Kolejny prywatny szpital będzie miał robota da Vinci

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.11.2018

Wielospecjalistyczny Szpital Medicover z Warszawy będzie miał nowoczesnego robota chirurgicznego da Vinci. W Polsce działają 4 roboty da Vinci, dwa z nich również w prywatnych placówkach. Kolejne szpitale decydują się na takie inwestycje.

Medicover podpisał umowę o sprzedaży systemu robotycznego da Vinci® z firmą Synektik, która dostarczy system wraz z autoryzowanymi narzędziami, a także przeszkoli personel placówki i obejmie urządzenie opieką serwisową. Szpital zamierza wykorzystywać da Vinci do przeprowadzania zabiegów z zakresu ginekologii, urologii i chirurgii ogólnej.

Da Vinci® produkcji Intuitive Surgical to najbardziej zaawansowany system robotyczny na świecie, wykorzystywany w operacyjnej terapii szeregu schorzeń, w tym najbardziej rozpowszechnionych chorób nowotworowych.

W jego asyście przeprowadza się obecnie ponad 170 typów zabiegów chirurgicznych – przede wszystkim operacje macicy, prostatektomię (usunięcie prostaty) i resekcję jelita grubego, ale również zabiegi w obrębie pęcherza moczowego, nerek, trzustki, płuc czy serca. Co roku wzrasta liczba operacji wykonywanych przez chirurgów z użyciem robota da Vinci®. Według prognoz producenta w 2018 roku na całym świecie przeprowadzonych zostanie ponad milion zabiegów z wykorzystaniem tego systemu.

Czytaj także: Prywatne szpitale wprowadzają innowacyjne metody leczenia>>>

– Jesteśmy zadowoleni, że Medicover Polska, prowadzący największy prywatny szpital w Polsce, stanie się kolejnym już polskim użytkownikiem da Vinci. Wdrożenie technologii da Vinci® pozwala na rewolucję jakościową w terapii szeregu schorzeń, umożliwiając wyjątkowo efektywne, małoinwazyjne przeprowadzenie złożonych zabiegów chirurgicznych i ograniczając do minimum ryzyko powikłań pooperacyjnych. Nawiązanie współpracy między Synektik a Medicover Polska sprawi, że ta nowoczesna technologia stanie się w większym wymiarze dostępna dla polskich pacjentów – komentuje Cezary Kozanecki, prezes zarządu Synektik SA.

– W szpitalu Medicover konsekwentnie realizujemy strategię, której celem jest zbudowanie pozycji jednego z najbardziej innowacyjnych ośrodków medycznych w Polsce. Zaawansowana technologia w połączeniu  z doświadczeniem naszych specjalistów, zapewniają pacjentom nowoczesny poziom opieki, który przekłada się na skuteczność i szybkość leczenia. Wdrożenie systemu chirurgii robotycznej da Vinci wpisuje się w realizację tej strategii. Zastosowanie przez nas tego rozwiązania w ginekologii, urologii oraz chirurgii zapewni pacjentom jakość unikalną na polskim rynku medycznym – komentuje Anna Nipanicz-Szałkowska, dyrektor Szpitala Medicover.

Umowa z Medicover Polska jest trzeciem zawartym przez Synektik w 2018 roku kontraktem na dostawy systemu da Vinci® do polskiej placówki medycznej. Wcześniej na tę technologię postawiły prywatny warszawski Szpital Mazovia oraz placówka publiczna – Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. Prezes giełdowej spółki liczy, że liczba robotów da Vinci® pracujących w polskich szpitalach wzrośnie w perspektywie najbliższych 12 miesięcy.

– Uczestniczymy w kolejnym postępowaniu przetargowym na dostawę robota chirurgicznego, a zainteresowanie zakupem da Vinci® wyraża szereg publicznych i prywatnych placówek medycznych. Strategia upowszechniania technologii da Vinci® zakłada współpracę z wiodącymi ośrodkami medycznymi w Polsce, które mają doświadczone i wysoce wykwalifikowane zespoły chirurgiczne, i chcą przy wykorzystaniu technologii da Vinci® dokonać w naszym kraju rewolucji robotycznej w zakresie dedykowanych zabiegów chirurgicznych. Nasze dotychczasowe doświadczenia pozwalają nam zakładać, że polski rynek usług medycznych jest w stanie upowszechniać tę technologię – dodaje Kozanecki.

Przeczytaj teraz

Medicover Polska wśród ekspertów XXVIII Kongresu Kadry

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.11.2018

Medicover Polska wziął udział w kolejnej edycji Kongresu Kadr – największym w Polsce  spotkaniu profesjonalistów zarządzających ludźmi w firmie.

Na zaproszenie Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej Kamila Skorupińska, dyrektor ds. personalnych Medicover Polska podzieliła się doświadczeniami podczas dyskusji panelowej „Skandynawskie miejsce pracy – jak zbudować inspirującą kulturę organizacyjną”.

Podczas dyskusji eksperci podjęli między innymi temat skandynawskiej kultury organizacji, konkurencyjności na rynku pracy, metod angażowania zespołów i skutecznych narzędzi rekrutacji, a także sposobów wzmacniania proaktywności i autonomii pracowników w oparciu o skandynawskie wartości.

Według raportu SPCC „Scandinavian workplace” najszczęśliwsi pracownicy żyją w krajach skandynawskich – w Danii, Norwegii i Szwecji. Dlatego ważne miejsce w dyskusji zajęło zagadnienie „work-life balance”, czyli praktyk, które pozwalają pracownikom znaleźć właściwą równowagę między życiem prywatnym i zawodowym.

Czytaj: Medicover wyróżniony za dbałość o zdrowie pracowników>>>

– Medicover to firma medyczna, która powstała w Polsce, ale za sprawą swoich założycieli, korzenie ma w skandynawskich wartościach. Od momentu uruchomienia pierwszej placówki w 1995 roku, przejawia się to w standardach i jakości leczenia oraz obsługi naszych pacjentów. Świadomie korzystamy ze skandynawskiej kultury organizacyjnej również, kiedy myślimy o Medicover jak pracodawcy. Przykładem takiego podejścia jest realizowany od 2017 roku program wellbeingowy „Zdrowie miejsce pracy”, ukierunkowany na wspieranie dobrego samopoczucia, kondycji fizycznej i psychicznej i pozytywnych emocji pracowników – mówi Kamila Skorupińska, dyrektor ds. personalnych Medicover Polska.

Kongres Kadry to obecnie największe w Polsce spotkanie profesjonalistów zarządzających ludźmi  w firmie. Podczas wydarzenia eksperci HR dzielą się wiedzą i doświadczeniami w zakresie najnowszych trendów oraz sprawdzonych i skutecznych praktyk w zakresie zarządzania.

Kongres odbył się od 12 do 14 listopada 2018 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Przeczytaj teraz

Piotr Soszyński w zarządzie Telemedycznej Grupy Roboczej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.11.2018

Dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. systemów medycznych Medicover Polska, został wybrany do zarządu fundacji Telemedyczna Grupa Robocza. Celem działania organizacji jest propagowanie i wspieranie rozwiązań z zakresu e-zdrowia i telemedycyny.

W czerwcu 2018 roku Telemedyczna Grupa Robocza zaprezentowała raport pt. „Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny w polskim systemie ochrony zdrowia”, którego przedstawiciel Medicover Polska jest współautorem. Publikacja ocenia możliwości wdrożenia i wykorzystania narzędzi telemedycznych w polskim systemie ochrony zdrowia oraz definiuje kluczowe bariery rozwoju e-zdrowia.

