Rynek

Autor:
Dodano: 11.10.2011
Przeczytaj teraz

NZOZ: konieczna aktualizacja danych w NFZ

Autor:
Dodano: 10.10.2011

Ustawa o działalności leczniczej, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 roku, zmieniła definicję świadczeniodawcy i status prawny większości podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stały się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych i przestały być świadczeniodawcami uprawnionymi do samodzielnego złożenia oferty i podpisywania umów z Funduszem.

W myśl nowych przepisów podmiotem właściwym do zawarcia umowy jest w tym przypadku podmiot leczniczy, czyli w szczególności: przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, fundacja, stowarzyszenie, związek wyznaniowy, kościół lub kościelna osoba prawna.

W celu prawidłowego i skutecznego złożenia oferty i zawarcia umowy na rok 2012, konieczna jest aktualizacja danych w portalu świadczeniodawcy zgodnie z udostępnionym słownikami podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Aktualizacja danych w portalu jest niezbędna także w przypadku umów niewygasających z końcem bieżącego roku. Uzupełnienie danych jest warunkiem przygotowania oferty – niemożliwe będzie  wygenerowanie profilu do aplikacji ofertowej bez uzupełnienia tych danych.

Ponadto w dniu 30 września 2011 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie nr 53/2011/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym niezbędne będzie dołączenie do oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy (konkurs ofert, rokowania) oświadczenia o formie prawnej świadczeniodawcy i wpisach do właściwych rejestrów. Oświadczenie powinno uwzględniać stan na dzień złożenia oferty z uwzględnieniem przepisów przejściowych zawartych w ustawie o działalności leczniczej.

Przeczytaj teraz

NZOZ Nowe Życie: rozbudowa placówki

Autor:
Dodano: 10.10.2011

NZOZ Nowe Życie z Włoszczowej (w woj. świętokrzyskim) prowadzi rozbudowę placówki. W jej wyniku powierzchnia placówki zwiększy się prawie czterokrotnie. Zakończenie inwestycji planowane jest na styczeń 2012 roku.

Placówka mieści się w budynku przy ulicy Mleczarskiej 11, należącym do NZOZ-u. Obecnie powierzchnia zajmowanych pomieszczeń wynosi około 600 mkw. Docelowo będzie wynosiła 2200 mkw.  W wyniku rozbudowy zostanie także rozszerzony zakres oferowanych usług.
W rozbudowanej placówce będą funkcjonowały poradnie specjalistyczne, między innymi okulistyczna, dermatologiczna, laryngologiczna, endokrynologiczna, alergologiczna, leczenia bólu, pulmunologiczna, kardiologiczna.  Planowane jest także utworzenie działu oferującego usługi rehabilitacyjne. Będzie tutaj można skorzystać między innymi z laseroterapiii czy hydroterapii. Właściciel placówki chce także rozszerzyć zakres usług o zabiegi wykonywane w trybie ambulatoryjnym.
Placówka będzie się starać o kontrakt na te usługi. Obecnie 90 procent konsultacji świadczonych tutaj stanowią konsultacje finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wartość tegorocznego kontraktu NZOZ-u z NFZ wynosi 2 260 386,34 zł. Kontrakt dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych.
NZOZ Nowe Życie działa od 2002 roku. Rozbudowa finansowana jest częściowo z własnych środków, częściowo z funduszy unijnych. Właścicielem placówki jest Zdzisław Ogonek.

Przeczytaj teraz

Certyfikaty Przyjazna Przychodnia

Autor:
Dodano: 7.10.2011

We wrześniu 2011 wręczone zostały pierwsze certyfikaty wyróżnienia „Przyjazna Przychodnia”. Otrzymały je 24 placówki, które uzyskały najwyższą ocenę w audycie jakości obsługi pacjenta. Są to wyłącznie placówki prywatne.

Certyfikaty otrzymały:

 • Aesthetica Dermadent z Krakowa,
 • Alergo-Med z Warszawy,
 • Centermed z Tarnowa,
 • Centrum Medycyny Sportowej z Warszawy,
 • Centrum Medyczne LiMed z Tarnowskich Gór,
 • Centrum Medyczne Royalmed z Łomianek,
 • Kriomedica Poznańskie Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o. z Poznania,
 • Medicus z Opola,
 • NZOZ Panaceum z Chrząstowic,
 • NZOZ Medical Center z Warszawy,
 • NZOZ Vital z Mielca,
 • NZOZ Przychodnia Lekarska Hipokrates z Zabrza,
 • NZOZ Samarytanin z Opola,
 • NZOZ Centrum Medyczne Bogusława Lasota z Zawiercia,
 • NZOZ Przychodnia Łomżyńska Dan-Med z Bydgoszczy,
 • NZOZ Stomatologiczne i Lekarskie Praktyki św. Błażeja Danuta Pasz z Cieszyna,
 • NZOZ Optima Medycyna z Opola,
 • NZOZ Kamed z Katowic,
 • NZOZ ZLA Przychodnia Pogoń z Katowic,
 • Przychodnia Rodzinna w Staszowie,
 • NZOZ Twój Lekarz z Kobierzyc,
 • Rodzinne Centrum Zdrowia z Otwocka,
 • NZOZ ZWM Malinka z Opola oraz
 • Inter-Med NZOZ z Katowic.

Przychodnie te wzięły udział w I turze programu Audyt Przyjazna Przychodnia (APP), Audyt Dobra Praktyka Rehabilitacyjna (ADPR) – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakończonej 30 czerwca 2011 r. Do tego czasu w programie, mającym na celu doskonalenie procesu obsługi pacjenta, udział wzięło 45 placówek spełniających kryteria MŚP. Z tej grupy, wymagania związane z uzyskaniem certyfikacji Przyjazna Przychodnia dotyczące poziomu jakości obsługi w poszczególnych obszarach działalności, spełniło 24 przychodni.

– Placówki wyróżnione certyfikatem Przyjazna Przychodnia cechuje dbałość o uznanie pacjentów oraz respektowanie ich potrzeb i racji – postawę tę wyraża zarówno poziom usług czy efektywność zarządzania, jak i skuteczność praktyk komunikacyjnych i promocyjnych – podkreśla Tomasz Rzychoń, koordynator projektu. – Rekomendujemy wyróżnionych z przekonaniem, że reprezentują wysoki standard obsługi pacjenta. Nie mamy też wątpliwości, że takich przychodni jest zdecydowanie więcej, a wszystkie dobre praktyki należy konsekwentnie promować w celu podniesienia jakości usług medycznych w Polsce w ogóle.

Wyróżnione podmioty zyskają certyfikat Przyjazna Przychodnia i prawo do posługiwania się godłem programu. One też w największym stopniu skorzystają z szerokich działań promocyjnych, jakie zapewnia realizator – w szczególności będą promowane jako wzór najlepszych praktyk branżowych w mediach ogólnopolskich i podczas organizowanych wydarzeń specjalnych. Obiekty, w których należy wprowadzić niewielkie usprawnienia, tak aby mogły stać się modelowymi w zakresie standardu obsługi, otrzymały promesy uzyskania certyfikacji Przyjazna Przychodnia.
Pozytywny odzew ze strony beneficjentów programu przekroczył oczekiwania organizatorów. Osoby zarządzające przychodniami potwierdzają potrzebę wdrożenia innowacji rekomendowanych im przez audytorów. Uczestnicy są zgodni, że usługi medyczne na najwyższym poziomie powinny być szczególnie promowane, a jakość obsługi pacjenta powinna być jedną z głównych wytycznych do budowania przewagi konkurencyjnej – cele i założenia programu Przyjazna Przychodnia doskonale wpisują się w te oczekiwania.

