Zmiany dotyczące skierowań na badania wymagają uzgodnienia z diagnostami

Według Pracodawców Medycyny Prywatnej zmiany zawarte w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, które znoszą obowiązek...

Trzeba docenić rehabilitację leczniczą

Rehabilitacja medyczna jest rodzajem świadczeń całkowicie niedocenianym w polskim systemie opieki zdrowotnej – stwierdzili uczestnicy konferencji, zorganizowanej w ramach Platformy Forum Pracodawców Rehabilitacji Pracodawców...

6 procent na ochronę zdrowia to fikcja

Z przedstawionego przez Ministerstwo Finansów Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019–2022 wynika, że publiczne wydatki na ochronę zdrowia prawie nie będą rosły i...

Projekt rozporządzenia w sprawie porady pielęgniarskiej wymaga analizy

Według opinii Pracodawców RP dalsze procedowanie projektu rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego przepisów w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie jest możliwe. Zakres...

Na zdrowie jednak mniej pieniędzy, a mogło być więcej

Sejmowa Komisja Zdrowia nie przekaże władzom dezyderatu proponującego zwiększenie nakładów na zdrowie. Będą one w danym roku budżetowym będą liczone nie w stosunku do...

Konieczność poprawy efektywności opieki zdrowotnej to wyzwanie ogólnoświatowe

Dr n. med. Krzysztof Kurek, członek zarządu ds. medycznych Grupy Lux Med Podczas Międzynarodowego Forum Jakości i Bezpieczeństwa, które odbyło się pod koniec marca 2019...

Porada pielęgniarska powinna w pełni wykorzystywać nasze kompetencje

Monika Tomaszewska, przewodnicząca Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej od zawsze propaguje ideę rozwoju zawodowego i samodzielności...

Pozorny wzrost nakładów na zdrowie nie da rzeczywistych efektów

Pracodawcy RP w pełni rozumieją determinację organizatorów i uczestników pikiety, która ma się odbyć pod Sejmem 2 kwietnia 2019. Tego dnia minister zdrowia będzie...

Nielimitowane zabiegi usunięcia zaćmy to krok w dobrym kierunku

Od dłuższego czasu zabiegi usunięcia zaćmy stanowią priorytet w programie ministra zdrowia, a szpitale prywatne bardzo aktywnie wspierają ten ważny projekt – komentuje Andrzej...

Falck: musimy zniknąć z systemu ratownictwa medycznego

Dokonane wykluczenie podmiotów niepublicznych z systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oceniamy jednoznacznie negatywnie. Nawet nasi krytycy podkreślają wkład Falcka w podniesienie poziomu ratownictwa medycznego w...