– Wykorzystanie potencjału telemedycyny należy mierzyć poziomem jej stosowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej finansowanym przez płatnika publicznego. Nie należy przy tym zapominać, że ze środków publicznych mogą być finansowane także świadczenia telemedyczne udzielane przez podmioty prywatne. Szersze zaangażowanie świadczeniodawców prywatnych w publicznym systemie opieki zdrowotnej w formie świadczeniodawców lub podwy­konawców świadczeniodawców publicznych z pewnością wpłynęłoby korzystnie na systemowe upowszechnianie telemedycyny, co przełoży się pozytywnie na wzrost jakości publicznej służby zdrowia – podkreślił dr n. med. Piotr Soszyński.

Czytaj także komentarz Piotra Soszyńskiego: Skalą wykorzystania telemedycyny jest jej zastosowanie w publicznym systemie ochrony zdrowia>>>

Telemedyczna Grupa Robocza działa od czerwca 2015 roku. Jest organizacją branżową zrzeszającą świadczeniodawców, producentów wyrobów medycznych, dostawców usług IT oraz ekspertów prawno-medycznych działających wspólnie na rzecz rozwoju telemedycyny w Polsce. Medicover Polska jest partnerem strategicznych fundacji.

Przeczytaj teraz

Skalą wykorzystania telemedycyny jest jej zastosowanie w publicznym systemie ochrony zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 14.11.2018

Dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. systemów medycznych w Medicover, członek zarządu Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza

Dziś jesteśmy o krok od powszechnego wdrożenia w Polsce dwóch ważnych narzędzi z zakresu e-zdrowia –  e-zwolnienia i e-recepty. Z pewnością zakorzenienie tego typu rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej otworzy drogę dla szerszego wprowadzenia, również w publicznych sektorze, rozwiązań telemedycznych, pozwalających między innymi na zdalne konsultacje lekarskie czy monitorowanie parametrów medycznych na odległość.

Korzystając z doświadczeń podmiotów prywatnych, jak i zagranicznych systemów ochrony zdrowia możemy powiedzieć, że telemedycyna może mieć zastosowanie na każdym etapie opieki zdrowotnej – od profilaktyki, poprzez diagnostykę i wsparcie rozpoznania, aż po monitorowanie parametrów zdrowotnych i wyników leczenia. W praktyce oznacza to między innymi odbywanie wirtualnych wizyt lekarskich za pośrednictwem czatu, telefonu czy wideokonferencji, prowadzenie zdalnego badania pacjenta, stosowanie diagnostyki w domu, na przykład z wykorzystaniem mobilnego KTG czy HOLTER, jak też prowadzenie telerehabilitacji.

Wykorzystanie potencjału telemedycyny należy mierzyć skalą jej zastosowania w publicznym systemie ochrony zdrowia. Aby to się powiodło, poza uwzględnieniem rozwiązań telemedycznych w systemie refundacji NFZ, należy rozpocząć szeroką edukację i otwartą komunikację ukierunkowaną na dobre zrozumienie przez pacjentów i personel medyczny tego, czym jest i jakie korzyści daje telemedycyna.

Jak wskazaliśmy w tegorocznym raporcie Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, którego jako Medicover Polska jesteśmy współautorem, jedną z dwóch głównych barier dla rozwoju telemedycyny w Polsce jest właśnie niska świadomość pacjentów i specjalistów w tym zakresie. Doświadczenia Medicover pokazują jednak, że pacjenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z usług telemedycznych, chętnie do nich wracają, a lekarze mimo wstępnych wątpliwości przekonują się, że telemedycyna jest rozwiązaniem bezpiecznym i podnoszącym jakość opieki. Dlatego obecnie już jedna trzecia wszystkich porad i kontaktów medycznych dostarczanych jest w Medicover zdalnie, 4 mln wizyt rocznie umawianych jest online, a od 2012 roku za pośrednictwem Platformy Telemedycznej udzielono już ponad 740 tysiące porad telemedycznych.

Czytaj: 200 tysięcy pobrań aplikacji mobilnej Medicover>>>

Z analiz Medicover wynika, że co najmniej 25 procent wizyt w opiece podstawowej mogłoby być realizowane za pomocą rozwiązań z zakresu e-zdrowia, jako że dotyczą one prostych problemów, na przykład sprawdzenia wyników badań, przedłużenia recepty lub wystawienia skierowania na badanie – tu dużym ułatwieniem będzie wprowadzenie e-recepty i e-skierowania. Dzięki rozwiązaniom zdalnym pacjent otrzymuje takie świadczenie, jakiego potrzebuje w danym czasie, bez wychodzenia z domu. Jest to szczególnie ważne między innymi w okresie infekcji sezonowych, a także w przypadku pacjentów, dla których osobista wizyta w placówce stanowi trudność – są to osoby przewlekle chore, kobiety w ciąży i młode matki, czy mieszkańcy miejscowości znacznie oddalonych od centrów medycznych. Dlatego z pewnością warto inwestować w rozwój telemedycyny, ponieważ zwiększa i ułatwia ona dostęp do opieki medycznej i poprawia jej efektywność.

Obecnie regulacje prawne w Polsce dopuszczają rozwiązania telemedyczne praktycznie w całym procesie diagnostyczno-terapeutycznym, a decyzja o ich wykorzystaniu zależy od stanu zdrowia pacjenta i oceny lekarza. Natomiast nadal podstawowym wyzwaniem, z którym należy się zmierzyć przed powszechnym zastosowaniem telemedycyny do systemu opieki, jest cyfryzacja placówek medycznych i wdrożenie kompletnej elektronicznej dokumentacji medycznej. To warunek konieczny, ponieważ dostęp do informacji medycznej online i historii leczenia jest gwarantem ciągłości opieki medycznej i bezpieczeństwa usług świadczonych zdalnie. Ponadto, wprowadzanie telemedycyny i nowych technologii nie może być jedynie dodatkiem, lecz należy zmienić zasadniczo model działania wdrażając funkcjonalności e-zdrowia i rozwiązania cyfrowe do codziennej praktyki.

Przeczytaj teraz

Medicover Polska wyróżniony tytułem „Najlepszy Partner w Biznesie”

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.11.2018

Medicover Polska znalazł się wśród firm wyróżnionych tytułem „Najlepszy Partner w Biznesie”, przyznawanym przez magazyn Home & Market. Marka, która okazała się zwycięzcą w kategorii opieka medyczna, została doceniona za najwyższy poziom obsługi, najnowsze technologie i narzędzia zaspokajające potrzeby klientów.

Najlepszy Partner w Biznesie to konkurs organizowany co roku przez magazyn ekonomiczny Home&Market, który wyróżnia stabilne i wychodzące naprzeciw potrzebom klientów firmy.

– Medicover w Polsce od 23 lat zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną. Jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie jest oczywiście jakość świadczonych usług. Dlatego nasz najsilniejszy kapitał to wysoko wykwalifikowana kadra medyczna, sprzęt medyczny i standard opieki. Jakość oznacza dla nas też udzielenie pacjentowi właściwej pomocy we właściwym czasie i miejscu, we właściwy sposób i w odpowiedzi na konkretną potrzebę medyczną. Dlatego umożliwiamy różne drogi kontaktu z lekarzami – obok standardowej wizyty w placówce dostępne są konsultacje zdalne za pośrednictwem telefonu, czatu lub wideorozmowy. Doceniają to nasi partnerzy biznesowi – firmy, które decydują się na opiekę medyczną dla swoich pracowników – – mówi Artur Białkowski, wiceprezes zarządu Medicover Polska.

Organizatorzy podkreślają, że firmy wyróżnione tytułem „Najlepszy Partner w Biznesie” cechuje przede wszystkim otwarta, pro-kliencka postawę. Obserwując zmieniający się rynek, wiedzą, jakie potrzeby pojawiają się u klientów i wychodzą im naprzeciw.