Dotychczasowa realizacja programu pokazała również, że wśród menedżerów przychodni występuje znaczące zainteresowanie możliwością podniesienia kwalifikacji personelu (szczególnie w zakresie tzw. ?miękkich” kompetencji), a także poprawą informatyzacji i rozwojem technik komunikacji z grupami docelowymi. Należy się spodziewać, że kolejne realizowane audyty wskażą kolejne obszary wymagające usprawnień zarówno w odniesieniu do poszczególnych obiektów, jak i branży w ogóle – ambicją realizatorów projektu Przyjazna Przychodnia jest podsumowanie jego realizacji upublicznieniem kompleksowego raportu końcowego.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Agencja Rozwoju Regionalnego z Jaworzna.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy MP na Forum Rynku Zdrowia

Autor:
Dodano: 7.10.2011

Anna Rulkiewicz, prezes zarządu stowarzyszenia Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Małgorzata Kowalska, wiceprezes zarządu Pracodawców MP, Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP i Adam Rozwadowski , prezes ENEL-MEDU będą uczestnikami sesji tematycznych, które odbędą się podczas tegorocznego VII Forum Rynku Zdrowia. 

Prezes Anna Rutkiewicz została zaproszona do udziału w sesji inauguracyjnej, która odbędzie się 24 października od godziny 9.00 do 11.30  i zatytułowana będzie „System opieki zdrowotnej w Polsce. Bilans 2010/2011. Od Forum do Forum. Tematyka tej sesji będzie dotyczyć podsumowania działań podjętych przez rząd dotyczących systemu opieki zdrowotnej w okresie od poprzedniego Forum Rynku Zdrowia, omówienia wybranych regulacji w ramach tzw. pakietu ustaw zdrowotnych, a także możliwości i oczekiwań finansowania opieki zdrowotnej w Polsce oraz wybranych wskaźników zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów europejskich. Oprócz prezes Rutkiewicz w sesji wezmą między innymi udział: Marek Balicki, dyrektor Szpitala Wolskiego, Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Renata Hayder, przewodnicząca Rady NFZ, Bolesław Piecha, poseł RP, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia, Maciej Piróg, doradca ds. Ochrony Zdrowia Prezydenta RP, dyrektor Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka. Otwarcie sesji dokona Ewa Kopacz, Minister Zdrowia.

 

Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP, prezes Centrum Medycznego Mavit oraz Adam Rozwadowski, prezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED będą uczestnikami sesji zatytułowanej  „Szpitale w Polsce – dziś i jutro”, która będzie miała miejsce 24 października w godzinach od 12.00 do 14.00.  W sesji udział wezmą także: Jarosław Kozera, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Jurasza w Bydgoszczy, Marek Haber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marek Durlik, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Kazimierz Pankiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, Małgorzata Stachurska-Turos, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Warszawie. 

 

Równolegle do sesji na temat szpitali będzie się odbywać sesja na temat ubezpieczeń zdrowotnych, w której udział wezmą: Anna Rutkiewicz, prezes zarządu oraz Małgorzata Kowalska, wiceprezes zarządu stowarzyszenia Pracodawcy Medycyny Prywatnej.  W sesji tej udział wezmą także: Dorota Fal – Doradca Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, Xenia Kruszewska, Prezes Zarządu  Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA; Ryszard Lubiński, Market Access Director firmyJohnson & Johnson

Poland Sp. z o. o.; Adam H. Pustelnik, ekspert; Wojciech Puzyna, dyrektor, lekarz naczelny Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie; Małgorzata Surdek z kancelarii CMS Cameron McKenna; Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny  Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma; Jakub Szulc, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Tadeusz Szumlicz, Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Krzysztof Tuczapski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Tematyka tegorocznego Forum Rynku Zdrowia będzie dotyczyła także przekształceń SP ZOZ-ów w oparciu o ustawę o działalności leczniczej, technologii informacyjnych w ochronie zdrowia, onkologii i kardiologii, inwestycji i zarządzania placówkami medycznymi oraz regulacji prawnych dotyczących leków. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2011 roku w warszawskim hotelu Sheraton.

Przeczytaj teraz

Medicover: zmiana lokalizacji placówek

Autor:
Dodano: 1.10.2011

Medicover otwiera nowe placówki medyczne w Warszawie. Powstaną one przy Alejach Jerozolimskich oraz przy ulicy Wołoskiej. Do placówek tych zostaną przeniesione przychodnie działające obecnie w innych lokalizacjach.

Do Centrum Medycznego Ochota, które będzie się mieścić przy Alejach Jerozolimskim 96, zostanie przeniesione Centrum dotychczas funkcjonujące przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18. Przeniesienie nastąpi 19 października br.

Do nowego Centrum Medycznego Wołoska zostanie przeniesiona placówka działająca na Ursynowie, przy Al. KEN 85. Zostanie ona zamknięta 27 października br. Jej otwarcie w nowym miejscu nastąpi 2 listopada br. Była to tymczasowa i najmniejsza placówka Medicovera.

Medicover opiekuję się w Polsce ponad 5 tysiącami firm i ponad 500 tysiącami pacjentów. Usługi w formie abonamentów i ubezpieczeń medycznych kierowane są zarówno do firm jak i klientów indywidualnych. Posiada własne szerokoprofilowe Centra w największych miastach Polski: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Dwa lata temu został otwarty Szpital Medicover na warszawskim Wilanowie.

Przeczytaj teraz

Technologie w medycynie 2011

Autor:
Dodano: 1.10.2011

Jako patron honorowy, serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji poświęconej nowoczesnym technologiom wykorzystywanym w medycynie. Konferencja Technologie w medycynie odbędzie się w Warszawie w dn. 27.10.2011. Poruszy zagadnienia dotyczące kompleksowej działalności placówek ochrony zdrowia: od przyjęcia zgłoszenia, rejestrację pacjenta, poprzez przetwarzanie danych medycznych do momentu ich archiwizacji i wypisania pacjenta do domu.

Tematyka konferencji:

1. Systemy do zarządzania placówkami medycznymi.

 • komunikacja wewnątrzszpitalna,
 • systemy zarządzania jakością,
 • systemy rozliczania i generowania raportów,
 • systemy do fakturowania,
 • systemy rozliczeń kontraktów,
 • systemy rozliczeń z NFZ,
 • rozwiązania BI, BPM, HRMS,
 • kompleksowa obsługa pacjentów,
 • zarządzanie pracą lekarzy i pielęgniarek,
 • statystyki medyczne,
 • ubezpieczenia OC dla lekarzy,
 • RIS/PACS,
 • LIS,
 • HIS,
 • wykorzystanie technologii GIS i GPS w ratownictwie medycznym,
 • Systemy dyspozytorni dla Pogotowia Ratunkowego,
 • outsourcing usług niemedycznych.

2. Nowoczesny sprzęt wykorzystywany w ochronie zdrowia.

 • sprzęt medyczny
 • zarządzanie informacją o sprzęcie medycznym

3. Dokumentacja medyczna.

 • e-rejestracja,
 • bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych,
 • elektroniczna dokumentacja medyczna,
 • systemy obiegu informacji,
 • podpis elektroniczny w dokumentacji medycznej.

4. Najlepsze praktyki zarządzania w ochronie zdrowia.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli placówek Ochrony Zdrowia i administracji publicznej:

 • Kadrę menedżerską z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej,
 • Przedstawicieli administracji samorządowej, w tym: przedstawicieli Urzędów Wojewódzki odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, oraz reprezentantów władz powiatowych – doradców ds. ochrony zdrowia,
 • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
 • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli powyższej grupy.

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych – opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.

Więcej informacji pod adresem http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/technologie-w-medycynie-2.htm

 

Przeczytaj teraz

Program MBA w ochronie zdrowia

Autor:
Dodano: 1.10.2011

Wykorzystując kompetencję i doświadczenie Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz naszych partnerów przygotowaliśmy we współpracy z Uczelnią Łazarskiego program w cyklu Szkolenia menedżerskie dla kadr zarządzających placówkami ochrony zdrowia:


Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia
Moduł specjalistyczny w programie MBA w Ochronie Zdrowia
Kierownictwo naukowe Dr Robert Mołdach


Program szkolenia – modułu specjalistycznego w programie MBA w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego ma na celu wyposażenie menedżerów ochrony zdrowia w konieczną wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze metod i technik menedżerskich. Umiejętne ich stosowane pozwala optymalnie kształtować rozwój placówek ochrony zdrowia oraz doskonalić ich efektywność oraz jakość usług. Tworzy też fundament wiedzy szczególnie przydatny w dobie transformacji sektora, którą zainicjowała ustawa o działalności medycznej. Osoby, które ukończą program, będą dobrze przygotowane, by rozwijać przedsiębiorstwo medyczne prowadzone w formie spółki kapitałowej.

Szkolenie prowadzić będą nasi członkowie i partnerzy, eksperci współtworzący nowoczesne przedsiębiorstwa medyczne, ich otoczenie rynkowe, kreatorzy przemian rynku ochrony zdrowia na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Są to:

 • Piotr Błaszczyński
 • Mec. Maciej Gawroński
 • Edyta Grabowska-Woźniak
 • Jacek Graliński
 • Dr Marzena Mazur
 • Wojciech Mizerka
 • Dr Robert Mołdach
 • Elżbieta Ptak
 • Michał Rybak
 • Agnieszka Szpara
 • Jakub Tatak
 • Roman Walasiński
 • Marek Wesołowski
 • Mec. Aleksandra Widziewicz

Szkolenie umożliwi zdobycie wiedzy i wykształcenie umiejętności: 

Wiedza: w zakresie ładu informacyjnego, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej a także jakości. Uwzględnia przy tym wszechobecne we współczesnym świecie kwestie prawa. Przekazuje menedżerom zdrowia wiedzę, jak kształtować wewnętrzne i zewnętrze relacje prawne oraz dbać o bezpieczeństwo i szeroko rozumiany compliance .

Umiejętności twarde: zarządzanie wartością, zarządzanie wynikiem, określanie ram organizacji.

Umiejętności miękkie: rozwiązywanie sporów, doskonalenie kultury organizacyjnej, umiejętność wystąpień publicznych w momentach kryzysowych.

Organizacja szkolenia:

Wymiar godzinowy szkolenia 86 godzin., w tym 10 godzin frazeologii języka angielskiego z zakresu szkolenia;
Terminy sesji szkoleniowych: 22-23.10.2011; 05-06.11.2012; 19-20.11.2011; 03-04.12.2011; 17-18.12.2011
Miejsce szkolenia: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa;

Opłaty:

cena szkolenia 3 500 zł. za osobę;
dla absolwentów Uczelni Łazarskiego 20% rabatu;

Więcej informacji o szkoleniu na stronie internetowej:
http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/szkolenie-metody-i-techniki-menedzerskie-w-jednostakach-ochrony-zdrowia/

Przeczytaj teraz

Warsztat z CSIOZ dot. modelu współpracy

Autor:
Dodano: 5.08.2011

W dniu 4 sierpnia 2011r. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące modelu współpracy CSIOZ z usługodawcami. Z wystosowanego przez dyrektora Centrum, pana Leszka Sikorskiego, zaproszenia przedstawicieli prywatnych Usługodawców zrzeszonych w Pracodwcach Medycny Prywatnej skorzystały firmy Enel-Med, Fado, Luxmed, Medicover, Pro Medica i Scanmed. Za strony Centrum w spotkaniu uczestniczyli eksperci CSIOZ oraz firmy Infovide Matrix. Dyskusja objęła jeden z kluczowych dla projektów P1 i P2 obszar modelu współpracy poniędzy operatorem Systemu Informacji Medycznej a usługodawcami. Wnioski wynikające z warsztatów uwzględnione będą w dalszych pracach nad projektami P1 i P2. Są także ważne dla samych usługodawców, gdyż pozwalają im skoordynować prace dostosowywacze z centralnym projektem realizowanym przez CSIOZ.

 

Przeczytaj teraz

Agencja Taryfikacji

Autor:
Dodano: 5.08.2011

Utworzenie organu administracji rządowej zajmującego się wyceną świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych to właściwy kierunek. Jednak wykorzystanie  obowiązku statycznego do zbierania danych o kosztach, z nieokreśloną rolą Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, to ścieżka do nikąd.

W dobie deficytu środków publicznych i dynamicznie rosnących wyzwań zdrowotnych starzejącej się i wymagającej populacji, ustanowienie Agencji Taryfikacji Świadczeń Medycznych jest działaniem odpowiadającym współczesnym wyzwaniom. Jednak przedłożone do oceny rozwiązania nie realizują bądź nie wspierają ambitnych celów.

Algorytm wyceny

Na pierwszy plan wysuwa się brak propozycji algorytmu, jakim ma się posługiwać Agencja przy ustalaniu taryfy. Zbieraniu danych o kosztach powinien towarzyszyć pomiar jakości świadczeń. Tylko poprzez powiązanie jakości z kosztem można myśleć o wskazaniu optymalnej taryfy. W przeciwnym razie można jedynie operować pojęciem kosztów średnich, minimalnych lub maksymalnych.

Akceptacja programu badań

Projekt nie opisuje także w jaki sposób badanie statystyczne z zakresu kosztów realizacji świadczeń miałoby się znaleźć w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej ustalanym w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów. Ustawa zakłada bowiem wykorzystanie obowiązku statystycznego, którego zakres opiniuje działająca przy Prezesie Rady Ministrów Rada Statystyki na podstawie propozycji przygotowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podmiot prowadzący badanie

Idąc dalej Agencja Taryfikacji nie może zastąpić Prezesa GUS w prowadzeniu samego badania statystycznego na gruncie ustawy o statystyce publicznej. Agencja nie spełnia ustawowego warunku – nie gromadzi w innym celu danych o kosztach świadczeń. Może co najwyżej takie badanie prowadzić wspólnie z Prezesem GUS. W regulacji konieczne jest doprecyzowanie, kto będzie organem prowadzącym badanie statystyczne statystyki publicznej – GUS, czy GUS łącznie z Agencją Taryfikacji.

Zapłata

Wyjaśnienia wymaga też zapłata GUS za współudział w realizacji badania. Ustawa o statystyce publicznej tego nie przewiduje. Tymczasem największy koszt regulacji mogą ponieść sami świadczeniodawcy. Prawo tylko w szczególnych przypadkach przewiduje odpłatność za wykonywanie stałych, dodatkowych czynności przygotowywania i przekazywania danych statystycznych. Nie ma miejsca na refinansowanie inwestycji w systemy informatyczne i szkolenia, a samo refinansowanie kosztów bieżących badania ma charakter opcjonalny.

Obowiązek statystyczny

Co prawda uzasadnienie do ustawy wspomina o umowach ze świadczeniodawcami tylko, że sama regulacja o tym milczy. Zamiast operować orężem obowiązku statystycznego, Minister Zdrowia powinien tworzyć warunki, w których dzielnie się informacją o koszcie dawałoby korzyść świadczeniodawcy. Nie powinno mieć charakteru kosztownej powinności, realizowanej na domiar złego w bliżej nieokreślonej konstelacji Rady Ministrów, Rady Statystyki, Prezesa GUS i samej Agencji Taryfikacji.

 

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

Autor:
Dodano: 19.04.2011

Dnia 16 grudnia 2004 roku Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia (dziś Pracodawcy Medycyny Prywatnej) podczas pierwszego zgromadzenia ogólnego wybrał zarząd i przyjął kierunki działań. Organizacja zaczęła od aktywnego podejmowania nowych inicjatyw i zajęła trwałe miejsce w debacie dotyczącej przyszłości służby zdrowia.

W skład powołanego zarządu weszli przedstawiciele największych firm medycznych w Polsce. Pierwszym prezesem Związku został Marcin Halicki z firmy LUX MED, a jego wiceprezesami – Iwona Łaszcz z Centrum Medycznego LIM i Agnieszka Szpara z Medicover. Na członków zarządu powołano Marka Płoszczyńskiego z Centrum Medycznego Damiana i Małgorzatę Kowalską z Medycyny Rodzinnej.

Dziś działalność Związku toczy się wokół 3 głównych osi programowych – wspierania optymalnych rozwiązań prawnych dla zrównoważonego rozwoju opieki medycznej i medycyny prywatnej, identyfikowaniu najlepszych praktyk zarządzania placówkami medycznymi działającymi w oparciu o kodeks spółek handlowych oraz rozwoju oferty ciągłej edukacji menedżerów służby zdrowia.

19 kwietnia 2011 r. Walne Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę o zmianie nazwy związku na Pracodawcy Medycyny Prywatnej. Na czele Związku stanęła Anna Rulkiewicz, prezes grupy LUX MED.

Przeczytaj teraz

Zmiana nazwy Związku

Autor:
Dodano: 19.04.2011

Walne zgromadzenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia – Medycyna Prywatna podjęło uchwałę o zmianie nazwy Związku na Pracodawcy Medycyny Prywatnej.

W dn. 19.04.2011 r. Walne Zgromadzenie OZPPSZ podjęło uchwałę o zmianie nazwy związku na Pracodawcy Medycyny Prywatnej. „Nazwa ta lepiej odpowiada wizerunkowi Związku i akcentuje nasze wsparcie dla nowoczesnej linii programowej Pracodawców RP” – powiedziała Anna Rulkiewicz, prezes zarządu Związku. Związek liczy obecnie 31 członków, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego. Pracodawcy Medycyny Prywatnej obejmują opieką zdrowotną ponad 2,5 mln pacjentów, zatrudniają ok. 25.000 pracowników, a skumulowana wartość świadczonych usług medycznych przekracza 1,5 mld zł rocznie.

 

Przeczytaj teraz

Anna Rulkiewicz prezesem Pracodawców MP

Autor:
Dodano: 16.04.2011

Walne zgromadzenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia – Medycyna Prywatna dokonało zmian w zarządzie. Na czele związku stanęła Anna Rulkiewicz, prezes grupy LUX MED.

Do zarządu dołączył dr n.med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. medycznych, członek zarządu Medicover. Małgorzata Kowalska, dotychczasowa prezes Związku, objęła funkcję wiceprezesa. „Zmiany w zarządzie odzwierciedlają strukturę naszych członków i wspierają dalszy zrównoważony rozwój Związku” – powiedziała nowo powołana prezes zarządu Anna Rulkiewicz.

Związek reprezentuje interesy pracodawców ochrony zdrowia – świadczeniodawców, dla których organem założycielskim jest podmiot prywatny. Aktywnie uczestniczy w dialogu społecznym, w procesie legislacji, kontraktowania i transformacji systemu opieki zdrowotnej, broniąc równych praw, wspierając nowoczesne odpowiadające współczesnym wymogom regulacje. Związek jest członkiem Pracodawców RP i razem z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych (OSSP) oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Niepublicznych Szpitali Samorządowych, tworzy korporację ?Zdrowe Zdrowie” – forum dialogu ochrony zdrowia, zrzeszające szpitale samorządowe działające w formie spółki kapitałowej oraz podmioty niepubliczne.

Przeczytaj teraz

Ustawa o DUZ

Autor:
Dodano: 16.03.2011

Należy określić miejsce świadczeń finansowanych w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego w systemie zdrowia publicznego. Projekt ustawy tego tematu nie porusza. Czyni ustawę prezentem dla bogatych, a nie taka miała być jej intencja!

Postulat mówiący, że dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne winny być elementem wspierającym system zdrowia publicznego, wydaje się być naturalny i oczekiwany. Nie chodzi bowiem o to, by dla wąskiej grupy tworzyć ekskluzywne produkty ubezpieczeniowe. Cel jest o wiele szerszy i zupełnie innej jakości. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne powinny wzmacniać poziom opieki zdrowotnej szerokiej grupy obywateli. Winny wpisywać się w pespektywę zdrowia publicznego i rolę państwa realizującego jedno z podstawowych praw obywatelskich – prawo do opieki zdrowotnej.

Tak byłoby, gdyby zadania realizowane przez ubezpieczycieli były skorelowane z zadaniami systemu publicznego. Biorąc jako przykład Narodowy Fundusz Zdrowia, uczestniczą w tym procesie różne osoby i podmioty. Konsultanci krajowi weryfikują przedmiot świadczeń finansowanych ze środków publicznych, warunki oceny ofert i warunki wymagane od świadczeniodawców. Mogą wnioskować do Ministra Zdrowia o zmianę poziomu lub zakresu finansowania danego świadczenia. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych ma obowiązek zasięgnięcia opinii właściwego konsultanta w sprawie rekomendacji dla danego świadczenia pod względem możliwości jego zakwalifikowania, jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania. Wreszcie Minister Zdrowia kwalifikuje dane świadczenie, jako świadczenie gwarantowane po uzyskaniu rekomendacji Prezesa Agencji. Dla pełnej jasności – nie jest to system idealny, jednak stanowi przemyślaną całość.

A jako to wygląda w projekcie ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych? Zakres świadczeń medycznych określają ogólne warunki umów dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Te jak i generalnie działalność ubezpieczyciela podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zakres szczegółowy tego nadzoru definiuje ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, która w Art. 3 mówi między innymi, że celem nadzoru jest ochrona interesów ubezpieczonych. W tym wypadku interesem osoby ubezpieczonej jest jej zdrowie, a dokładniej – należyte wykonanie zobowiązań ubezpieczyciela w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych lub odszkodowań pieniężnych przeznaczonych na ten cel. Różnica w swobodzie kreowania zakresów świadczeń, ich jakości i budżetów przez NFZ i ubezpieczycieli jest nader widoczna. Czy można oczekiwać od KNF, że spojrzy na ubezpieczycieli także przez pryzmat zdrowia publicznego? Chyba nie było takiej intencji. A jeśli jednak, to jest to potężne wyzwanie. Idąc dalej, odpowiedzialność ubezpieczyciela za realizację zadań jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy – kolejnego filaru systemu zdrowia publicznego, nie jest w projekcie sprecyzowana. Jak w praktyce ma wyglądać współpraca z ubezpieczycielem wojewódzkich ośrodków medycyny pracy – czy mają składać skargi do Komisji Nadzoru Finansowego? Pewnie tak.

Najbardziej zaskakująca jest jednak niefrasobliwość regulacji w zakresie opieki nad osobami nieobjętymi ubezpieczeniem prywatnym. Brak jest kluczowych mechanizmów kształtujących strukturę produktów ubezpieczeniowych i rozłożenie ryzyk. Ich obecność podniosłaby dostępność prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób o niższych dochodach, bogatszych, ale schorowanych, młodych, lecz przewlekle chorych. Poza nader rozbudowaną ochroną przed hipotetycznym zawłaszczaniem przez ubezpieczycieli infrastruktury ochrony zdrowia, brak w projekcie ustawy słowa, jak mają współistnieć z płatnikami publicznymi. Silny regulator w konstelacji płatników publicznych i prywatnych, mający przełożenie na jednych i na drugich, to absolutna podstawa sprawnego systemu zdrowia publicznego. W obecnej propozycji nie jest to NFZ ani AOTM. Raczej także nie KNF. Także nie Minister Zdrowia. Jest miejsce i czas, by to centralne ogniwo odpowiednio w ustawie uwzględnić, wydzielając lub powołując odpowiedni organ. Przydałby się także narodowemu płatnikowi. Zastanawia jedynie dlaczego o sprawie tak kluczowej, jak spójny system zdrowia publicznego gwarantowany przez silnego regulatora obejmującego całość sektora, mają pamiętać partnerzy społeczni, a zapomina Ministerstwo Zdrowia.

Robert Mołdach

 

Przeczytaj teraz

Bezpieczny Pacjent 2010

Autor:
Dodano: 11.03.2011

Pragniemy zaprosić Państwa na konferencję „Bezpieczny pacjent – bezpieczny lekarz – bezpieczny szpital” organizowaną przez naszego partnera firmę Wolters Kluwer pod patronatem honorowym OZPPSZ Medycyna Prywatna, która odbędzie się 30 marca br. w Warszawie. Konferencja jest poświęcona super ważnemu problemowi zdarzeń niepożądanych w opiece nad pacjentami. To jedna z białych plam w naszym systemie ochrony zdrowia. Współorganizatorem jest Naczelna Izba Lekarska. Link do konferencji http://www.abc.com.pl/bezpiecznypacjent/.

Bezpieczeństwo leczenia jest bardzo ważnym i coraz bardziej uświadamianym aspektem funkcjonowania ochrony zdrowia. Problem zdarzeń niepożądanych w opiece nad pacjentami jest coraz częściej podnoszony w środkach masowego przekazu. Niewłaściwe podejście do tych spraw podważa zaufanie pacjentów – fundament terapeutycznej relacji pacjent-lekarz. Konieczne jest więc budowanie kultury postępowania w przypadkach zdarzeń niepożądanych (w tym błędów medycznych), poprzez wdrożenie zasad właściwego informowania pacjentów i ich bliskich, wyrażania współczucia/przeprosin oraz przyznawania rekompensaty. Zasady te można oprzeć na amerykańskim modelu „Sorry Works!” („Przykro mi działa”)

Zapraszamy osoby zarządzające zakładami opieki zdrowotnej i osoby nadzorujące przebieg procesu leczniczego (dyrektorów ds. lecznictwa), a także osoby zapewniające obsługę prawną zakładów opieki zdrowotnej, rzeczników odpowiedzialności zawodowej i rzeczników praw pacjenta

Konferencja odbędzie się w Sali Starzyńskiego, w Pałacu Kultury i Nauki na Pl. Defilad 1 w Warszawie. WIęcej informacji na stronie konferencji.

 

Przeczytaj teraz

Konwent szpitali lubelskich

Autor:
Dodano: 16.02.2011

W styczniu 2011 roku w Lublinie zostało zawarte porozumienie podpisane przez szpitale publiczne zrzeszone w Konwencie Szpitali Wojewódzkich, Klinicznych i Resortowych Miasta Lublin. Celem porozumienia jest wypowiedzenie przez te szpitale wszystkim niepublicznym placówkom umów na zabezpieczenie, realizację oraz podwykonawstwo świadczeń zdrowotnych.

Sygnatariusze nie ukrywają, że celem porozumienia jest wyeliminowanie konkurencji, jaką stanowią dla placówek publicznych podmioty niepubliczne. Zdają się przy tym zapominać, że współpraca szpitali jest naturalnym zjawiskiem. Jej zakłócanie poprzez zawieranie zmowy rynkowej przez jedną grupę podmiotów przeciw innej jest praktyką niespotykaną. Narusza ona prawo równości rynkowej podmiotów, prawo sprawiedliwej konkurencji. Narusza także prawo równego dostępu do dobra publicznego oraz harmonijne relacje gospodarcze i ukształtowany zwyczaj rynkowy.

Jako Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywtanej Służby Zdrowia nie możemy zgodzić się na budowanie karteli w celu eliminowania konkurencji. Nie możemy akceptować krycia nieudolnego zarządzania poprzez tworzenie barier rynkowych. Nie możemy akceptować zagarniania dobra publicznego przez grupę podmiotów, która sprawuje nad nim kontrolę. Jako odpowiedzialny partner społeczny sprzeciwiamy się działaniom, które prowadzą do nieoptymalnego wykorzystania środków publicznych. Z troską podchodzimy do problemu pacjentów, którzy poniosą największy bo bezcenny koszt tych działań.

Podmiot publiczny nie może wykorzystywać uprzywilejowanej pozycji, by pożytkować publiczne środki tylko do własnej działalności, jeśli nie ma możliwości lub co gorsza nie potrafi ich w pełni zagospodarować. W ubiegłym roku publiczne szpitale w Lublinie otrzymały dotacje samorządu opiewające na 26 milionów złotych. Pieniądze te pochodziły z podatków i zostały przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, wybudowanie i wyposażanie AOiT-ów. Świadczeniodawcy niepubliczni mają prawo równego dostępu do tej infrastruktury na zasadach rynkowych.

Działanie Konwentu Szpitali Wojewódzkich, Klinicznych i Resortowych Miasta Lublin nosi znamiona łamania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dlatego też popieramy inicjaywę Pracodawców RP zawiadomienia o takich praktykach UOKiK. Oczekujemy także reakcji Wojewódzkiego Oddziału NFZ, który przy kontraktowaniu powinien dbać o odpowiedni poziom konkurencji. Kontynuacja praktyk monopolistycznych może spowodować, że w przyszłości czyniące to szpitale mogą wymuszać znacznie wyższą wycenę punktu, a w województwie nie będzie możliwości zakontraktowania wymaganej liczby usług o odpowiedniej jakości i dostępności.

Robert Mołdach
Dyrektor OZPPSZ 

 

Przeczytaj teraz

VAT wita Was!

Autor:
Dodano: 1.01.2011

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza nową definicję usługi medycznej zwolnionej z VAT. Przepis oznacza, że od 01.01.2011 zwolnieniu nie podlegają wszystkie usługi zdrowotne.

Zwolnieniu polegają jedynie te usługi, których celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia. Ograniczenie zwolnienia nakazuje od dnia 1 stycznia 2011 r. stosować podstawową stawkę VAT 23% w szeregu sytuacjach. Dotyczą one np. usług badań genetycznych wykonywanych w celu stwierdzenia pokrewieństwa, ponieważ nie służą one szeroko rozumianemu ratowaniu zdrowia. Podobnie pobieranie, badanie, przetwarzanie i przechowywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej noworodka na potrzeby terapii w przyszłości podlega VAT, gdyż nie jest związane z istniejącą dziś chorobą tylko hipotetycznym wydarzeniem w przyszłości. Idąc dalej trudno przyjąć, że procedura in vitro służy poprawie zdrowia lub ratowaniu życia, więc wydaje się, że także i ona jest objęta VAT.

Większy problem interpretacyjny stanowią jednak procedury, które oceniać należy odmiennie zależnie od indywidualnego stanu zdrowia pacjenta. Nie ulega wątpliwości, że operacje plastyczne o charakterze rekonstrukcyjnym, przywracające kształt i wizerunek po urazie lub chorobie, z podatku VAT będą zwolnione. Natomiast operacje plastyczne o charakterze estetycznym nie służą poprawie zdrowia tylko poprawie wyglądu. No chyba, że dokonamy tu podziału na operacje przywracające wygląd zdrowej młodej osoby zwolnione z VAT i operacje dokonujące poprawy wyglądu na inny – lepszy, VAT podlegające.

Generalnie słowa „przywracanie zdrowia” wymykają się czytelnej interpretacji. Jeśli uznać, że mają być rozumiane szeroko, czyli nie tylko do stanu sprzed choroby ale także stanu z okresu młodości, to części problemu z chirurgią plastyczną nie ma. Nie ma go także w przypadku zabiegów chirurgii refrakcyjnej rogówki przywracających ostrość widzenia. Podobnie ze stomatologią estetyczną i szeregiem dziedzin współczesnej medycyny, z których zdobyczy czerpiemy przywracając nie tylko zdrowie ale i podnosząc nasz standard życia.

Gdyby jednak słowa ustawy traktować wąsko, a taki jest nakaz interpretacji w zakresie zwolnień podatkowych, to zrodzi się tu szeroki problem społeczny i gospodarczy. Nie pomagają użyte w ustawie słowa „poprawa zdrowia” odnoszące się generalnie do osoby uważanej za zdrową. Nie wiadomo bowiem, czy chodzi o poprawę zdrowia kompensującą powolną degradację organizmu z wiekiem, czy poprawę przekraczającą stan normalny. Klasycznym przykładem tego jest medycyna sportowa i wszelkie zabiegi zdrowotne związane z wyczynem. Czy to jest poprawa zdrowia czy już jego ulepszenie?

Jedno jest pewne – słów „ulepszenie zdrowia” w ustawie nie ma. Wydaje się, że ustawodawca nie sprostał problemom definicyjnym sektora zdrowia. Mimo, że w uzasadnieniu nawiązał do art. 132(1)(b) i (c) dyrektywy 2006/112/WE (tzw. Dyrektywy VAT), a także ukształtowanej w wyrokach ETS linii orzeczniczej, to jednak nieprecyzyjną definicją, całkowicie odmienną niż zastosowana w Dyrektywie VAT, spowodował poważne problemy interpretacyjne. Bo jeśli faktycznie od 01.01.2011 sektor ochrony zdrowia ma czytać literalnie ustawę VAT, to ma z tym problem. Prawo powinno być jasne. Kolejny raz takim nie jest.

Robert Mołdach

Przeczytaj teraz

Nieuprawnione działania kontrolerów NFZ

Autor:
Dodano: 12.11.2010

Wzmożona aktywność Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w kontrolowaniu ordynacji lekarskich oraz prawidłowości wystawiania recept na leki i materiały medyczne refundowane ze środków publicznych budzi poważne zastrzeżenia w zakresie rzeczywistego celu kontroli, profesjonalizmu kontrolerów i zgodności podejmowanych działań z prawem.

Przeczytaj teraz

Chat – Marketing usług zdrowotnych

Autor:
Dodano: 20.08.2010

Zmieniające się uwarunkowania działalności placówek medycznych w Polsce, stawiają je przed nowymi wyzwaniami i wymagają od nich stosowania nowoczesnych rozwiązań. Placówki finansowane z budżetu państwa konfrontowane są z potrzebami dzisiejszego rynku. Efektem jest dynamiczny rozwój szpitali niepublicznych prywatnych praktyk lekarskich, a także przychodni sieciowych skupiających lekarzy wielu specjalności. Sytuacja taka powoduje, że coraz więcej pacjentów korzysta z usług, które najczęściej finansują z własnej kieszeni. Czy jest to efekt wzmożonej konkurencji na rynku, czy umiejętnie prowadzonego przez placówki prywatne marketingu? Jakie znaczenie mają działania marketingowe i PR dla placówek opieki zdrowotnej? Czy służą one jedynie pozyskiwaniu pacjentów w celu zwiększenia zysków prywatnych jednostek, czy jest to działanie na rzecz polityki prozdrowotnej kraju?

Na te i inne pytania odpowiadali specjaliści podczas organizowanej przez Wolters Kluwer Polska pod patronatem OZPPSZ  26 sierpnia w godzinach 13-14.30, debaty internetowej. Byli to m. in. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz, Dyrektor Zarządzający OZPPSZ, ekspert ds. zdrowia Pracodawców RP – dr Robert Mołdach oraz dr nauk ekonomicznych Elżbieta Majchrzak-Kłokocka – Kierownik Działu Zarządzania, Marketingu i Promocji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Pełen zapis debaty pod adresem http://www.abc.com.pl/marketing/index.php

Przeczytaj teraz

TVBiznes PIT od abonamentów

Autor:
Dodano: 13.07.2010

Domaganie się zapłaty podatku PIT od wartości otrzymanego lub postawionego do dyspozycji pracownika świadczenia medycznego opłaconego przez pracodawcę jest strzałem w stopę Ministra Finansów – powiedział Robert Mołdach w czasie programu gospodarczego w TV Biznes. Problem może dotyczyć nawet 750 tyś. pracowników i wymagać korekty list płac 10 lat wstecz, ze względu na zobowiązania wobec ZUS. Co interesujące, ci podatnicy, których pracodawcy uzyskali od naczelników izb skarbowych przed lipcem 2007 roku korzystne interpretacje, są zwolnieni z obowiązku zapłaty zaległego podatku. Pozostali winni go zapłacić. To nie jest działanie budujące zaufanie do instytucji Państwa. Niezbędna jest abolicja podatkowa, która jednak może oznaczać dla Ministerstwa Finansów problem związany ze zwrotem podatku tym podatnikom, którzy go już zapłacili. Koszt takiego stanowiska Ministra Finansów będzie wysoki. Dobrze, by nie został przerzucony na pacjentów.

Nagranie z programu dostępne dla zarejestrowanych użytkowników portalu.

Przeczytaj teraz

Wolters

Autor:
Dodano: 9.07.2010

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleniową skierowaną do sektora ochrony zdrowia. Oferujemy szkolenia realizowane w trybie zamkniętym i otwartym.

W zakresie projektów zamkniętych proponujemy Państwu realizację projektów składających się z następujących elementów:

 • Bezpłatna analiza potrzeb szkoleniowych na potrzeby danego projektu.
 • Szkolenie – spotkania omawiające daną tematykę na bazie case study dopasowanych do specyfiki pracy danej grupy szkoleniowej.
 • Raporty poszkoleniowe zawierające analizę oceny pojedynczego szkolenia oraz całego projektu.
W ostatnim czasie zrealizowaliśmy następujące projektydla klientów:
Zasady i techniki skutecznego komunikowania się z pacjentem
Głównym celem szkolenia było podniesienie efektywności pracownika, poprzez usprawnienie procesu komunikacji i rozwijanie technik skutecznego oddziaływania na pacjenta. Na szkoleniu rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby kontakt z drugim człowiekiem był przyjemnością i żebyśmy kontaktowali się z pacjentami coraz skuteczniej (psychologia sprzedaży, psychologia kontaktów międzyludzkich), oraz o sposobach radzenia sobie ze stresem, jaki wiąże się z wykonywanym zawodem.
Prawa pacjenta – vademecum personelu medycznego
Uczestnicy szkolenia otrzymali niezbędną wiedzę w zakresie prawnych stosunków pomiędzy pacjentem a lekarzem z uwzględnieniem specyfiki miejsca wykonywania zawodu. Podczas szkolenia omówiono kluczowe rozwiązania zawarte w ustawie o prawach pacjenta, z uwzględnieniem obowiązków lekarza wynikających z ustawy lekarskiej i powstających na tym tle wątpliwości interpretacyjnych. 
Prawo zamówień publicznych dla zamawiających z uwzględnieniem
ostatniej nowelizacji

Szkolenie przygotowano dla osób, które na co dzień zajmują się udzielaniem zamówień publicznych oraz kontrolą prawidłowości udzielania zamówień publicznych. Wybór tematów został dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

Prawa pacjenta a obowiązki zawodów medycznych. Wybrane zagadnienia

Wejście w życie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wyznaczyło katalog praw pacjenta, który odnosi się do pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych i przez każdą osobę wykonującą zawód medyczny. Przedmiotem szkolenia była prezentacja dorobku ustawodawstwa polskiego, doktryny i orzecznictwa w zakresie wybranych praw pacjenta, obowiązków lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych.
Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej 
Czas pracy z punktu widzenia uprawnień pracowniczych ma kluczowe znaczenie. Jest to czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do jej wykonania. Szkolenie przybliżyło uczestnikom przepisy Prawa pracy z zakresu czasu pracy oraz sposoby jego ewidencjonowania.
Informację o szkoleniach otwartych znajdą Państwo na naszej stronie http://www.abc.com.pl/?cmd=serwis,7
 
Członkowie Związku uzyskują 10% upustu w szkoleniach. Zapraszamy!
 
Edyta Figura
kierownik ds. szkoleń
Woters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Płocka 5a
01-231 Warszawa
tel. + 48 22 535 83 14
fax + 48 22 535 83 22
kom. + 48 604 54 52 52
efigura@wolterskluwer.pl

 

Przeczytaj teraz

Oczekujemy abolicji opodatkowania abonamentów

Autor:
Dodano: 28.06.2010

W dniu 24.05.2010 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (II FPS 1/10) wskazującą, że „wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dla pracowników, którzy mają uprawnienie do ich wykorzystania, przychód z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy„.

Po jej podjęciu urzędy skarbowe wysłały do firm medycznych oferujących abonamenty medyczne żądanie, w trybie art. 82 ust. 1 ordynacji podatkowej, przekazania informacji na temat umów zawartych z zakładami pracy na świadczenia medyczne wykraczające poza zakres medycyny pracy. Jest oczywiste, że celem tego działania jest zebranie informacji na temat podmiotów, które zapewniły swoim pracownikom takie świadczenia i dokonanie w nich kontroli skarbowych w celu zebrania zaległych według urzędu podatków.

Realizacja prawdopodobnych zaleceń pokontrolnych oznacza konieczność zrewidowania i korekty 10 lat wstecz wynagrodzeń pracowników i uwzględnienia w nich świadczenia medycznego otrzymanego lub zagwarantowanego w naturze. Okres 10 lat jest wymagany ze względu na konieczność objęcia takiego wynagrodzenia ubezpieczeniem powszechnym, gdyż zobowiązania z tego tytułu przedawniają się po 10 latach. W przypadku zobowiązań podatkowych horyzont korekty sięga 5 lat wstecz.

Realizacja takich zaleceń organów kontroli skarbowej wiąże się z następującymi trudno wyobrażalnymi skutkami:

 1. Korekta i przeliczenie list płac 10 lat wstecz (120 list płac). Przyjmując, że średni czas procedowania listy płac w przedsiębiorstwie to ok. jednego tygodnia, realizacja zadania zajmie ponad dwa lata nieustannej pracy działów personalnych. Nawet skrócenie tego czasu do kilku dni oznacza pełen rok pracy non-stop o potężnych skutkach finansowych i organizacyjnych dla pracodawcy. Należy przy tym pamiętać, że rzadko zakłady pracy utrzymują ciągłość systemów informatycznych w horyzoncie 10 lat co oznacza, że starsze list płac są dostępne tylko w wersji papierowej bez możliwości ich informatycznego przetworzenia. W praktyce trudno sobie wyobrazić ręczne przetwarzanie archiwalnych list płac. Koszt finansowy i organizacyjny dla zakładu pracy byłby zabójczy.
 2. Ściągnięcie należności z tytułu PIT i ZUS od byłych i obecnych pracowników (750 tyś. osób). Prawo pracy pozwala na dokonywanie korekt wynagrodzenia. Jednak skutek społeczny takiej korekty jest kolosalny. Uszczuplenie wypłaty w miesiącu lub miesiącach korekty w tak masowej skali będzie stanowić krytyczny problem społeczny. Szacuje się, że z abonamentów korzysta ok. 1,5 mln pracowników, przy czym korekta może dotyczyć połowy tej grupy to jest 750 tyś. osób i ich rodzin. O ile w przypadku pracowników jest to techniczne wykonalne, o tyle w przypadku byłych pracowników oznacza konieczność roszczenia z dużym prawdopodobieństwem egzekucji. Uwzględniając, że średnia rotacja pracowników wynosi co najmniej 5% rocznie, roszczenie będzie wystosowane w stosunku do 25% tej grupy, to jest ok. 190 tyś. osób w przypadku PIT i 50% procent to jest 375 tyś. w przypadku ZUS. Ponieważ miejsce pracowników, którzy odeszli zajmują nowi, grupa osób dotkniętych regulacją powiększy odpowiednio 750 tyś. sięgając 1,1 mln osób.
 3. Korekta zeznań PIT (3 mln 750 tyś. zeznań). 750 tyś. osób w skali 5 lat złoży blisko 4 mln korekt zeznań PIT. Część z tych korekt zrealizują olbrzymim kosztem pracy pracodawcy. Podatnicy rozliczający się indywidualnie będą musieli dokonać tych korekt samodzielnie.
 4. Brak możliwości prostego rozróżnienia medycyny pracy od pozostałych świadczeń (750 tyś. indywidualnych decyzji lekarzy orzeczników). Specyfika medycyny pracy oznacza, że ze względu na charakter pracy, zawód, płeć, wiek i inne uwarunkowania epidemiologiczne, to lekarz w oparciu o przepisy szczegółowe i wiedzę medyczną decyduje o tym jakie badania pracownikowi będą wykonane. Arbitralne wskazanie, czego oczekuje aparat kontroli skarbowej, jakie świadczenia należą do medycyny pracy a jakie są w stosunku do nich dodatkowe, nie jest możliwe bez szczegółowej analizy. Ocena taka może mieć tylko charakter indywidualny dla każdego podatnika oddzielnie. Winien jej dokonać lekarz orzecznik. W każdej sytuacji pacjent będzie miał prawo odwołać się od takiej oceny przed sądem.
 5. Korzyść w naturze nie tylko dla podatnika (23,5 mln pozostałych podatników). Mechanizm działania pakietu medycznego jest dwutorowy. Z jednej strony korzysta z niego pracownik. Z drugiej ten sam pracownik korzystając z abonamentu medycznego rezygnuje z podstawowej opieki medycznej, gdyż świadczenia te powielają się. W efekcie 1,5 mln pracowników odciąża publiczny system opieki zdrowotnej z korzyścią dla 23,5 mln pozostałych podatników. Ich korzyść w naturze polega wprost na polepszonym dostępie do publicznej opieki zdrowotnej ponad standard gwarantowany w ramach ubezpieczenia powszechnego. Ponieważ świadczenie to wykracza poza zwolniony od podatku PIT standard powszechnej opieki medycznej, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Będąc więc konsekwentnym Ministerstwo Finansów powinno żądać korekty zeznań podatkowych od łącznie 25 mln obywateli. Absurd? Tylko konsekwencja.

Działania organów administracji rodzą trudne do wyobrażenia konsekwencje społeczne i gospodarcze. Są one dowodem braku konsekwencji administracji państwowej, burzą zaufanie społeczne do organów władzy.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia oczekuje od Ministra Finansów wprowadzenia abolicji w zakresie podatku PIT dla tych podatników, którzy stosując się do pierwotnych rekomendacji ministerstwa nie zaliczyli do dochodu wartości świadczeń medycznych wykraczających poza reżim medycyny pracy zagwarantowanych przez pracodawcę oraz zwrotu pobranego podatku tym podatnikom, który taki podatek płacili.

Robert Mołdach
Dyrektor Zarządzający

 

Przeczytaj teraz

Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Autor:
Dodano: 18.06.2010

Opublikowany przez Ministerstwo Finansów w dniu 11 maja 2010 r. projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących usuwa z listy zwolnień świadczenia medyczne. Od 1 kwietnia 2011 wszyscy świadczeniodawcy spełniający wymagania ustawy o podatku od towarów i usług będą zobowiązani do rejestrowania zapłaty za usługi medyczne z pomocą urządzeń rejestrujących. Od zasady tej obowiązywać będzie jeden bardzo ważny dla sektora opieki zdrowotnej wyjątek. Jest on opisany w załączniku do omawianego rozporządzenia wymieniającym czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących. W punkcie 37 tego załącznika wyłącza się z ewidencji świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Innymi słowy, gdy płatność następujące z pomocą przelewu lub wpłaty na konto, nie ma konieczności prowadzenia ewidencji z pomocą kasy rejestrującej.

Jednak w pierwotnej wersji rozporządzenia do punktu 37 załącznika dołączony jest przypis o numerze 2, który w rozumieniu ekspertów Związku wykluczał tak naprawdę wszystkich podatników z tego dodatkowego zwolnienia. Przypis ten mówił, że zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r. lub zobowiązani zostali do rozpoczęcia ewidencjonowania tych czynności po tym dniu. Wadliwość tego sformułowania została wskazana w piśmie Związku złożonym 26 maja 2010 r. za pośrednictwem Konfederacji Pracodawców Polskich na ręce podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego. Na pismo to KPP otrzymała w dniu 18 czerwca 2010 r. pozytywną odpowiedź, w której Minister Finansów stwierdza, że uwaga dotycząca komentarza nr 2 do pozycji 37 załącznika do omawianego rozporządzenia jest zasadna. Oznacza to, że już bezspornie płatności przelewem bankowym i za pośrednictwem poczty nie będą musiały być ewidencjonowane z pomocą kas rejestrujących. Takie stanowisko, choć nie wyłącza z ewidencji w kasach rejestrujących płatności gotówkowych za usługi medyczne potwierdzone fakturą, co postulował Związek, stanowi istotne uwzględnienie rekomendacji Związku zmierzających do zminimalizowania uciążliwości wdrożenia i stosowania kas rejestrujących w ochronie zdrowia.

 

Dokumenty źródłowe

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas
rejestrujących

Odpowiedź Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2010 r.

Przeczytaj teraz

Zwolnienie NZOZ z CIT

Autor:
Dodano: 2.06.2010

Jak zaprezentował to w trakcie Walnego Zgromadzenia Związku prezes Adam Rozwadowski, koncepcja zwolnienia z podatku CIT niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej ma umocowanie prawne i jest realna do wyegzekwowania. Równość podmiotów wymaga by tak jak publiczne zakłady opieki zdrowotnej podmioty niepubliczne, które wydzieliły majątek i przeznaczają nadwyżkę środków na dzialalność statutową, też były zwolnione z obowiązku opodtkowania tej nadwyżki to jest zysku podatkiem dochodowym.

Dzięki uprzejmości przesa Adama Rozwadowskiego, członkowie Związku mają nieocenioną możliwość zapoznania się z pełnymi kopiami oryginalnych wystąpień ENEL-MEDu z prośbą o wydanie indywidualnej intepretacji podatkowej i z uzyskanymi odpiwedziami.

Załączony plik zawiera trzy wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczące różnych zapytań oraz dalszą korespondencję do każdego z nich: wniosek o wydanie interpretacji, odpowiedź z Ministerstwa Finansów – interpretacja indywidualna, następnie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,  odpowiedź na nasze wezwanie i informacja do WSA do naszej wiadomości o skierowaniu sprawy.

Jeden z wniosków został rozpatrzony pozytywnie – IPPP3/443-674/09-2/KB. Dwa pozostałe IPPB5/423-458/09-2/AM i IPPB5/423-457/09-2/AM zostały określone jako nieprawidłowe.

Materiał ENEL-MEDU do pobrania do wyłącznego wewnętrznego użytku członków Związku.

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal