych danych osobowych, e-rejestracji, mobilnego dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej, przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług medycznych, prawnych aspektów gromadzenia i archiwizacji danych medycznych.

Czytaj także: Lux Med: infolinia na temat koronawirusa dostępna 7 dni w tygodniu>>>

Poruszone zostaną także problemy obiegu informacji pomiędzy i w placówkach służby zdrowia, bezpieczeństwa informacji medycznej, zagadnienia związane z hurtowniami i bazami danych, standardami danych medycznych, podpisem elektronicznym i aplikacjami wspomagającymi zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli sektora ochrony zdrowia, czyli wyższej i średniej kadry zarządzająca, specjalistów ds. rozwoju IT, specjalistów ds. innowacyjności oraz informatyków.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegóły i formularz rejestracji: https://gigacon.org/event/sluzba_wro_20/

Przeczytaj teraz

Prognozy dla sektora prywatnej opieki zdrowotnej na lata 2020 i 2021

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 27.02.2020

Według ostatnich prognoz PMR dynamika rozwoju rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2020-2021 może być nieco niższa niż w roku 2019. Na taką prognozę wpłynęło spodziewane spowolnienie tempa wzrostu konsumpcji i płac, ustabilizowanie się bezrobocia oraz spadek liczby osób zatrudnionych.

Czy możemy mówić jednak o zagrożeniu dla graczy rynkowych? O tym liderzy sektora prywatnej opieki zdrowotnej porozmawiają podczas Forum PMR: Private Healthcare 2021. Trendy, prognozy i kierunki rozwoju w Polsce,  10 września 2020 roku w Warszawie.

O potencjale sektora świadczy duża aktywność firm medycznych, jaką obserwujemy w ostatnim czasie. Największe prywatne firmy obecne na rynku w Polsce, takie jak Medicover czy Lux Med, w ostatnich miesiącach intensywnie rozwijają swoją działalność. Dokonują tego zarówno przez otwarcia własnych placówek, jak i przejęcia. Ekspansja ma miejsce nie tylko w opiece specjalistycznej, ale również  w stomatologii i badaniach diagnostyki obrazowej.

Jak zdaniem analityków PMR kształtują się prognozy na kolejny rok?

Uczestnicy wiosennego Forum Private Healthcare 2021, organizowanego przez PMR, będą mogli poznać  i usłyszeć najnowsze prognozy PMR dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej. Podczas tego wydarzenia przedstawiciele prywatnych firm świadczących usługi medyczne, oferujących abonamenty i ubezpieczenia, jak również produkty, usługi i technologie dla tego sektora, spotkają się by wspólnie omówić sytuację w sektorze prywatnej opieki zdrowotnej oraz optymalne strategie na nadchodzący rok. Będzie to także okazja do zapoznania się z najnowszymi danymi pochodzącymi z raportu PMR: „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025”.

Czytaj także: Rok, w którym „zdrowie” odmieniano przez wszystkie przypadki>>>

Swoimi spostrzeżeniami podzielą się także przedstawiciele takich firm jak Lux Med., Medicover, PZU Zdrowie, Nestmedic, Telemedycyna Polska, Szpital na Klinach i inni.

Wspólne spotkanie tak wielu graczy na rynku medycznym to okazja do rzetelnej oceny tego rynku i otrzymania kompletu informacji rzutujących na planowane strategie na 2020 i 2021 rok. Pakiet najnowszych danych wraz z planami liderów to najlepsza odpowiedź na pytania o kształt sektora i przyszłych kierunków rozwoju.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://private-healthcare-forum.com

Przeczytaj teraz

Prawnicy i lekarze mówili o bezpieczeństwie podmiotów leczniczych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 28.11.2019

Ponad 70-ciu przedstawicieli środowiska medycznego dyskutowało o kluczowych tematach związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych w trakcie konferencji Bezpieczny Podmiot Leczniczy. Prelegenci, eksperci ze świata prawniczego i lekarskiego, w swoich wystąpieniach poruszyli tematykę związaną z praktycznymi aspektami zarządzania podmiotem leczniczym oraz udzielania świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny.

Dr n. med Beata Jagielska oraz mec. Adam Twarowski w wystąpieniu pt. ,,Zarządzanie ryzykiem prawnym w podmiocie leczniczym (prywatnym i publicznym). Jak prowadzić podmiot leczniczy aby uniknąć problemów prawnych?” dyskutowali między innymi o konsekwencjach prawnych związanych z zakażeniami, o odpowiedzialności za prawidłową interpretację wyników badań i za prowadzenie dokumentacji medycznej.

Prelegenci przybliżyli też kwestie związane z odpowiedzialnością osoby zarządzającej podmiotem leczniczym za szkody, błędy i sytuacje niepożądane. Uzupełnieniem tej tematyki była prelekcja Andrzeja Twardowskiego, dyrektora Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska, który mówił o roli ubezpieczeń.

Dr nauk prawnych Janusz Jaroszyński przedstawił zasady wystawiania i refundacji recept lekarskich, omówił aspekty związane z e-receptami, procedurami wystawiania recept, kontrolą NFZ recept oraz najważniejszymi podstawami prawnymi regulującymi procedury prawidłowej refundacji i wystawiania recept lekarskich.

Czytaj także: Chcemy działać na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia>>>

Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyła się też prezentacja dotycząca  kontroli NFZ w podmiocie leczniczym, w czasie której mec. Adam Twarowski przedstawił jej zasady w praktyce, kluczowe w świetle regulacji kontroli prowadzonej przez NFZ od 1 czerwca 2019 roku. Opowiedział jak wygląda kontrola prowadzona przez NFZ w stosunku do świadczeniodawców oraz w zakresie ordynacji lekarskiej, jakie prawa i obowiązki ma organ kontrolny (NFZ) a jakie podmiot leczniczy.  Przedstawił, jak należy przygotować się do kontroli, jak postępować w czasie jej trwania, jak korzystać ze środków odwoławczych oraz jakie są sankcje związane z nienależytym wykonaniem umowy.

Konferencję zamknęła prelekcja mec. Pawła Strzelca, który poruszył tematykę związaną z informacją i zgodą pacjenta w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych jako prawnego warunku legalności interwencji medycznej oraz aspektu podnoszącego po stronie pacjenta komfort świadczenia zdrowotnego. Przedstawił prawa pacjenta oraz sposób jak prawidłowo informować o zabiegach, aby nie narażać się na  konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem tych praw.

Konferencja odbyła się 21 listopada 2019 w siedzibie Business Centre Club w Warszawie.

Przedsięwzięcie, organizowane przez INTER Polska, Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli patronatem medialnym.

Przeczytaj teraz

Bezpieczny Podmiot Leczniczy – konferencja dla zarządzających

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 31.10.2019

W jaki sposób prowadzić podmiot leczniczy aby ustrzec się problemów prawnych? Jak przygotować się do kontroli NFZ? Jakie prawa ma pacjent i jakie są konsekwencje ich naruszenia? Na takie i inne pytania związane z działaniem podmiotu leczniczego będzie można uzyskać odpowiedź podczas konferencji Bezpieczny Podmiot Leczniczy.

Organizatorzy zapraszają na to wydarzenie właścicieli i kadrę zarządzającą podmiotami leczniczymi.

Konferencja odbędzie się 21 listopada 2019 roku w siedzibie Business Center Club, w Pałacu Lubomirskich, plac Żelaznej Bramy 10, w Warszawie (początek o godzinie 9.00).

Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska – ubezpieczyciel branży medycznej.

Rozwiązywanie rzeczywistych problemów  – praktyczne zagadnienia

W czasie konferencji omawiane będą konkretne przypadki spraw sądowych i problemów prawnych, które dotyczą lub dotyczyły podmiotów leczniczych. Celem organizatorów jest stworzenie atmosfery przyjaznej do dyskusji i wymiany poglądów. Eksperci będą do dyspozycji uczestników zarówno podczas sesji pytań jak również w trakcie przerw kawowych.

Doświadczeni praktycy – świat prawniczy i lekarski

Prelegentami reprezentującymi świat prawniczy i lekarski będą między innymi: Adam Twarowski, radca prawny, legislator (radca prawny w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Zdrowia oraz w Narodowym Funduszu Zdrowia  – dyrektor Biura Rady oraz dyrektor Biura Prawnego), dr n.med. Beata Jagielska (konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej dla obszaru województwa mazowieckiego) , dr nauk prawnych Janusz Jaroszyński – asystent w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, mec Paweł Strzelec – dr nauk prawnych, specjalizujący się w obszarze prawa medycznego  oraz Andrzej Twardowski – dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska.

Gotowe rozwiązania. Wydarzenie, którego nie można ominąć

Bezpieczny Podmiot Leczniczy to konferencja, której nietypowa formuła – łącząca środowisko prawnicze ze światem lekarskim – stwarza możliwość wymiany poglądów i doświadczeń oraz wskazuje rozwiązania pozwalające zabezpieczyć placówkę medyczną tak, aby ograniczyć problemy prawne.

Więcej informacji oraz rejestracja na Konferencję dostępne są na stronie: https://konferencja.interpolska.pl/

Liczba miejsc ograniczona.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie patronatem medialnym.

Czytaj także: Pracodawcy częściej troszczą się o zdrowie pracowników umysłowych niż fizycznych>>>

Przeczytaj teraz

Informatyzacja placówek na konferencji GigaCon

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.09.2019

Tegoroczna edycja konferencji –  IT w Służbie Zdrowia GigaCon poświęcona będzie najnowszym rozwiązaniom w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie patronatem medialnym.

Podczas konferencji firmy IT zaprezentują rozwiązania, które pomogą usprawnić  zarządzanie personelem, obniżyć koszty czy wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną.

Każdy uczestnik spotkania będzie miał możliwość porozmawiania z wystawcami na stoiskach, a także wysłuchania prelekcji przygotowanych przez doświadczonych ekspertów, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Tematyka konferencji obejmie zagadnienia związane z dostępem do dokumentacji medycznej, z ochroną informacji i medycznych danych osobowych, z e-rejestracją, z rolą dokumentacji medycznej w pracy zakładu opieki zdrowotnej, z mobilnym dostępem do elektronicznej dokumentacji medycznej czy z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze świadczeniem usług medycznych.

Wśród tematów poruszanych podczas spotkania znajdą się także prawne aspekty gromadzenia i archiwizacji danych medycznych, systemy obiegu informacji pomiędzy i w placówkach służby zdrowia, hurtownie danych, bazy danych, otwarte standardy danych medycznych, aplikacje wspomagające zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej oraz podpis elektroniczny w dokumentacji medycznej.

Wiktor Rynowiecki z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia powie na temat informatyzacji w służbie zdrowia, „Projektowanie doświadczeń pacjenta, czyli UX w służbie zdrowia” – to temat wystąpienia Joanny Ostafin (Project: People), natomiast „Inwentaryzacja i monitoring infrastruktury IT w świetle wymogów Krajowych Ram Interoperacyjności – czyli jak spełnić wymagania nie doprowadzając się do bankructwa” – Krzysztofa Szmigielskiego (Szpital Wolski).

Na temat kompleksowego administrowania bazą PostgreSQL dzięki EuroDB powie Jerzy Baranowski (EuroLinux), a Statlook -Suplement usprawniający pracę działów IT przedstawi Filip Sadzik (A plus C Systems). Natomiast automatyzacja procesu rejestracji dokumentów w bazie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej będzie tematem wystąpienia Sławomira Dynowskiego i Jacka Wójcika (AutoID).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a jedynym warunkiem uczestnictwa jest dokonanie bezpłatnej rejestracji na stronie: https://gigacon.org/

Konferencja odbędzie się 25 września 2019 roku (początek o godzinie 9:00) w warszawskim hotelu Courtyard, przy ulicy Żwirki i Wigury 1.

Przeczytaj teraz

Technologie w opiece nad seniorami

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 2.09.2019

Profesjonalna opieka nad seniorami, rehabilitacja i potrzebny do tego celu sprzęt będą tematem konferencji „Technologie w opiece nad seniorami – rehabilitacja i sprzęt medyczny”, która odbędzie się 26 września 2019 roku w Warszawie. Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie patronatem.

Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu. Mimo iż, do tej pory funkcjonowało wiele ośrodków spokojnej starości i domów pomocy, to dopiero od niedawna powstają ośrodki wyspecjalizowane, gwarantujące osobom starszym pełen komfort zamieszkania, leczenia i rodzinną atmosferę w doskonałych warunkach.

Jest to ważne w sytuacji, gdy społeczeństwo na świecie, a także w Polsce coraz bardziej się starzeje. Ten trend oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia w aż tak dużej skali. Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny, w 2035 roku osoby starsze będą stanowiły aż 20 procent Polaków.

Podczas konferencji prelekcje poprowadzą między innymi: Robert Pawliszko – zastępca dyrektora ds. integracji międzypokoleniowej z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Wrocławskiego Centrum Seniora, który powie na temat aktywizacja społecznej osób starszych na przykładzie działań tej placówki, oraz Małgorzata Nawrot,  koordynator projektu z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Udział wezmą także: Marek Gabański, prezes portalu i fundacji www.domyopieki.pl, który powie o sposobach wyboru odpowiedniej placówki dla seniora, Aleksandra Szlufik, koordynator programu Ogólnopolska Karta Seniora i Stowarzyszenia Manko, która powie o metodzie aktywizacji w obszarze ekonomii i nowych mediów.

Czytaj także: Zmiany w przepisach dotyczących placówek opiekuńczych>>>

Wśród tematów poruszanych podczas konferencji będą też zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami, stanowiącymi element wsparcia w opiece nad seniorami, z systemami e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej, elektronicznej wymiany danych, e-usług, e-zdrowia, technologii cyfrowych, telemedycyny i sprzętu medycznego.

Prelegenci będą także mówili o dostępności opieki geriatrycznej w Polsce, roli instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami, form opieki nad osobami starszymi, pomocy społecznej dla seniora, profilaktyki i zachowań prozdrowotnych oraz rehabilitacji.

Konferencja przeznaczona jest dla przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni, właścicieli i osób zarządzających domami opieki oraz firmami świadczącymi usługi opiekuńcze, a także dla personelu medycznego.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Natomiast dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji udział jest płatny.

Uczestnicy maja gwarantowane materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz możliwość konsultacji z ekspertami.

Organizatorem konferencji jest Polski Instytut Rozwoju Biznesu.

Rejestracja dostępna na stronie www.pirbinstytut.pl

Kontakt z organizatorem:
Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

Przeczytaj teraz

Kolejna edycja konferencji „Systemy dla szpitali i placówek medycznych”

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.05.2019

Najważniejszym sojusznikiem współczesnej medycyna jest nowoczesna technologia, która stosowana jest zarówno w diagnostyce i leczeniu jak i w administracji. To właśnie nowoczesnym rozwiązaniom w ochronie zdrowia poświęcona będzie konferencja „Systemy dla szpitali i placówek medycznych”, której kolejna edycja odbędzie się 12 czerwca 2019 roku w Warszawie.

Aplikacje mobilne, roboty wykonujące operacje, możliwość przesyłania i odbioru dokumentacji i zdjęć wykonanych w pracowniach diagnostyki obrazowej to efekt zachodzących zmian technologicznych. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych daje placówkom ochrony zdrowia możliwość lepszego dbania o zdrowie pacjentów.

Prelekcje w ramach konferencji  będą dotyczyły zarówno technologii wykorzystywanych w leczeniu jak i rozwiązań przydatnych w zarządzaniu i w kontakcie z pacjentem.

Poprowadzą je między innymi: Ewelina Miller – adwokat, partner w kancelarii E i M Miller Adwokaci Sp. P., która zajmie się tematyką błędów medycznych, dr n. med. Tomasz Maciejewski – dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, który powie o tym, w jaki sposób komunikacja może być kluczem do budowania marki szpitala czy dr Zofia Skrzypczak – kierownik Zakładu Gospodarki Rynkowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmie się tematem zasobów ludzkich w polskim systemie ochrony zdrowia na tle innych krajów europejskich.

Natomiast Paweł Tomaszewski – kierownik ds. rozwoju i sprzedaży, Schrack Seconet Polska Sp. z o. o. przedstawi system przyzywowy i komunikacji IP jako nowoczesne narzędzie służące do sprawnej i efektywnej opieki nad pacjentem.

Prelegentem będzie także mecenas Paweł Kaźmierczyk z Kancelarii DZP.

Wśród poruszanych podczas konferencji tematów znajdą się także zagadnienia dotyczące najnowszego sprzętu, systemów wspierających zarządzenia placówką medyczną, tematyka RODO w ochronie zdrowia,  dokumentacji medycznej (podpisu elektronicznego, archiwizacji dokumentacji, ochrony danych medycznych),  a także telemedycyny i nowoczesnych metod kontaktu z pacjentem.

Prelegenci będą także mówić na temat outsourcingu usług w ochronie zdrowia, zastosowania druku 3D w medycynie, zarządzania finansami czy marketingu medycznego.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek ochrony zdrowia oraz administracji publicznej, kadry menedżerskiej z działów administracji, IT , finansów, zamówień, HR oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Dla pozostałych uczestników udział jest płatny.

Organizatorem konferencji jest Polski Instytut Rozwoju Biznesu. Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli wydarzenie patronatem.

Więcej informacji na stronie: http://pirbinstytut.pl/

Rejestracja dostępna jest na stronie: http://pirbinstytut.pl

Przeczytaj teraz

Środki publiczne nie mogą być głównym źródłem finansowania opieki zdrowotnej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 16.05.2019

System opieki zdrowotnej, w którym źródłem finansowania są głównie środki publiczne, nie tworzy długofalowej, pozytywnej perspektywy dla polskich pacjentów – mówiła Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med i prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Prezes Rulkiewicz brała udział w dwóch sesjach panelowych– Medycyna i gospodarka – liczby, potencjał, realia oraz Finansowanie Ochrony Zdrowia – sztuka wydawania pieniędzy, które odbyły się trzeciego dnia kongresu, 15 maja 2019.

Wśród tematów poruszanych podczas paneli była rola sektora medycznego na gospodarczej mapie kraju – zatrudnienie, inwestycje, wartość infrastruktury, rynek dostawców jednostek ochrony zdrowia, oczekiwania i plany inwestorów oraz charakter podmiotów leczniczych – czy to przedsiębiorstwa ze szczególną misją – czy tylko jednostki non-profit.

Jednym z zagadnień był wzrost finansowania ochrony zdrowia i zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, który po raz pierwszy ma przekroczyć w tym roku 100 mld zł. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podkreślił, że po zmianach, które obecnie są procedowane Sejmie, budżet NFZ zwiększy się o ponad 4 mld zł, co będzie oznaczać przekroczenie 5-ciu procent nakładów PKB na ochronę zdrowia, według założeń miało to nastąpić dopiero w roku 2020.

Czytaj także: Szukanie nowych źródeł finansowania – potrzebne także prywatnym podmiotom>>>

Podkreślano także tempo wzrostu wydatków na zdrowie, które jeszcze 9 lat temu wynosiły około 60 mld zł.

Małgorzata Gałązka-Sobotka, zastępca przewodniczącego Rady NFZ,  dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie zauważyła, że zachodzi obawa, iż zwiększony budżet Narodowego Funduszu Zdrowia będzie przeznaczony głównie na wzrost wynagrodzeń.

– Pieniędzy w służbie zdrowia jest więcej, ale trzeba starać się je lepiej wykorzystywać – stwierdził podczas dyskusji Andrzej Mądrala, prezes zarządu Centrum Medycznego Mavit i wiceprezydent Pracodawców RP.

Anna Rulkiewicz dodała, że 6 procent PKB na zdrowie to dobry kierunek, ale w dalszym ciągu nie pozwoli zaspokoić rosnących potrzeb obywateli.

– Musimy znaleźć nowe źródła finansowania i pomóc w tym może sektor prywatny, który dysponuje kapitałem. Inwestorzy potrzebują jednak przewidywalnej, długofalowej polityki i przyjaznego otoczenia regulacyjnego – mówiła prezes Rulkiewicz. – Rząd skupia się na sektorze publicznym i pieniądzach publicznych. Liczyłabym, że będziemy wspólnie rozmawiali również o roli sektora prywatnego, szczególnie teraz, kiedy system opieki zdrowotnej ma bardzo dużo wyzwań – dodała.

Zwróciła też uwagę na zwiększające się potrzeby w zakresie ochrony zdrowia.

– Potrzeby zdrowotne rosną i musimy szukać nowych źródeł pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, na przykład poprzez dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – dodała.

Przypomniała, że podmioty prywatne mogą świadczyć usługi na zasadach oustourcingu. Jest też wiele wariantów partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie zdrowia. Podmioty prywatne mogą też być  podwykonawcami dla placówek publicznych, które nie świadczą wszystkich usług.

W panelu „Medycyna i gospodarka – liczby, potencjał, realia” prelegentami byli także: Andrzej Bochenek z American Heart of Poland SA, Szymon Komorowski, dyrektor zarządzający konsultingiem IQVIA w Europie Wschodniej, Radosław Sierpiński, p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych oraz Wojciech Zawalski, ekspert systemu ochrony zdrowia.

W panelu „Finansowanie systemu ochrony zdrowia – sztuka wydawania pieniędzy panelistami byli także: Jakub Adamski, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Aldona Frączkiewicz-Wronka u Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Agnieszka Pachciarz, dyrektor oddziału NFZ w Poznaniu, Klaudia Rogowska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, Bartosz Sadowski, prezes zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu oraz Piotr Wróbel z Rynku Zdrowia.

Partnerem obu sesji była Grupa Lux Med.

XI Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress), największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej, odbyła się od 13 do 15 maja 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Hali Widowisko-Sportowej Spodek w Katowicach. Wydarzeniu towarzyszyły European Start-up Days.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Grupa PTWP S.A.

Przeczytaj teraz

System nie może funkcjonować bez podmiotów niepublicznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.03.2019

40 procent środków przeznaczonych na inwestycje na rynku zdrowia stanowiły w ostatnich latach środki prywatnych inwestorów. 40 procent zatrudnionych w ochronie zdrowia pracuje w sektorze prywatnym. Prywatny sektor jest pionierem we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań i zmusza publiczne placówki do podnoszenia jakości świadczeń. Możliwości prywatnego sektora nie są jednak w pełni wykorzystane.

Zagadnienia te były tematem panelu „Wkład niepublicznej medycyny w budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków”, który był częścią Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Odbył się on 7 i 8 marca 2019 w Katowicach.

Panel został zorganizowany przez Pracodawców Medycyny Prywatnej i prowadziła go Anna Rulkiewicz, prezes związku. Podczas wprowadzenia do panelu przypomniała główne tematy dotyczące sektora prywatnego, które poruszone zostały podczas sesji otwierającej Kongres.

– Główne wyzwania ochrony zdrowia w Polsce dotyczące sektora prywatnego to współpraca tego sektora z sektorem publicznym, rozwój tej współpracy oraz jak najlepsze wykorzystanie potencjału sektora prywatnego. Można do nich zaliczyć także potrzebę dodatkowego finansowania w ochronie zdrowia, problemy kadrowe, jakość świadczeń i premiowanie efektów leczenia. Z drugiej strony mamy duży potencjał sektora prywatnego, który się rozwija i od czasu transformacji znacznie zwiększył swój potencjał. Obecnie 40 procent zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia to zatrudnieni w sektorze prywatnym, inwestorzy prywatni w ostatnich trzech latach zainwestowali 40 procent wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje w ochronie zdrowia – mówiła prezes Rulkiewicz.

– Poza tym ponad 30 procent wszystkich wydatków na zdrowie stanowią wydatki prywatne. Widać więc, że dużo się dzieje w tym sektorze, ale jednocześnie mamy poczucie, że możliwości tego sektora nie są w pełni wykorzystane – dodała.


Prywatny sektor – podstawa równowagi i bezpieczeństwa

Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, stwierdził, że można mówić o funkcjonujących na rynku podmiotach publicznych, niepublicznych, które jednak realizują większość świadczeń ze środków publicznych, a także o podmiotach, w których świadczenia finansowane są wyłącznie ze środków prywatnych.

– Trzeba podkreślić, że dzisiaj system ochrony zdrowia nie jest w stanie funkcjonować bez podmiotów niepublicznych, jest to oczywiste, i z pewnością wszelkie dyskusje,  które były prowadzone przed wprowadzeniem sieci szpitali, dotyczące czarnych scenariuszy, mówiących o tym, że podmioty prywatne nie będą miały w ogóle miejsca na rynku, nie spełniły się – mówił Gadomski.

– Wystarczy spojrzeć na placówki realizujące usługi POZ i AOS, które są zdominowane przez jednostki niepubliczne. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić rynek usług medycznych bez tych podmiotów, stanowią one podstawę równowagi i bezpieczeństwa tego systemu – dodał.

Nieco inaczej jest w lecznictwie szpitalnym.

– Wprowadzenie sieci szpitali wprowadziło pewien okres zawieszenia i niepewności, ale ten okres się skończył i nawet wydaje się, że obecnie prywatni inwestorzy z większą nadzieją i bezpieczeństwem patrzą w przyszłość – zapewniał Gadomski.

– Moim zdaniem powinniśmy zacząć od podstaw, czyli od wyceny procedur i ten kierunek już zaczyna być w resorcie zdrowia realizowany – mówił wiceminister, który wspomniał o uzależnieniu wyceny od stopnia referencyjności szpitala, co nadałoby sens sieci oraz o przeniesieniu ciężaru z leczenia szpitalnego na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

– Sieć szpitali miała to zagwarantować, ale ten efekt nie został dzisiaj osiągnięty, dlatego trzeba się zastanowić, czy opieka ambulatoryjna musi działać przy szpitalach w sieci, czy nie powinna być oferowana niezależnie od nich – dodał.

Tendencja do rentowności a wyniki leczenia

Adam Kozierkiewicz, odwołując się do danych wynikających z rankingu Health Consumer Index, wskazał na słabą pozycję Polski, która zajmuje w nim czwarte miejsce od końca, pomimo że skala wydatków zarówno sektora publicznego jak i prywatnego rośnie.

– Byłaby możliwość poprawy tego miejsca i można wykorzystać do tego celu sektor prywatny, który w dużej części działa dla zysku i wybiera takie świadczenia, które generują zysk czyli lepiej wyceniane. Skutkiem tego była próba odsunięcia kilka lat temu sektora prywatnego od realizacji pewnych świadczeń. Rozwiązaniem mogłoby być podejście do kupowania świadczeń w trybie procesowym, czyli  kupowanie cyklu świadczeń składających się na cały proces, którego początkiem byłby określony stan pacjenta, a końcem – spodziewany efekt.  Moglibyśmy wówczas wykorzystać naturalną tendencję sektora prywatnego do uzyskiwania rentowności, a jednocześnie poprawić wyniki leczenia. Wtedy może uzyskalibyśmy lepsze wyniki, na przykład w leczeniu raka piersi, które jest częścią składową Indeksu  – tłumaczył.

Nieco inne zdanie miał na ten temat Tomasz Prystacki, prezes zarządu, Fresenius Nephrocare Polska Sp z o. o., członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej.

–  Gdy system będzie premiował efekt końcowy, będzie premiował pacjentów, którzy dadzą lepszy „efekt”, czyli będą lepiej rokować – mówił. – Według mnie, jedyne, co łączy sektor prywatny i publiczny to ocena pacjentów.

Stwierdził też, że wycena świadczeń nie zawsze realnie oddaje ich wartość.

– To nie sektor prywatny decyduje o refundacji, a jeżeli są świadczenia, które zostały wyceniono zbyt wysoko, to trzeba je urealnić – mówił. Wskazał też potencjał prywatnych jednostek z międzynarodowym kapitałem.

– Dostajemy za procedury te same pieniądze, co placówki publiczne, ale działając w ramach dużej międzynarodowej grupy, mamy lepsze narzędzia, mamy większe doświadczenie naszych firm „matek”, możemy je wykorzystać dla dobra całego systemu ochrony zdrowia, mamy także pewien „efekt skali”, co sprawia, że możemy działać oszczędniej  – stwierdził,  dodając, że publikowanie efektów świadczeń oferowanych przez prywatnego placówki może być dopingujące także dla publicznych.

Zwrócił tez uwagę, że są pewne dziedziny, w których państwo bez wsparcia sektora prywatnego nie mogłoby tak dobrze spełnić konstytucyjnego obowiązku zapewnienia opieki zdrowotnej obywatelom. Podał jako przykład dializoterapię, którą oferują prywatne firmy. Pacjentów poddawanych tym zabiegom jest w Polsce o połowę mniej (w odniesieniu do liczby mieszkańców) niż na przykład w Niemczech, co pokazuje potrzeby w tym zakresie.

– Bez inwestycji sektora prywatnego z pewnością nasza pozycja w Indeksie byłaby jeszcze niższa – dodał Prystacki.


Prywatne placówki bardziej dynamiczne

Adam Rozwadowski, założyciel Centrum Medycznego Enel-Med i wiceprezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, podkreślił rolę prywatnego sektora ochrony zdrowia we wdrażaniu nowych technologii.

Przypomniał także, że większość placówek (około 90 procent) działających w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej to placówki prywatne. W opiece szpitalnej stanowią one około 11 procent.

– Jednak sektor prywatny działający w tym sektorze jest bardziej dynamiczny, stosuje nowoczesne metody leczenia, przypomnijmy, że pierwszy gamma-knife funkcjonował właśnie w placówce prywatnej, również prywatne jednostki przodują w obszarze chociażby radioterapii. Prywatni świadczeniodawcy aktywnie włączają się także w  działania dotyczące rozwiązań telemedycznych, w pilotaże dotyczące e-zdrowia –  wyliczał Adam Rozwadowski.

Jakub Swadźba, prezes największej w Polsce sieci laboratoriów diagnostycznych i punktów pobrań – Diagnostyka,  mówił o kolejnym obszarze efektywnej współpracy sektorów – publicznego z prywatnym, jakim jest outsourcing.

–  Publiczne placówki, dzięki współpracy z sektorem prywatnym, rozszerzają zakres oferowanych badań, ale mimo to otrzymują niższy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdyż w ten sposób Fundusz określa finansowanie dla szpitali, które nie mają własnych laboratoriów – mówił.

Outsourcing – efektywny koszt

Diagnostyka laboratoryjna, oprócz cytologii oraz pewnej grupy badań genetycznych, nie jest finansowana odrębnie przez NFZ. Jest częścią świadczeń oferowanych przez lekarzy POZ lub specjalistów.

– Sprawia to, że jesteśmy „kosztem”, dlatego musimy być efektywni – mówił Swadźba.

100 procent lekarzy rodzinnych korzysta z outsourcingu w zakresie badań laboratoryjnych. Diagnostyka współpracuje także z wieloma prywatnymi szpitalami oraz z sektorem publicznym.

– Mamy duże możliwości, które warto wykorzystać chociażby w celu realizacji różnych programów profilaktycznych – mówił Swadźba.

Przykładem szpitala, który z powodzeniem stosuje od  wielu lat outsourcing jest Szpital Bielański w Warszawie.

– Od 28 lat stosujemy outsourcing usług, od 19 lat – także medycznych – mówiła podczas dyskusji panelowej Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor placówki. – Prowadzimy 21 oddziałów, oferujemy także szereg dodatkowych usług, w rezultacie szpital składa się z około 30 małych jednostek-przedsiębiorstw, którymi trzeba zarządzać. Oddanie części w nich w outsourcing sprawia, że możemy skupić się na naszej głównej działalności, dlatego taka forma współpracy jest dla nas korzystna – dodała.

Szpital Bielański w ramach umów zawartych z firmami zewnętrznymi zapewnił sobie między innymi wymianę co 5 lat sprzętu w pracowni radiologicznej.

– Trudno byłoby nam samodzielnie dokonywać tak często takich inwestycji. Standardy obowiązują wszystkich, więc tam samo są one wymagane w przypadku prywatnych jak i publicznych pracowni diagnostycznych – mówiła Gałczyńska-Zych.

Prywatne jednostki elementem procesu

Według dyrektor Szpitala Bielańskiego w sektorze publicznym i  niepublicznym istnieje duża strefa działań wspólnych.

Zgodził się z tym także Krzysztof Przyśliwski, dyrektor ds. jakości i NFZ Szpitala Medicover, który podkreślił, że konieczna jest przy takiej współpracy stabilność finansowa.

– Zamiast przekazywać środki finansowe szpitalom publicznym, lepiej wykorzystać infrastrukturę placówek prywatnych, które posiadają duży potencjał i możliwości – mówił.  – W tym celu można podzielić opiekę nad pacjentem na elementy, które będą realizowali poszczególni uczestnicy procesu, i będą mogły to być zarówno jednostki publiczne jak i prywatne.

Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia podał przykład leczenia raka piersi, jako dziedziny, w której już odbywa się kupowanie procesowe świadczeń. Pokreślił także znaczenie prywatnego sektora dla zabezpieczenia infrastruktury oraz wymuszania działań dotyczących podnoszenia jakości w publicznych placówkach.

Podkreślił to również wiceminister Cieszyński, mówiąc, że prywatny sektor generuje presję ze strony pacjentów, od których nie raz można usłyszeć opinie – „zróbcie tak jak w prywatnej przychodni”.

Adam Kozierkiewicz podkreślił rolę pacjenta i jego oceny systemu i funkcjonujących w  nim jednostek, zarówno publicznych jak i prywatnych oraz oferowanych w nim świadczeń, a Krzysztof Przyśliwski – rolę prywatnego sektora w inwestowaniu w ochronie zdrowia.

Natomiast dyrektor Gałczyńska-Zych zauważyła, że wprowadzenie 1 października 2017 roku sieci szpitali, spowodowało rozłam pomiędzy sektorami: publicznym i prywatnym, dotychczas z powodzeniem ze sobą współpracującymi.

– Jednak ciągle jest dostępny dla prywatnego sektora „duży kawałek tortu”, ponieważ sektor publiczny nie poradzi sobie bez sektora prywatnego – przekonywała. – Do tego potrzebne jest określenie celu współpracy, na przykład przy pomocy partnerstwa publiczno-prywatnego, o którym mówi się od dawna, ale które praktycznie w naszym kraju nie funkcjonuje.

Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej Anna Rulkiewicz wspomniała natomiast o potrzebie dodatkowego finansowania, które byłoby przeznaczone także na leczenie szpitalne.

W panelu na temat wkładu niepublicznej medycyny w budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków wzięli udział: Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ-u w Warszawie, Adam Kozierkiewicz, ekspert ochrony zdrowia, Tomasz Prystacki, prezes zarządu, Fresenius Nephrocare Polska Sp z o. o., członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, Krzysztof Przyśliwski, dyrektor ds. jakości i NFZ Szpitala Medicover, Adam Rozwadowski, założyciel Enel-Med,  wiceprezes zarządu, Pracodawców Medycyny Prywatnej, Anna Rulkiewicz, prezes zarządu Grupy Lux Med., prezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz Jakub Swadźba prezes zarządu Diagnostyka Sp. z o.o., członek zarządu, Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Panel był częścią Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, którego partnerem byli Pracodawcy Medycyny Prywatnej, a partnerem wspierającym – między innymi Grupa Lux Med. Organizatorem była Grupa PTWP.

Przeczytaj teraz

Telemedycyna  – element efektywnej opieki nad pacjentem

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.03.2019

Osiągnięcia techniczne telemedycyny sprawiają, że możliwa jest zdalna opieka nad pacjentami w wielu zakresach, także w fizjoterapii. Jednak technologia musi być powiązana z rozwiązaniami systemowym – mówił Piotr Soszyński, dyrektor ds. systemów medycznych Medicover Polska podczas panelu dotyczącego telemedycyny, który odbył się podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

– Telemedycyna już nie jest nowinką techniczną, ale elementem opieki nad pacjentem. Może ona mieć coraz większe znaczenie w leczeniu chorób przewlekłych takich jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca – mówił Piotr Soszyński. – Rozwiązania telemedyczne poprawiają dostępność do opieki zdrowotnej, obniżają koszty, są także wygodne i dobrze przyjmowane przez pacjentów – dodał.

Zdalny nadzór nad pacjentem

Za pomocą narzędzi telemedycznych można także nadzorować postępowanie pacjenta w zakresie stosowania zalecanej diety czy podejmowanej aktywności fizycznej, które są kluczowe przy zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych.

– W takich przypadkach kluczowa jest dyscyplina pacjenta, telemedycyna może służyć jako narzędzie ją wspomagające – dodał Lech Poloński z III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Czytaj także: Potrzebne jest partnerstwo sektora publicznego i prywatnego>>>

25 procent wizyt odbywających się w placówkach medycznych to wizyty nie związane z nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia, ale wizyty dotyczące wypisania recepty czy wystawienia skierowania.

– Jeżeli koszt wszystkich wizyt wynosi 40 mld zł, to realizując jedną czwartą z nich za pomocą telemedycyny, oszczędzamy jedną czwartą tej kwoty, czyli 10 mld zł – przekonywał Piotr Soszyński.  – W Medicover 20 procent recept wystawianych jest zdalnie. W sumie zrealizowaliśmy już ponad 740 tysięcy wizyt telemedycznych (przekroczyliśmy tę liczbę w roku 2018). Około 30-35 procent wszystkich świadczeń w Medicover realizowanych jest w ten sposób. Dążymy do tego, aby w najbliższych latach było to 50 procent.

Jednym z obszarów, w którym w Medicover stosowana jest telemedycyna jest teledermatologia.

– Jest to dziedzina trochę niedoceniana u nas, tymczasem w wielu krajach na świecie normą jest stawianie diagnozy na podstawie zdjęcia wysłanego przez pacjenta. Zastosowaliśmy ją także w naszych placówkach – mówił Soszyński.

Oszczędności dzięki telemedycynie

Konsultacja telemedyczna ma też zastosowanie w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Dzięki telefonicznej konsultacji z lekarzem w wielu przypadkach pacjent nie musi udawać się do poradni nocnej i świątecznej pomoc czy na SOR.

Lech Poloński przedstawił wyniki badań dotyczące kosztów opieki telemedycznej nad pacjentami z niewydolnością serca. Okazało się, że w porównaniu do tradycyjnej opieka była ona o jedną trzecią tańsza.

– Rocznie na leczenie pacjentów z tym schorzeniem państwo wydaje 2 mld zł, z czego 70-75 procent pochłania hospitalizacja. Widać na tym przykładzie, jak duże oszczędności można by uzyskać dzięki telemedycynie – mówił.

Fizjoterapia – także na odległość

Telemedycyna ma także zastosowanie w fizjoterapii.

– Dzisiejsza technologia pozwala na zdalną opiekę fizjoterapeutyczną nad pacjentem – mówił Ernest Wiśniewski, wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów, która zapowiada wdrożenie fizjoterapii hybrydowej już na przełomie lat 2019/2020.

– Telemedycyna może znaleźć zastosowanie w diagnostyce funkcjonalnej, na przykład w badaniu screeningowym osób ze schorzeniami kręgosłupa – mówił.

Osób takich w Polsce jest około milion, stanowią one około 30-40 procent pacjentów ambulatoryjnych.

– Zdalne badanie takiej osoby może trwać kilka minut, a pozwoli ono określić, kto potrzebuje jedynie profilaktyki, kto konsultacji z fizjoterapeutą, a kto pogłębionej diagnostyki. W przypadku pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi takimi jak między innymi SM, można ich objąć stałą zdalną opieką, a wizyty w przychodni zalecać tylko w przypadku pogorszenia stanu zdrowia czy w sytuacjach nagłych – mówił Wiśniewski.

Interesujący przykład zastosowania telemedycyny przedstawił Jacek Czapla, dyrektor ds. medycznych Centrum Zdrowia w Mikołowie. Placówka ta objęła opieką pracowników odległej o 3 tysiące kilometrów od Polski stacji polarnej na Spitsbergenie. Jej położenie, 132 km od najbliższego miasta i półtorej godziny lotu od najbliższej stacji polarnej, gdzie dostępna jest pomoc medyczna, sprawiło, że telemedycyna jest w tym przypadku idealnym rozwiązaniem.

– Nawiązaliśmy współpracę z tą placówką trzy lata temu, używając do tego celu tylko laptopa i zespołu naszych pracowników – mówił dyrektor Czapla. – Korzystamy ze skypa, messengera i telefonu satelitarnego. Najczęściej służymy pomocą w drobnych niedomaganiach zdrowotnych, chociaż zdarzają się także wypadki, takie jak złamania żeber czy urazy kolana, powstałe na przykład na skutek upadku ze skutera śnieżnego. Możemy tą drogą także oferować pomoc w ordynacji leków – opowiadał.

Centrum w Mikołowie planuje rozszerzenie zakresu tej pomocy dzięki współpracy z firmą oferującą rozwiązania telemedyczne umożliwiające zdalne wykonywanie badań EKG, mierzenia ciśnienia czy wykonywania USG.

Bariery – finanse i nastawienie

Pomimo istniejących dużych możliwości technicznych przed rozwojem telemedycyny jest ciągle wiele barier. Jedną z nich są finanse.

– 3 lata temu otrzymaliśmy duży grant w ramach programu Strategmed, dzięki któremu mogliśmy objąć opieką telemedyczną chorych z wszczepionymi urządzeniami – mówił Lech Poloński.

Każdy pacjent został zaopatrzony w teletrasmiter, którego zakup nie jest refundowany przez NFZ. Koszt jednego urządzenia to 1,5 tysiąca złotych.

– Jest jednak szansa, że będą one refundowane – dodał Lech Poloński. – Telemonitoring ma znaleźć się w katalogu świadczeń gwarantowanych.

Barierą w rozwoju telemedycyny jest także podejście lekarzy, którzy mogą obawiać się, że gdy nie zbadają pacjenta osobiście można będzie im zarzucić, że nie zrobili wszystkiego co mogli (byłby to argument przeciwko nim, gdyby coś się stało).

Jest to także kwestia nastawienia i przekonania się do danego sposobu leczenia. Podczas dyskusji padł przykład Danii, w której pierwsza wizyta jest zawsze telefoniczna i na jej podstawie wydaje się diagnozę i zleca leczenie lub w razie potrzeby – kieruje na badania specjalistyczne.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbył się 7 i 8 marca 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wśród poruszanych podczas Kongresu tematów było finansowanie ochrony zdrowia, kadry, rola medycyny niepublicznej w systemie ochrony zdrowia, medycyna pracy czy innowacyjne terapie.

Organizatorem Kongresu była Grupa PTWP. Pracodawcy Medycyny Prywatnej byli partnerem przedsięwzięcia, a Grupa Lux Med – partnerem wspierającym.

Czytaj także: System nie może funkcjonować bez podmiotów niepublicznych>>>

 

Przeczytaj teraz
Page 1 of 2
1 2