Medicover prowadzi w całej Polsce 41 centrów medycznych. Współpracuje z 1250 placówkami partnerskimi. W sumie sieć opiekuje się ponad 8 tysiącami firm i ponad 660 tysiącami pacjentów. W warszawskim Wilanowie Medicover prowadzi szpital.

Czytaj także: Medicover wyróżniony za dbałość o zdrowie pracowników>>>

Przeczytaj teraz

200 tysięcy pobrań aplikacji mobilnej Medicover

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 7.11.2018

W październiku 2018 roku Medicover odnotował ponad 200 tysięcy pobrań własnej aplikacji mobilnej, która daje między innymi możliwość wyszukania, umówienia i odwołania wizyty u wybranego lekarza w wybranym mieście.

Dzięki aplikacji można wybrać także placówkę i termin wizyty, a także sprawdzić wyniki badań wraz z komentarzem lekarza, skontaktować się z lekarzem po odbytej wizycie, zamówić recepty na stale przyjmowane leki, czy sprawdzić lokalizację placówek.

– Powstanie naszej aplikacji wiązało się z potrzebą zapewnienia możliwości korzystania z usług w sposób prosty, szybki i dogodny dla pacjentów. Rozwiązanie, które udostępniliśmy pacjentom, to samoobsługowe narzędzie, pozwalające na realne zarządzanie swoim zdrowiem i zdrowiem swojej rodziny – w każdym czasie i z każdego miejsca na ziemi. To, że aplikację pobrano już ponad 200 tysięcy razy to dla nas jasny sygnał, że dla pacjentów jest ona użyteczna i przyjazna – mówi Sonia Kondratowicz, dyrektor ds. rozwoju cyfrowego biznesu w Medicover Polska.

– W ubiegłym roku umożliwiliśmy zapamiętywanie numeru karty pacjenta i logowanie do aplikacji za pomocą Touch ID. Ważną zmianą, którą wprowadziliśmy w ostatnich miesiącach, jest przekładanie terminu wizyty za pomocą jednego przycisku, a także możliwość łączenia kont w profile rodzinne – dodaje Sonia Kondratowicz.

Aplikacja dostępna jest na wszystkie systemy operacyjne – IOS, Android, Windows 10 i BlackBerry. W 2017 roku Medicover Polska za rozwiązania telemedyczne oraz aplikację mobilną został nagrodzony tytułem Lider Informatyki w konkursie organizowanym przez magazyn Computer World.

Według danych Gemius/PBI, zebranych w kwietniu 2018 roku, ponad 22 mln Polaków używa internetu za pomocą telefonów i tabletów. Polacy są coraz bardziej mobilni – dostrzegają korzyści płynące z używania smartfonów również jako narzędzia wspierającego ich w codziennych aktywnościach.

Aplikacja mobilna Medicover jest odpowiedzią na te trendy i oczekiwania. Opinie i poziom zadowolenia jej użytkowników są stale monitorowane, dzięki czemu wdrażane są kolejne funkcje i rozwiązania.

 

Przeczytaj teraz

Medicover wyróżniony za dbałość o zdrowie pracowników

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 4.11.2018

Medicover Polska otrzymał główną nagrodę w pierwszym ogólnopolskim konkursie dla firm realizujących projekty w zakresie wellbeingu – Wellpower 2018. W kategorii dużych firm Medicover Polska znalazł się na podium ex aequo z Europejskim Funduszem Leasingowym. Zwycięski program pod nazwą „Zdrowie przez cały rok” realizowany jest dla pracowników od 2017 roku.

Wellpower to pierwszy ogólnopolski konkurs dla firm, realizujących projekty w zakresie wellbeingu, organizowany przez wydawnictwo Infor, Wyższą Szkołę Bankową oraz PwC. Celem konkursu jest promowanie idei wellbeingu w organizacjach oraz najlepszych praktyk w tym obszarze.

Nagrodzony program Medicover Polska pod nazwą „Zdrowie przez cały rok” adresowany do wszystkich pracowników, realizowany jest od 2017 roku, przez interdyscyplinarny zespół specjalistów Medicover Wellbeing Team. Celem projektu jest kształtowanie kultury zdrowego stylu życia wśród pracowników.

W jego ramach od 2017 roku przeprowadzonych zostało kilkanaście kampanii wewnętrznych, między innymi „Rowerem do pracy”, promująca korzystanie z roweru jako środka transportu, „Stop grypie i przeziębieniom”, obejmująca bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi grypy, „Zaczytani w Medicover”, zachęcająca do czytelnictwa i bookcrossingu, czy „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, upowszechniająca zasady ergonomii pracy.

Czytaj także: Medicover: wyróżnienie za ofertę dla MSP>>>

Firmy coraz chętniej decydują się na inwestowanie w programy z zakresu wellbeingu, widząc jaką korzyść przynosi dbałość o dobre samopoczucie pracownika, jego kondycję fizyczną i psychiczną, a także o pozytywne emocje oraz dobrą atmosferę w pracy. Takie podejście wpływa na lojalność wobec organizacji, wzrost zaangażowania, motywacji i efektywności. Nagroda w konkursie Wellpower 2018 to dla nas ważne wyróżnienie i motywujący sygnał, że podejmowane przez nas działania są skuteczne i zasługują na uznanie. Jury podkreśliło w swoim uzasadnieniu spójność naszych kampanii wellbeingowych z misją i filozofią firmy oraz szczególne zaangażowanie senior leaderów w roli ambasadorów – mówi Kamila Skorupińska, dyrektor ds. personalnych w Medicover Polska.

Medicover prowadzi w całej Polsce 41 centrów medycznych. Współpracuje z 1250 placówkami partnerskimi. W sumie sieć opiekuje się ponad 8 tysiącami firm i ponad 660 tysiącami pacjentów. W warszawskim Wilanowie Medicover prowadzi szpital.

Medicover Polska jest częścią Medicover, międzynarodowej spółki świadczącej usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz diagnostycznej od 1995 roku. Medicover posiada centra medyczne, szpitale, specjalistyczne placówki opiekuńcze i laboratoria. Firma najszerszą działalność realizuje w Polsce i w Niemczech. Obecnie Medicover zatrudnia 15,9 tysiąca pracowników i generuje przychody w wysokości około 580 milionów euro.

Przeczytaj teraz

Medicover: I konferencja stomatologiczna

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 24.10.2018

W październiku 2018 roku odbyła się I Konferencja Medicover Stomatologia „Innowacje w stomatologii”. Adresatami wydarzenia byli lekarze dentyści wszystkich specjalizacji, technicy dentystyczni, higienistki i asystentki stomatologiczne z centrów z całej Polski.

W konferencji wzięło udział prawie 170 osób, w tym lekarze z klinik, które dołączyły do sieci: Prestige Dent, StomaDental oraz Royal Dent. Program koncentrował się wokół implantologii, pedodoncji, stomatologii estetycznej oraz protetyki. Wydarzenie było okazją do przyswojenia aktualnej wiedzy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy lekarzami ze wszystkich placówek stomatologicznych w Polsce.

Szczególnym powodzeniem cieszyły się wykłady dotyczące stomatologii estetycznej, implantologii oraz innowacyjnych narzędzi takich jak nawigacja komputerowa i protokoły cyfrowe. Odbyły się także dwie sesje dedykowane higienistkom i asystentkom, które miały charakter częściowo warsztatowy i koncentrowały się na użytecznych przykładach.

Konferencja zakończyła się galą i rozdaniem nagród dla wiodących placówek i pracowników Medicover Stomatologia.

Medicover Polska prowadzi ponad 100 gabinetów dentystycznych, głównie w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Szczecin i Trójmiasto.

We wrześniu 2018 roku rozpoczęła działalność nowa klinika Medicover Stomatologia, zlokalizowana w Krakowie przy ulicy Pawiej 7, a w październiku 2018 – placówka Medicover Stomatologia Atrium w Warszawie wzbogaciła się o nową pracownię protetyczną, która jest filią renomowanego Laboratorium Inżynierii Dentystycznej Cad/Camy Yellow-Med w Rybniku, przejętego niedawno przez Medicover.

Czytaj więcej: Medicover: nowa pracownia protetyczna w Warszawie>>>

Przeczytaj teraz

Medicover: wyróżnienie za ofertę dla MSP

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 10.10.2018

Medicover Polska został wyróżniony w tegorocznym raporcie Turbiny Polskiej Gospodarki. Gazeta Finansowa doceniła ofertę sieci przeznaczoną dla pracownikom małych i średnich przedsiębiorstw.

Prywatna opieka medyczna, jak cała gama benefitów pozapłacowych, kojarzona była do niedawna ze świadczeniem premium, dostępnym głównie dla pracowników międzynarodowych korporacji. Rosnące zainteresowanie prywatnymi abonamentami medycznymi ze strony osób indywidualnych sprawiło jednak, że dziś świadczenia te są coraz łatwiej dostępne dla Polaków, w tym także dla mikrobiznesu.

– Dostosowując się do obserwowanych zmian na rynku pracy, przygotowujemy dla naszych klientów dedykowane pakiety, na tyle elastyczne, że planem medycznym możemy objąć już mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające nawet dwie osoby. W wielu przypadkach osoby, które wcześniej pracowały w dużej firmie, a następnie założyły własny biznes, chcą, żeby opieka medyczna była standardem również w ich przedsiębiorstwie – mówi Artur Białkowski, wiceprezes Medicover Polska.

Medicover prowadzi w całej Polsce 41 centrów medycznych. Współpracuje z 1250 placówkami partnerskimi. W sumie sieć opiekuje się ponad 8 tysiącami firm i ponad 660 tysiącami pacjentów. W warszawskim Wilanowie Medicover prowadzi szpital.

Przeczytaj teraz

Medicover: nowa pracownia protetyczna w Warszawie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 6.10.2018

W Medicover Stomatologia Atrium w Warszawie powstała nowa pracownia protetyczna, która jest filią renomowanego Laboratorium Inżynierii Dentystycznej Cad/Camy Yellow-Med Medicover w Rybniku, przejętego niedawno przez Medicover.

Stomatologia Atrium zlokalizowana jest przy alei Jana Pawła II 27. Otwarcie nowej pracowni pozwoli na wzbogacenie procesu protetycznego o możliwość indywidualnej pracy pacjenta z technikiem dentystycznym.

Jest to kolejny krok w budowaniu zintegrowanej sieci usług protetycznych Medicover Stomatologia.

Yellow-Med to jedno z najnowocześniejszych laboratoriów inżynierii dentystycznej w Polsce. Oprócz tej placówki Medicover przejął w roku 2018 także wrocławską klinikę Royal Dent specjalizującą się w najnowocześniejszych procedurach i technologiach z obszaru stomatologii implantologicznej i ortodoncji, oraz kompleks gabinetów Stoma-Dental.
Wcześniej Medicover pozyskał marki stomatologiczne – DentaCare (w roku 2016 ) oraz Prestige Dent (w roku 2017).

We wrześniu 2018 roku rozpoczęła działalność nowa klinika Medicover Stomatologia, zlokalizowana w Krakowie przy ulicy Pawiej 7.

Medicover Polska prowadzi ponad 100 gabinetów dentystycznych, głównie w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Szczecin i Trójmiasto.

Czytaj także: Medicover: nowe placówki współpracujące>>>

Przeczytaj teraz

Medicover: nowe placówki współpracujące

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.10.2018

Medicover nawiązał współpracę z pięcioma nowymi podmiotami, które specjalizują się w terapii z zakresu psychologii, psychiatrii oraz logopedii. Podmioty te prowadzą w sumie 11 placówek, które zlokalizowane są w Warszawie i okolicach.

Są to: Centrum Zdrowia i Psychoterapii, prowadzące placówki przy alei Wilanowskiej, przy ulicy Ogrodowej oraz przy ulicy Lwowskiej, Poradnia Zdrowia Psychicznego Educatio zlokalizowana przy ulicy Małej oraz Heroldów, Centrum Terapii Dialog z trzema placówkami: przy ulicy Słomińskiego, Stryjeńskich oraz Bukowińskiej, Primo Psyche przy ulicy Nabielaka (wszystkie w Warszawie) oraz Gedeon Medica z Piaseczna, prowadzące działalność przy ulicach Młynarskiej oraz Anny Jagiellonki.

Z usług w nowych placówkach pacjenci Medicover będą mogli korzystać od 1 grudnia 2018.

Oprócz konsultacji specjalistów, placówki gwarantują opiekę w warunkach zapewniających pełne bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Wybrane placówki są czynne do godziny 22:00, a niektóre są otwarte także w niedziele.

Natomiast 30 listopada 2018 Medicover zakończy współpracę z ProPsyche. Realizacja usług z dziedziny psychologii, psychiatrii lub logopedii w ramach posiadanego pakietu Medicover po 1 grudnia 2018 roku będzie możliwa wyłącznie w nowych placówkach współpracujących.

W całej Polsce Medicover współpracuje z 1250 placówkami partnerskimi.

 

Przeczytaj teraz

Medicover partnerem kampanii na rzecz walki z rakiem piersi

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 3.10.2018

Medicover po raz kolejny został partnerem wspierającym kampanię na rzecz walki z rakiem piersi (BCA), realizowaną przez polski oddział Estée Lauder Companies. W trakcie kampanii we wszystkich centrach Medicover wystawione są specjalne stojaki z różowymi wstążeczkami symbolizującymi akcję.

W ten sposób Medicover chce zachęcić pacjentów do wzięcia udziału w akcji i przypięcia do ubrania różowej wstążeczki.

Jako partner medyczny kampanii w ramach propagowania profilaktyki Medivoer przypomina wszystkim paniom o konieczności wykonywania regularnych badań profilaktycznych i samobadaniu piersi. Pacjentki, które nie mają czasu na kontrolne wizyty u lekarza i regularne badania profilaktyczne, mogą skorzystać z oferty kompleksowego przeglądu stanu zdrowia w Medicover. Szeroki zakres badań laboratoryjnych i USG zawartych w przeglądzie daje możliwość wczesnego wykrycia wielu schorzeń, w tym: nowotworów (między innymi raka piersi, szyjki macicy, trzustki, wątroby), chorób serca, krwi (na przykład anemii), tarczycy oraz wielu innych nieprawidłowości zdrowotnych.

Medicover prowadzi w całej Polsce 41 centrów medycznych. Współpracuje z 1250  placówkami partnerskimi. W sumie sieć opiekuje się ponad 8 tysiącami firm i ponad 660 tysiącami pacjentów. W warszawskim Wilanowie Medicover prowadzi szpital.

Przeczytaj teraz

Lux Med, Medicover, Enel-Med: wyróżnienie za produkty dla MSP

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.09.2018

Sieci medyczne – Lux Med, Medicover oraz Enel-Med zostały wyróżnione w raporcie Turbiny Polskiej Gospodarki 2018 za najlepsze produkty dla małych i średnich przedsiębiorstw w postaci pakietów opieki medycznej.

Lux Med został doceniony za ofertę opieki medycznej dla średnich firm, a Enel-Med – za kompleksowy produkt medi-care. Lux Med zapewnia opiekę ponad 1900 tysięcy pacjentów w ponad 200 własnych i 2600 placówkach partnerskich. Enel-Med obsługuje ponad 5 tysięcy firm i ponad 700 tysięcy pacjentów. Oferuje szereg e-udogodnień, między innymi aplikację mobilną, możliwość wykonania e-konsultacji, podczas której pacjent może otrzymać e-zwolnienie i e-receptę.

Czytaj także: Grupa Lux Med w gronie najbardziej pożądanych pracodawców>>>

Medicover został wyróżniony za opiekę dla małych i średnich przedsiębiorstw, która jest skierowana do firm zatrudniających od 2 do 49 pracowników. Medicover proponuje także działania profilaktyczne, wspierające zarządzenie zdrowiem pracowników oraz certyfikowane szkolenia z pierwszej pomocy. Z raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia” wynika, że średni roczny koszt choroby na pracownika prowadzonego w modelu opieki Medicover jest o 726 zł niższy niż ten sam koszt u pracownika korzystającego z opieki poza Medicover.

W raporcie „Turbiny polskiej gospodarki 2018” w rankingu podsumowującym wyniki finansowe 100 firm z sektora MSP pojawiły się także spółki medyczne. Spółka Genomed zajęła 29 miejsce z przychodami po II kwartałach 2017 – 7 889,79 tys. zł, a po II kwartałach 2018 – 8 960,41 tys. zł, oraz spółka Telemedycyna Polska, która znalazła się na miejscu 55 (przychody po II kwartałach 2017 – 2 714 tys. zł, po II kwartałach 2018 – 3 170,60 tys. zł).

Te dwie spółki znalazły się także w gronie 50-ciu najbardziej dynamicznych podmiotów MSP, Telemedycyna Polska wymieniona została na miejscu 36, Genomed – na 40.

Turbiny Polskiej Gospodarki to cyklicznie prezentowany na łamach Gazety Finansowej raport podsumowujący wyniki finansowe spółek z sektora MSP i prezentujący produkty, które mogą się przyczynić do usprawnienia funkcjonowania firm działających w obszarze MSP.

Redakcja spośród nadsyłanych zgłoszeń wybiera te, które są najbardziej innowacyjne, spełniają wymaganie coraz bardziej świadomych swoich potrzeb klientów i wychodzą im naprzeciw.

– To mali i średni przedsiębiorcy nakręcają rozwój naszej gospodarki, stanowią jej koło zamachowe. Warto się dla nich starać, obserwować ich potrzeby i rozwój oraz dostosowywać swoją ofertę do ich potrzeb i oczekiwań – podsumowują organizatorzy.

 

 

 

 

Przeczytaj teraz

Medicover szkoli w zakresie pierwszej pomocy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 19.09.2018

Ewakuacja z płonącego budynku, atak terrorystyczny, wypadek w warsztacie stolarskim, zatrzymanie akcji serca, krwotoki i rany, oparzenia, złamania, amputacje urazowe czy współpraca ze służbami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To tylko niektóre z zadań, z którymi zmierzyli się uczestnicy 11. edycji zawodów w zakresie udzielania pierwszej pomocy „Bezpieczna Firma”, organizowanych przez Akademię Ratownictwa Medicover.

Tylko w 2017 roku doszło w Polsce do 32,7 tysiąca wypadków komunikacyjnych, a statystycznie tylko w 15 na 100 przypadków poszkodowanym udzielana jest pierwsza pomoc. Ponad 40 procent z nas deklaruje, że było w przeszłości świadkiem wypadku drogowego, choć pod względem liczebności zdarzenia komunikacyjne znajdują się dopiero na czwartym miejscu – za wypadkami w domu, przy pracy i w miejscu nauki. Prawdopodobieństwo, że znajdziemy się w sytuacji, w której konieczne będzie udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej jest bardzo wysokie. Dlatego ogromne znaczenie mają wiedza i praktyczne umiejętności ratownicze. Wiedzą o tym organizatorzy Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym „Bezpieczna Firma”, których tegoroczna edycja zgromadziła blisko 40 zespołów z całej Polski.

– Prawdopodobieństwo, że jako uczestnicy lub obserwatorzy wypadku staniemy przed koniecznością udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy jest bardzo wysokie (blisko co druga osoba deklaruje, że była w przeszłości świadkiem wypadku drogowego). Podczas mistrzostw „Bezpieczna Firma” odwzorowujemy realne sytuacje, z którymi każdy z nas może się spotkać w codziennym życiu czy pracy. Realizmu dodaje im charakteryzacja, scenografia, sprzęt ratowniczy oraz współpraca z profesjonalnymi służbami. To wszystko pozwala uczestnikom sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w warunkach kontrolowanego stresu, pod okiem instruktorów ratownictwa – mówi Ireneusz Urbanke, kierownik Pogotowia i Hotline Medicover.

– Jak pokazują statystyki, blisko 15,9 tysiąca osób zostało poszkodowanych tylko w wypadkach przy pracy w pierwszym kwartale 2018 roku. Dlatego szkolenia z pierwszej pomocy mogą być profilowane pod potrzeby konkretnych grup odbiorców – w tym pracowników z branż szczególnie narażonych na urazy, jak budownictwo, wytwórstwo przemysłowe czy logistyka. Zaangażowanie pracowników w profesjonalne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy jest kluczowym elementem budowania świadomości społecznej – dodaje ekspert Medicover Polska.

Realizowany od 2006 r przez Akademię Ratownictwa Medicover projekt „Bezpieczna Firma” jest elementem działań edukacyjnych, mających na celu propagowanie profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo życia i zdrowia wśród pracowników, klientów oraz społeczności lokalnych. Niezwykle ważne w szkoleniu są ćwiczenia i praktyka, które pozwalają uczestnikom odnaleźć się w realnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Dlatego organizatorzy mistrzostw szczególną uwagę uczestników skupiają na szybkim i efektywnym niesieniu pomocy.

W tym roku na podium „Bezpiecznej Firmy” stanęły zespoły z McKinsey EMEA Shered Services sp. z o.o. (I miejsce), TI Poland sp. Z o.o. Wieprz (II miejsce) oraz Gillette Poland International sp. Z o.o. (III miejsce).

Przeczytaj teraz

Medicover uczestnikiem debaty Ministerstwa Zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 12.09.2018

Podczas tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy Medicover Polska wziął udział w debacie „Wspólnie dla Zdrowia. Medycyna, finanse, gospodarka”, organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

W ramach wydarzenia wiceprezes zarządu Medicover Iwona Pokwicka wzięła udział w panelu „Sektor ochrony zdrowia jako część gospodarki nastawionej na rozwój”, podczas którego debatowała na temat rozwiązań mogących włączyć medycynę w realizację „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, wpływu nowoczesnych technologii lekowych i sprzętu medycznego na poprawę wyników leczenia i wydłużenie życia pacjentów, obszarów rozwoju polskich innowacji medycznych, a także dobrych praktyk w poprawie i rozwoju innowacyjności w medycynie.

Podczas spotkania Iwona Pokwicka, jako przedstawiciel prywatnego sektora usług medycznych podkreśliła w dyskusji rolę innowacji w procesie obsługi pacjenta, diagnostyki i leczenia.

– Prywatny sektor ochrony zdrowia jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych narzędzi w opiece nad pacjentem. Dziś takie rozwiązania, jak mobilne utrasonografy, wideokonsultacje czy elektroniczna dokumentacja medyczna ułatwiają i przyspieszają postawienie diagnozy, a następnie leczenie. Coraz większą rolę ma także wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce – komentuje Iwona Pokwicka, wiceprezes Medicover Polska.

– Z doświadczeń prywatnych placówek mogą czerpać publiczne placówki. Rozwiązaniem, które miałoby szansę na wdrożenie w publicznej służbie zdrowia, jest elektroniczna dokumentacja medyczna. Jako Medicover Polska mamy w tym obszarze 13 lat doświadczenia i możemy się podzielić wynikami swojej pracy. Od czerwca 2018 roku zintegrowaliśmy nasze systemy z ZUS w zakresie e-zwolnienia, pracujemy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nad projektem e-recepta, a w przyszłości liczymy nad e-skierowaniem. Wydaje się, że elektroniczna dokumentacja medyczna jest podstawą do tego, aby później korzystać z innych rozwiązań, takich jak telemedycyna – dodaje.

W panelu „Sektor ochrony zdrowia jako część gospodarki nastawionej na rozwój” głos zabrali: Minister Zdrowia RP – Łukasz Szumowski, Iwona Pokwicka – Wiceprezes Zarządu, Medicover Polska, Krzysztof Opolski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Małgorzata Adamkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Adamed Pharma S.A., Miłosz Gruca – Prezes Zarządu, Selvita, Robert Rusak – Prezes Zarządu POLMED, Jarosław Oleszczuk – Prezes Zarządu AstraZeneca oraz Reinier Schlatmann, CEO of Philips Central and Eastern Europe, Philips Polska Sp. z o.o.

Moderatorami dyskusji byli dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej – przedstawiciel Rady Społecznej debaty „Wspólnie dla Zdrowia” oraz prof. Tomasz Hryniewiecki, Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie – Aninie.

Organizowana przez resort zdrowia debata „Wspólnie dla Zdrowia” ma na celu wypracowanie systemu, który zrównoważy potrzeby społeczne z możliwościami finansowymi i gospodarczymi państwa oraz zaangażowaniem kapitału społecznego. Chodzi o wskazanie, w jaki sposób rosnące, ale wciąż ograniczone nakłady na zdrowie, wydawać najbardziej efektywnie – jak dodatkowe pieniądze mogą poprawić sytuację zdrowotną Polaków, wydłużyć ich życie w dobrym zdrowiu, obniżyć zachorowalność i poprawić skuteczność leczenia.

W dyskusji o tym, jak powinien wyglądać system ochrony zdrowia, punktem wyjścia jest  zarówno zaplanowany wzrost wydatków publicznych, jak też starzenie się społeczeństwa, wyzwania epidemiologiczne oraz rozwój technologii. Dyskusja ma objąć rozwiązania prawne, organizację opieki medycznej, zakres odpowiedzialności administracji publicznej – państwowej i samorządów, ustalenie priorytetowych dziedzin medycyny, a także miejsce profilaktyki i zdrowia publicznego w systemie gospodarczym.

Minister zdrowia, inicjator debaty, ma nadzieję, że powstanie wieloletni plan rozwoju systemu ochrony zdrowia, oparty na porozumieniu różnorodnych środowisk i sił społecznych.

 

 

Przeczytaj teraz

Medicover: nowa klinika stomatologiczna w Krakowie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.09.2018

3 września 2018 roku rozpoczyna działalność nowa klinika Medicover Stomatologia, zlokalizowana w Krakowie przy ulicy Pawiej 7. Oficjalne otwarcie placówki nastąpi 4 września 2018. W nowym centrum znajduje się 6 gabinetów stomatologicznych.

W placówce dostępne będą świadczenia w zakresie stomatologii zachowawczej, leczenia kanałowego (endodoncji), chirurgii stomatologicznej, implantologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, protetyki, stomatologii dziecięcej (pedodoncji) oraz leczenia chorób przyzębia (periodontologii).

Klinika została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt. W celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki pracownicy będą mieli do dyspozycji między innymi kamerę wewnątrzustną i pantomogram.

Medicover Stomatologia Kraków Pawia mieści się bardzo blisko Dworca Głównego oraz Starego Miasta.

Medicover Polska prowadzi ponad 100 gabinetów dentystycznych, głównie w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Szczecin i Trójmiasto.

Sieć placówek zwiększyła się także dzięki akwizycjom. Na początku lipca 2018 roku Medicover Stomatologia przejął wrocławską klinikę Royal Dent specjalizującą się w najnowocześniejszych procedurach i technologiach z obszaru stomatologii implantologicznej i ortodoncji. Wcześniej Medicover pozyskał trzy silne marki stomatologiczne – DentaCare (w roku 2016 ), Prestige Dent (w roku 2017) oraz w 2018 roku dwie prestiżowe placówki stomatologiczne: kompleks gabinetów Stoma-Dental oraz jedno z najnowocześniejszych laboratoriów inżynierii dentystycznej w Polsce – Yellow-Med.

Systematycznie otwierane są także własne placówki sieci.

Czytaj także: Medicover: nowe placówki stomatologiczne>>>

Przeczytaj teraz

Nagroda dla Fundacji Medicover

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 11.08.2018

Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!, prowadzony przez Fundację Medicover, otrzymał złoty laur w prestiżowym, międzynarodowym konkursie The International CSR Excellence Awards 2018. Nagrodą dla Fundacji jest statuetka w formie kryształowego serca, przyznawana organizacjom, „które mają serce i zmieniają świat na lepsze”.

Zwycięzców szóstej już edycji konkursu ogłoszono podczas uroczystej Ceremonii w The Royal Academy of Dramatic Art (RADA) w Londynie, 16 lipca 2018 roku.

Fundacja Medicover z Programem PoZdro! zwyciężyła w kategorii „Komunikacja”. Została wybrana spośród ponad 100 innych nominowanych organizacji, które rywalizowały o złote, srebrne i brązowe laury w 24 kategoriach.

The International CSR Excellence Awards jest dorocznym konkursem, organizowanym przez brytyjską The Green Organisation. Honoruje firmy oraz instytucje z całego świata wyróżniające się odpowiedzialnymi społecznie, dobroczynnymi inicjatywami. Statuetki o symbolicznym kształcie serca, przyznawane laureatom, znaczą pryzmat nominowanych przedsięwzięć.

W roku 2018 Fundacja Medicover otrzymała złote serce za skierowany do uczniów i ich rodzin, prowadzony w Polsce od 2014 roku, Program PoZdro!. Profilaktyczno-edukacyjna, holistyczna inicjatywa przeciwdziała epidemii cukrzycy typu 2, nadwadze i otyłości wśród polskich dzieci. Skalą działań w różnej formie objęła dotąd ponad 60 tysięcy uczniów. W ramach Programu, w szkolnych badaniach przesiewowych sprawdzony został stan zdrowia 24 tysięcy uczniów, określający ryzyko zachorowania danego dziecka na cukrzycę typu 2. Ponad 3 tysiące uczniów ze stwierdzonymi czynnikami zachorowania, w gronie rodziny zostało objętych przez Fundację 2-letnim cyklem bezpłatnej, Zintegrowanej Opieki Indywidualnej, między innymi konsultacji ze specjalistami, warsztatów edukacyjnych, atrakcyjnych zajęć sportowych.

Program PoZdro! ma na celu poprawę stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej dzieci, by pomóc im wyjść grupy ryzyka, podnieść świadomość zdrowotną i żywieniową całych rodzin, ale również szerzej – całego społeczeństwa.  PoZdro! co roku prowadzi ogólnopolskie akcje społeczno-edukacyjne, promujące zdrowy styl życia, dla których okazją jest obchodzony corocznie 14.11 Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Ich ambasadorami, ze względu na młodą grupę odbiorców, są między innymi popularni youtuberzy młodego pokolenia.

W ostatnich latach, Fundacja Medicover została doceniona w tym konkursie aż czterokrotnie.

W roku 2017 trzy statuetki – złoto, srebro i brąz – zostały przyznane za skalę, formułę i efekty działania Programu PoZdro!; działalność charytatywną, akcje i organizację Wolontariatu Pracowniczego; przeprowadzenie pierwszej polskiej edycji konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii.

W edycji 2016 Fundacja otrzymała złoty laur za całokształt aktywności na rzecz zdrowego społeczeństw – projektów podnoszących świadomość, edukacyjnych, profilaktycznych i charytatywnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski.

Przeczytaj teraz

Medicover przejmuje placówki stomatologiczne

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.08.2018

Na początku lipca 2018 roku Medicover Stomatologia przejął kolejną klinikę stomatologiczną. Tym razem do sieci dołączyła wrocławska klinika Royal Dent specjalizująca się w najnowocześniejszych procedurach i technologiach z obszaru stomatologii implantologicznej i ortodoncji.

Wśród oferowanych przez placówkę usług jest system incognito oraz system invisalign, czyli światowe rozwiązania w zakresie aparatów stałych, które zapewniają komfort i zwiększają skuteczność leczenia.

Przejęcie kliniki stomatologicznej Royal Dent to kolejna akwizycja Medicover Stomatologia. W ostatnich latach spółka pozyskała trzy silne marki stomatologiczne – DentaCare (w roku 2016 ), Prestige Dent (w roku 2017) oraz w 2018 roku dwie prestiżowe placówki stomatologiczne: kompleks gabinetów Stoma-Dental oraz jedno z najnowocześniejszych laboratoriów inżynierii dentystycznej w Polsce – Yellow-Med. To duże wzmocnienie w nowoczesnych technologiach komputerowego tworzenia prac protetycznych.

– Rośniemy na rynku stomatologicznym zarówno organicznie, jak i przez akwizycje. Docelowo chcemy zbudować w Polsce sieć klinik stomatologicznych na terenie całego kraju, oferujących najwyższej jakości usługi medyczne ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i komfortu pacjenta. Dzięki własnym inwestycjom i przejęciom już od kilku lat budujemy spójny ekosystem stomatologiczny — od gabinetów przez laboratorium protetyczne i innowacyjne rozwiązania, po szkolenia. W ramach akwizycji zawsze kupujemy 100 procent udziałów, ale zależy nam, by założyciele czy właściciele placówek zostawali z nami – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

Ostatnie przejęcie Medicover Stomatologia – Royal Dent – to klinika, wyspecjalizowana w kompleksowej opiece stomatologicznej dla pacjentów w każdym wieku. Firma działa zgodnie z filozofią „Aby Twój uśmiech robił wrażenie”. Wrocławska klinika stosuje między innymi planowanie leczenia przy użyciu oprogramowania wykorzystującego nawigację w diagnostyce pacjentów. Placówka wyposażona jest także w tomografię komputerową do diagnostyki w obrazie 3D.

Obecnie Medicover Polska ma już ponad 100 gabinetów dentystycznych, głównie w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Szczecin i Trójmiasto.

Więcej na ten temat: Medicover: nowe placówki stomatologiczne>>>

Przeczytaj teraz

Medicover współpracuje z platformą Patronite

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.08.2018

Medicover Polska podjął współpracę z Patronite – platformą internetową, którą łączy twórców z osobami, które wspierają ich działalność. W ramach wspólnych działań przygotowana została specjalna oferta opieki medycznej dla twórców, prowadzone będą również konkursy dla członków społeczności, w których nagrodami będą roczne pakiety medyczne.

Współpraca z Patronite z perspektywy Medicover Polska otwiera nowe możliwości dotarcia do grupy młodych przedsiębiorców.

– Medicover Polska od lat zapewnia opiekę medyczną także małym i średnim firmom. Jednak twórcy internetowi, którzy budują społeczność portalu Patronite, to wyjątkowi przedsiębiorcy. Cieszymy się, że będziemy mieli okazję objąć tę grupę młodych pasjonatów, artystów i innowatorów szczególnym rodzajem mecenatu. Liczymy, że nasza opieka medyczna będzie ważnym wsparciem w ich działalności, a nas współpraca ta wzbogaci o cenne doświadczenia – mówi Maciej Malenda, dyrektor ds. rozwoju międzynarodowego i innowacji w Medicover.

– Naszych partnerów dobieramy bardzo starannie. Wierzymy, że właściwie zgrane działania mogą przynieść korzyści naszym autorom oraz partnerom platformy. Współpraca z Medicover jest dla nas bardzo miłym wyróżnieniem i możliwością pokazania, że nie tylko dbamy o naszych autorów w zakresie e-mecenatu, ale patrzymy również szerzej – tym razem zapewniając im dostęp do jakościowej opieki medycznej – mówi Michał Leksiński, impression designer w Patronite.

Medicover w Polsce od ponad 20 lat zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię oraz kompleksową opiekę szpitalną. Usługi dostępne w formie abonamentów i ubezpieczeń medycznych przeznaczone są zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Medicover Polska obecny jest we wszystkich regionach Polski. Od 2009 roku posiada również własny wielospecjalistyczny szpital na warszawskim Wilanowie.

Medicover Polska jest częścią Medicover – wiodącej międzynarodowej spółki świadczącej usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz diagnostycznej od 1995 r. Medicover posiada centra medyczne, szpitale, specjalistyczne placówki opiekuńcze i laboratoria. Firma najszerszą działalność realizuje w Polsce i w Niemczech. Obecnie Medicover zatrudnia 15,9 tysiąca pracowników i generuje przychody w wysokości około 580 milionów euro.

Patronite to największy w Polsce portal e-mecenatu, który oparty jest na zasadzie crowdfundingu subskrypcyjnego. Patronite łączy autorów z osobami, które chcą wesprzeć ich pasję nie tylko dobrym słowem, ale i finansowo. Patroni wpłacają regularne, comiesięczne kwoty na konto autorów, a ci mogą je wykorzystać na potrzeby swojej działalności.

Przeczytaj teraz

Szpital Medicover z akredytacją ministra zdrowia

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.07.2018

Szpital Medicover już po raz trzeci otrzymał akredytację ministra zdrowia, potwierdzającą wysoką jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. Proces akredytacji polega na zewnętrznej ocenie pracy placówki, której dokonuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – jednostka Ministerstwa Zdrowia.

Akredytacja udzielana jest na trzy lata. Obecnie certyfikat akredytacyjny posiada 205 placówek spośród 1,2 tysiąca szpitali w Polsce.

Program akredytacji szpitali funkcjonuje w Polsce od 1998 roku. Proces przebiega w oparciu o standardy zawierające ponad 200 wytycznych w ramach 15 działów. Ukierunkowane są one na poprawę jakości i bezpieczeństwa opieki we wszechstronnym funkcjonowaniu szpitali.

– Akredytacja Ministerstwa Zdrowia to dla nas potwierdzenie wysokich standardów leczenia oraz jakości obsługi pacjentów w szpitalu Medicover. W procesie akredytacyjnym zweryfikowane zostały takie obszary jak realizacja ciągłości i kompleksowości leczenia, dbałość o respektowanie praw i obowiązków pacjenta, profilaktyka i terapia zakażeń czy stosowanie skutecznych środków przeciwbólowych po zabiegach. Dlatego przyznany szpitalowi certyfikat stanowi wiarygodne źródło informacji dotyczących wysokiego poziomu opieki medycznej również dla pacjentów – podkreśliła Anna Nipanicz-Szałkowska, dyrektor Szpitala Medicover w Warszawie.

Ocena akredytacyjna oparta jest na porównaniu stwierdzonej praktyki postępowania w szpitalu z wzorcami, jakie określają standardy akredytacyjne oraz na oznaczeniu stopnia ich spełnienia. Osiągnięcie minimum 75 procent możliwej do uzyskania punktacji skutkuje udzieleniem akredytacji na trzy lata. Udział w procesie akredytacji jest dobrowolny i realizowany zawsze z inicjatywy placówki.

– Nasz szpital od momentu uruchomienia inwestuje w wysoką jakość leczenia, rozwój innowacji oraz budowanie zespołów lekarskich o komplementarnych kompetencjach. Uzyskana akredytacja jest wyrazem konsekwentnej realizacji przyjętej przez nas strategii rozwoju – dodała Anna Nipanicz-Szałkowska.

Od 23 lat Medicover zapewnia swoim pacjentom w Polsce pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię oraz kompleksową opiekę szpitalną. Usługi dostępne w formie abonamentów i ubezpieczeń medycznych przeznaczone są zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Medicover Polska obecny jest we wszystkich regionach Polski. Od 2009 roku posiada również własny wielospecjalistyczny szpital w warszawskim Wilanowie.

Medicover Polska jest częścią Medicover – wiodącej międzynarodowej spółki świadczącej usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz diagnostycznej od 1995 roku. Medicover posiada centra medyczne, szpitale, specjalistyczne placówki opiekuńcze i laboratoria. Najszerszy zakres działalności firmy realizowany jest w Polsce i w Niemczech. Obecnie Medicover zatrudnia 15,9 tysiąca pracowników i generuje przychody w wysokości około 580 milionów euro.

 

Przeczytaj teraz

Medicover: nowa aplikacja mobilna dla pacjentów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.06.2018

Medicover oferuje swoim pacjentom nową, darmową aplikację, która ułatwia kontakt z placówkami i lekarzami sieci. Stara wersja aplikacji straci ważność z końcem czerwca 2018.

Nowa aplikacja umożliwia nie tylko umawianie wizyt, ale także stały dostęp do wyników badań z komentarzem lekarza. Dzięki aplikacji możliwe jest zamawianie recept na stale przyjmowane leki, podgląd wystawionych skierowań, a także kontakt z lekarzem online. Pacjenci mogą napisać wiadomość do lekarza po odbytej wizycie lub skorzystać z telefonicznej porady lekarskiej.

Medicover oferuje swoim pacjentom także świadczenia z wykorzystaniem telemedycyny, na przykład mobilne badanie tele KTG dla kobiet w ciąży.

Medicover prowadzi w całej Polsce 41 centrów medycznych. Współpracuje z 1250  placówkami partnerskimi. W sumie sieć opiekuje się ponad 8 tysiącami firm i ponad 660 tysiącami pacjentów. W warszawskim Wilanowie Medicover prowadzi szpital.

 

Przeczytaj teraz

Marka Medicover doceniona

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 26.05.2018

23 maja 2018 roku Medicover Polska otrzymał tytuł Marki Wysokiej Reputacji – Premium Brand. Jest to jedyny na polskim rynku projekt, badający reputację marek jako elementu przewagi konkurencyjnej. Nagroda jest potwierdzeniem silnej pozycji w branży i na rynku oraz docenieniem jednej z najistotniejszych wartości marki, czyli reputacji.

Nagroda jest przyznawana na podstawie ogólnopolskiego badania opinii na próbie niemal 10 tysięcy konsumentów. Badanie obejmuje prawie 200 marek i firm w 20 kategoriach produktów i usług.

Obok Medicover Polska nagrodę Marki Wysokiej Reputacji – Premium Brand otrzymali  między innymi: Santander Consumer Bank, Cisowianka, Europejski Fundusz Leasingowy SA. Natomiast osobą Wysokiej Reputacji Premium Brand 2018 została Ewa Błaszczyk, aktorka, założycielka Fundacji „Akogo?” oraz kliniki „Budzik” wyspecjalizowanej w leczeniu dzieci po najcięższych urazach mózgu.

Medicover prowadzi w całej Polsce 41 centrów medycznych. Współpracuje z 1250  placówkami partnerskimi. W sumie sieć opiekuje się ponad 8 tysiącami firm i ponad 660 tysiącami pacjentów. W warszawskim Wilanowie Medicover prowadzi szpital.

Przeczytaj teraz

Medicover: pilotaż nowej usługi mobilnej dla ciężarnych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.05.2018

Medicover planuje wprowadzić do swojej oferty nową usługę – mobilne badanie teleKTG Pregnabit. Udział w bezpłatnym pilotażu usługi oferowany jest w Centrum Medicover przy Alejach Jerozolimskich 96 w Warszawie.

Usługa jest przeznaczona dla kobiet będących w ostatnim trymestrze ciąży (36 – 41 tydzień ciąży). Rozwiązanie to łączy w sobie cechy profesjonalnego, stacjonarnego urządzenia KTG oraz nowoczesność i łatwość w obsłudze urządzeń mobilnych. Dzięki Pregnabit® badanie KTG może zostać wykonane w dowolnym miejscu oraz o dowolnej porze – w domu, w trakcie weekendu czy urlopu.

Pregnabit® powstał, aby wspierać pracę lekarzy i położnych, umożliwiając wykonanie badanie KTG między wizytami u specjalisty. Szczególnie w sytuacjach, kiedy dodatkowa wizyta w gabinecie lekarskim nie jest możliwa czy konieczna.

Zebrane przez urządzenie dane przekazywane są zdalnie do Medycznego Centrum Telemonitoringu, gdzie wykwalifikowany personel medyczny dokonuje ich bieżącej analizy oraz kontaktuje się z pacjentkami. W przypadku prawidłowych wyników zostają one informowane za pomocą wiadomości SMS, że zapis badania jest w normie.

Natomiast w sytuacji zapisów nieprawidłowych personel Medycznego Centrum Telemonitoringu  uruchamia stosowne procedury medyczne, włącznie z  wezwaniem karetki. Wszystkie zapisy oraz opisy badań gromadzone są na Platformie Pregnabit®, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach i dostępne są dla pacjentki  przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Centrum Medicover Aleje Jerozolimskie prowadzi na powierzchni ponad 1400 mkw 32 gabinety lekarskie oraz 3 gabinety zabiegowe. Posiada także wyodrębnioną część pediatryczną, punkt pograń oraz pracownię RTG i USG.

W całej Polsce Medicover prowadzi 41 własnych placówek ambulatoryjnych, 1250 współpracujących oraz 12 aptek.

Przeczytaj teraz

Medicover otworzy nowe gabinety w Poznaniu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 9.05.2018

Centrum Medicover Malta, działające w Poznaniu, od 15 maja 2018 roku będzie dysponować większą powierzchnią użytkową i udostępni pacjentom 10 nowych gabinetów lekarskich. Będą to między innymi gabinety ginekologiczne, konsultacyjne, gabinet okulistyczny, gabinet pediatryczny oraz gabinet badań prenatalnych.

Dla wygody pacjentów, a także by skrócić czas wizyty w placówce, punkt pobrań, dotychczas mieszczący się na IV piętrze budynku, został przeniesiony na parter. Na parterze zostały także zlokalizowane gabinety pediatryczne.

Natomiast na IV piętrze budynku powstanie dodatkowy gabinet do fizjoterapii w ramach działających w Centrum Medicover Malta – Poradni Bólu Pleców oraz Poradni Układu Ruchu.

W Poznaniu Medicover prowadzi także Centrum Medyczne przy Placu Andersa 5, Centrum Medi Partner przy ulicy Kolorowej, przyzakładowe Centrum Medicover przy Unilever oraz sieć przychodni współpracujących.

W całym kraju Medicover prowadzi 41 własnych placówek ambulatoryjnych, 1250 współpracujących oraz 12 aptek.

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal